in

Wes-Kaapse Hooggeregshof staan tussentydse verligting toe in saak oor oordrag van watergebruiksregte

This post is also available in: English

Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het Vrydag, 26 Oktober 2018 ‘n tussentydse bevel toegestaan aan Wittewater Boerdery (Edms) Bpk in ’n saak rakende die tydelike oordrag van watergebruiksregte onder artikel 25(1) van die Nasionale Waterwet, 36 van 1998.

Die saak, wat op ‘n dringende basis na die hof gebring is deur die bekende Wes-Kaapse boer, mnr Johann Conradie namens Wittewater Boerdery, wys op die uiterste skade wat die landbou besproeiingsektor moontlik kan ly as gevolg van die ommekeer van die Departement van Water en Sanitasie (DWS) se gevestigde beleid wat voorsiening maak vir die oordrag van watergebruiksregte deur besproeiingsrade en watergebruikersverenigings in terme van artikel 25 van die Waterwet.  Die regte ter sprake wat Conradie wil beskerm is die reg om 227 hektaar se gelisensieerde waterregte oor te dra van een plaas na ‘n ander in die Piketberg omgewing.  Die water is bestem vir besproeiing van ‘n koringoes wat geoes moet word binne die volgende paar weke asook as nuwe gewasse wat in Desember 2018 aangeplant sal word. Die gesamentlike skade ter sprake behels ongeveer R13,5- miljoen en die werksgeleenthede van ongeveer 80 plaaswerkers.  Die oordrag van watergebruiksregte deur besproeiingsrade en watergebruikersverenigings in hulle onderskeie opvangsgebiede is goed gevestig en is reeds skynbaar al vir baie jare ‘n wettige praktyk.

In hulle hofstukke voer Wittewater Boerdery aan dat die oordrag goedgekeur sou word as dit nie was vir die DWS se verkeerde interpretasie en toepassing van die relevante statuêre bepalings nie.  Die hof het Wittewater Boerdery se argument in dié verband ondersteun.

In sy teenargumente het die DWS aantygings gemaak teen die bevoegdheid van besproeiingsrade as synde waterbestuursowerhede om die oordrag van watergebruiksregte toe te laat. In die hantering van die saak, het die hof tot die slotsom gekom dat die DWS se standpunt en opinie dat besproeiingsrade nie by magte is om die tydelike oordrag van watergebruiksregte van een eiendom na ‘n ander eiendom in dieselfde omgewing (hoewel in dié geval nie die eiendom van die lisensiehouer nie), eweneens verkeerd was.

Agri SA, wat mnr Conradie van die begin af ondersteun het, is uiters bekommerd oor die hersiende beleidposisie van die DWS wat tans nie meer sy gevestigde posisie rondom die toelating van die oordrag van watergebruiksregte (tydelik of permanent) in terme van die voorskrifte van artikel 25 van die Waterwet gestand doen nie. Die vermoë om watergebruiksregte oor te dra, wat in die algemeen deur waterkundiges erken word as ‘n meganisme wat watergebruiksdoeltreffendheid bevorder, raak ook aan belangrike kwessies van voedselsekerheid en die waarde van landbou-eiendom.

Terwyl die argumente rakende die wettigheid en effek van die DWS se hersiene beleid en interpretasie van artikel 25 van die Waterwet nog aangehoor moet word op ‘n latere datum, is die bevel van die Wes-Kaapse Hooggeregshof in Wittewater Boerdery se aansoek vir tussentydse verligting bemoedigend” sê Janse Rabie, hoof van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid vir Natuurlike Hulpbronne.  

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

corn

Verwagte kommersiële produksie vir koring is 0,94% meer as die vorige skatting

Werkskepping in landelike gebiede is uiterste prioriteit