in ,

Wat steek in ’n naam? PIONEER® – baanbreker met nuwe kultivars

This post is also available in: English

Die eerste saadmaatskappy in ons mieliesaadnaamreeks is PIONEER® wie se naam ’n vertroude woord op boere se lippe is.

PIONEER® het in 2012/13 ’n nuwe benamingstelsel vir hulle mielies in werking gestel sodat die boer met ’n oogopslag kan sien wat van elke kultivar verwag kan word.

Só lyk n PIONEER®-kultivarnaam:

Wat is VRV?

Dit is gewoonlik moeilik om mededingende kultivars se vergelykende volwassenheid en oesvog te bepaal. Met die VRV-gradering kan PIONEER®-kultivars met mededingende kultivars vergelyk word.

Nuwe wit kultivars vir die Westelike droëlandproduksiegebied

Johan Kock, produklandboukundige van PIONEER®, vertel ons meer van die maatskappy en van nuwe kultivars vir droëlandproduksie in die Weste:

PIONEER® se oorhoofse doel is om die lewe van almal wat voedsel produseer en verbruik te verryk. Dit is ’n poging om vooruitgang te verseker vir toekomstige geslagte wat die aarde bewoon. Sonder diepgewortelde kernwaardes wat oor jare ontwikkel het, sal PIONEER® nie hierdie lewensbelangrike doel kan bereik nie.

Die teling en ontwikkeling van ’n nuwe mieliekultivar, veral waar daar nuwe tegnologie ter sprake is, word dus met omsigtigheid en verantwoordelikheid bestuur tot almal se voordeel. Waardes soos veiligheid en verantwoordelikheid teenoor die omgewing is hier van uiterste belang. ’n Nuwe produk word verantwoordelik getoets en aangewend, want PIONEER® is opreg en aanvaar aanspreeklikheid vir die produk se prestasie en invloed op die omgewing.

Johan sê die PIONEER®-familie bou saam aan sukses met vernuwing en skeppingskrag om oplossings te vind wat voldoende voedsel van ’n hoë gehalte vir die toekoms kan bied. “As leier verseker PIONEER® dat die landboubedryf vorentoe beweeg. Operasionele dissipline soos die nakom van tegnologie-ooreenkomste, plant van toevlugsoorde en die etiese toepassing van die IPM-program word as hoë prioriteit beskou.”

Teen hierdie agtergrond stel PIONEER® twee nuwe wit kultivars, P2865WBR en P2927WYR, bekend.

P2865WBR

Dit is ’n medium- tot langgroeiseisoen wit kultivar wat veral vir die westelike produsiegebied ontwikkel is.

In figuur 1 verteenwoordig die swart lyn P2865WBR = 0. Dit is duidelik dat daar ’n 2,05% verbetering in opbrengs is wanneer dit vergelyk word met P2864WYR wat dieselfde basis genetika is. P2865WBR beskik oor nuwe tegnologie (VTP Mon89) wat moontlik tot die voordeel bydra. Indien die besmettingsdruk van die mieliestronkboorder hoog genoeg is, sal dit tot die behoud van graangehalte lei omdat daar nog geen weerstand teen die nuwe tegnologie aangemeld is nie.

Figuur 1: Persentasie opbrengsvoordeel (P2865WBR = 0) Swart lyn

Die metings in figuur 2 wys daarop dat P2865WBR agronomies aanvaarbaar is vir die droëlandtoestande waarvoor dit geteel is. Dit is tipies ’n meerkoppige plant. Daar word gemiddeld 1,82 koppe per plant op 22 plekke getel. Dit is gevolglik goed aangepas by plantbevolkings wat wissel van 18 000 tot 25 000 plante by laerpotensiaalgronde. Dit presteer ook by hoërpotensiaalgronde indien 28 000 tot 32 000 plante/ha gevestig word. Die graan is van hoogstaande gehalte met ’n skepelgewig van 74,67 kg/HL. Die opkomproses van P2865WBR is vinnig, gelyk en eenvormig wat tot plante lei met uitstaande staanvermoë. Kopplasing is nagenoeg 50% van die plantlengte, wat dui op ’n gebalanseerde planttipe wat maklik stroopbaar is. P2865WBR toon aanvaarbare tot sterk weerstand teen die meeste blaar- en kopsiektes.

Figuur 2: Agronomiese eienskappe (P2865WBR)

P2927WYR

Dit is ’n medium- tot langgroeiseisoen wit kultivar wat veral vir die westelike produksiegebied ontwikkel is.

In figuur 3 verteenwoordig die swart lyn P2927WYR = 0. Dit is duidelik dat daar ’n 5,59% verbetering in opbrengs is teenoor P2864WYR wat as maatstafgenetika dien (55 plekke). Dit is merkwaardige genetiese vordering op die bestaande prestasie van PIONEER®-produkte in hierdie konsep. Albei die kultivars in die vergelyking beskik oor Mon810-tegnologie. Dieselfde tegnologie word hier met mekaar vergelyk. Dit maak die prestasie soveel merkwaardiger. Die toevoeging van die nuwe tegnologie tot P2927WYR in latere jare is voorwaar iets om na uit te sien.

Figuur 3: Persentasie opbrengsvoordeel (P2927WYR = 0) Swart lyn

Die agronomiese metings in figuur 4 wys daarop dat P2927WYR agronomies aanvaarbaar is vir die droëlandproduksie waarvoor dit geteel is. Die kultivar presteer uitsonderlik in hoë- en laepotensiaaltoestande. Die plant is meerkoppig. Daar word gemiddeld 1,94 koppe per plant op 42 plekke getel. Dit is gevolglik goed aangepas by plantbevolkings wat wissel van 18 000 tot 25 000 plante by alle gronde. By hoërpotensiaalgronde kan die plantbevolking na 28 000 tot selfs 32 000 plante/ha aangepas word. Die graan is van hoogstaande gehalte met ’n skepelgewig van 76,44 kg/HL. P2927WYR kom vinnig, gelyk en eenvormig op. Dit lei tot plante met uitstaande groeikrag en staanvermoë. Kopplasing is 49% van die plantlengte. Dit is dus ’n plant wat goed vertoon, goed staan en maklik stroopbaar is. P2927WYR toon aanvaarbare tot sterk verdraagsaamheid teen die meeste blaar- en kopsiektes.

Figuur 4: Agronomiese eienskappe
(P2927WYR)

P2865WBR en P2927WYR is nuwe kultivars in die PIONEER®-produkreeks wat geteel en ontwikkel is vir droëlandproduksie in die Westelike produsiegebied. Dit het voortreflike opbrengsvermoë en agronomiese eienskappe wat die plasing van die produkte in enige witmieliepakket ’n móét maak.

Vir meer inligting oor PIONEER® se wenkultivars, praat met Emile van den Berg, by +27 12-683- 5733 of stuur vir hom ’n e-pos na emile.vandenberg@pioneer.com

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Slaap aan diens

Plant vir die toekoms met pekanneute