in ,

Yara: Markleier in plantvoedingsprodukte

Gehalte is die kenmerk van die produkte wat Yara, ՚n internasionale leier in plantvoeding, met verteenwoordiging in jou gebied, produseer.

‘n Sertifikaat van Uitnemendheid is vir ‘n tweede maal aan Yara Africa Fertilizer en al sy aanlegte in Suid-Afrika toegeken deur die Internasionale Kunsmisvereniging (IFA). Dié sertifkaat is geldig vir ՚n tydperk van drie jaar, waarna dit hernu kan word. Daarmee saam is Yara ook ՚n lid van GLOBALG.A.P., ՚n organisasie wat wêreldwyd veilige voedelselproduksie en gesonde landboupraktyke bevorder.

Gewasprestasie

Yara vervaardig sedert 1905 plantvoedingsprodukte van hoë gehalte en kan daarom vertrou word om ՚n eenvoudige, toeganklike en doeltreff ende oplossing te bied. Daar word voorspel dat die wêreldbevolking die 9-miljardmerk in 2050 sal oorsteek, wat van produsente sal verg om 50% meer voedsel in dieselfde ruimte te produseer.

Yara se unieke, veeldoelige Yara-Rega™ is die wêreld se eerste wateroplosbare en homogene NPK-korrelproduk. Dit bied produsente vryheid van keuse om die produk uit te strooi of deur die water toe te dien. ՚n Verskeidenheid noodsaaklike voedingstowwe wat nodig is om ՚n gesonde plant te produseer is spesifi ek ontwerp om in die meeste besproeiingstelsels te werk.

Yara het onlangs twee YaraRegaTM chloorvrye produkte bekend gestel, naamlik YaraRegaTM Aquaflex 18 en YaraRegaTM Aquaflex 13. Albei bied kostedoeltreff ende bemesting vir hoëwaarde-gewasse.

Spesialiskennis

Yara se diens is kliëntgerig en daarom is Yara ideaal geposisioneer om dinamiese en vernuwende produsente, wat sakeeienaars in eie reg is, te ondersteun. Yara se gehalteprodukte en -diens word deur ՚n kombinasie van internasionale kundigheid en plaaslike ervaring gerugsteun. Die span verkoopsagente word sterk ondersteun deur ՚n plaaslike span spesialislandboukundiges wat graag hulle passie vir plantvoedingsoplossings met produsente deel.

Produkgehalte

YaraRega™ bied ՚n verskeidenheid voedingstowwe wat hoogs oplosbaar en vinnig beskikbaar is. Dit is dus ideaal vir gebruik in die meeste besproeiingstelsels.

Yara se produkte bevat volledig oplosbare voedingstowwe. Die produkte word gemaak met die beste grondstowwe en bied volledige naspeurbaarheid van fabriek tot veld. Daarby is dit chloorvry, pH-neutraal en ammoniumnitraat-gebaseer en daarom is dit ideaal vir die gewas, die grond en die toerusting. Die gebruik van YaraRega™ as ՚n wateroplosbare produk kan die doeltreff endheid van watergebruik verhoog, asook die doeltreff endheid van toegediende plantvoedingstowwe.

՚n Gesonde voetspoor

Om die wêreld van voedsel te voorsien en terselfdertyd die planeet te respekteer, is nie net Yara se leuse nie, maar ook die besigheidskultuur.

Vir meer inligting, besoek www.yara.co.za, stuur ՚n e-pos na infosa@yara.com of skakel (+27)21 877 5300

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Rotrix Afrika se kruipspuite gooi nat sonder nonsens

ProAgri SA 268