in ,

Voorkom ongelyke drag in sitrus met Agri Technovation se nuwe tegnologie

Die baanbreker landboumaatskappy, Agri Technovation, het pas nuwe tegnologie vir sitrusboere, die ITEST™ Carbohydrates-stelsel, bekendgestel. Hierdie ontledingsprogram help sitrusboere om groter ewewig tussen gewasse te bewerkstellig, wat met verloop van tyd verhoogde oesopbrengste sal bevorder.

Dié deurbraak kan bes moontlik lei tot die hupstoot wat die plaaslike sitrusbedryf nodig het om, op grond van waarde en volume, sy posisie as Suid-Afrika se grootste en belangrikste bydraer tot vrugte-uitvoer te versterk. Die sitrusbedryf het oor die afgelope paar jaar aansienlik gegroei en in die proses Suid-Afrika se status as die wêreld se tweede grootste uitvoerder van die vrug gevestig.

Ongelyke drag (ook bekend as tweejaarlikse of alternerende drag) is ʼn neiging wat voorkom onder sitrusbome wat een jaar ’n swaar opbrengs (“aan opbrengs”) lewer, gevolg deur ’n ligte of geen opbrengs (“af opbrengs”) in die volgende jaar. Dit is ’n algemene probleem in die sitrusbedryf wêreldwyd en kom voor in alle variëteite, insluitend lemoene, pomelos, ensovoorts. “Aan gewas” bome word gekenmerk deur ’n groot aantal klein vrugte, terwyl “af gewas” bome ’n klein aantal groot vrugte lewer. Die afwisselende “aan-af” jare in oesopbrengste kan voorkom oor ’n hele streek, van blok tot blok op ’n plaas, of selfs in individuele bome, deel van ’n boom, of selfs ’n enkele tak.

Wat veroorsaak alternerende drag?

Teen die agtergrond van omvattende navorsing oor die onderwerp, is die algemene konsensus dat alternerende drag in sitrus veroorsaak word deur gebrekkige opbloei in die lente, gevolg deur ’n swaar “aan gewas”-jaar. Daar is dus ’n omgekeerde verhouding tussen die aantal blomme wat geproduseer word (en die oesopbrengs wat daaruit voortspruit) en die grootte van die opbrengs wat in die voorafgaande jaar geproduseer is.

Volgens Erik de Vries, Agri Technovation se bemarking- en verkoopsdirekteur, verrig koolhidrate verskeie funksies in vrugtebome. Dit ondersteun die ontwikkeling van blomme, bevorder die voltooiing van vrugvorming, verhoog die groei van vrugte asook die ontwikkeling van die skilkleur, en is noodsaaklik vir die groei van ander boomorgane soos wortels en groeilote. “ʼn Gebrek aan koolhidrate kan egter lei tot ’n swak blomfase asook vrugwording, klein vrugte, swak kleur en gebrek aan wortelgroei,” verduidelik De Vries.

Koolhidraatsuikers is geredelik beskikbaar vir plante en kan oor ver afstande deur die floëem vervoer word. Suikerkoolhidrate kan ook vanuit gebergde koolhidraatreserwes soos polisakkariedes en stysel beskikbaar gestel word. Chemiese energie in plante word geberg as polisakkariedes en stysel, wat vrygestel kan word wanneer suikers in plante of plantorgane beperk is. “Koolhidrate is noodsaaklik vir plantgroei en -produksie die hele seisoen deur,” sê De Vries.

Gebrek aan gebergde koolhidrate inhibeer blomontwikkeling en vrugvorming. Koolhidrate word geproduseer deur blare wat fotosinteer (koolhidraatbronne) en word gelei na nie-fotosinterende boomorgane soos blomme en wortels (koolhidraatbenutters) via massavloei in die floëem. Ouer blare en wortels ondersteun aanvanklik die toevoer van koolhidrate na ontwikkelende blomme in die vroeë lente. Onvoldoende gebergde koolhidraatvlakke, wat uiteindelik uitgeput word, sal egter lei tot beperkte blomontwikkeling en vrugvorming.

Boonop kan nuut ontwikkelende wortels en vegetatiewe lote, wat ook koolhidrate nodig het en met blomme meeding om beperkte koolhidraatvoorrade, nie tot die algehele energievoorraad bydra nie.

Te veel vrugte kan ’n boom se kapasiteit om koolhidrate vir die groei van wortels en vegetatiewe lote te gebruik, beperk. Swaardraende bome berg die meeste van hul koolhidrate in die vrugte, terwyl geen berging in die wortels plaasvind nie.

Oormatige opbloei in die lente beperk die toewysing van koolhidrate (suikers) na die wortels, wat weer nuwe wortelgroei in “aan” bome tydens die lente strem en moontlik bydra tot gebrekkige ontwikkeling van nuwe vegetatiewe lote in die somer. Daarenteen hoop stysel in die blare en wortels van bome met min vrugte op, wat belangrik is vir die aanvang en instandhouding van nuwe groei in die daaropvolgende lente.

ITEST™ Carbohydrates – eerste en enig in sy soort

“Die ITEST™ Carbohydrates-program is na ons wete ’n wêreld-eerste. Hoewel die wetenskap en navorsing omtrent die rol van koolhidrate in plante redelik oud is, is die kommersialisasie van die vertolking van die resulate en die ontledingstegniek wat boere help om alternerende drag te verminder, ’n deurbraak. Agri Technovation se moderne ontledingsaanleg in Wellington is toegerus om gereeld die suiker- en stylselkonsentrasies in blare en wortels in sekere fisiologiese fases deur seisoene te meet. Dit kan lei tot die tydige ontwikkeling van bestuurspraktyke wat produsente sal help om optimale plantgroei en jaarlikse opbrengste te verseker.” 

Phillip Venter, uitvoerende bestuurder van Markontwikkeling by Laeveld Agrochem (’n vennoot van Agri Technovation), wys verder op die belangrikheid van ’n holistiese benadering. “Ondanks die spesifieke verhouding tussen koolhidrate en die blomfase, vrugte-opbrengste, die konsekwentheid van vrugproduksie en -groei, die algemene toestand van wortels en die rol wat dit in die alternerende drag van sitrus speel, is dit noodsaaklik om ander potensieel beperkende faktore in ag te neem, insluitend die snoei, skedulering van besproeiing, plantvoeding, die algemene gesondheid van die boord, temperatuur, plae en siektes, en plantgroeireguleerders (PGR). Hierdie faktore, sê Venter, sal nie net ’n impak op energievoorraad hê nie, maar ook op die produksie van ander plantgroeistowwe, asook op metaboliete en vrugteproduksie oor die algemeen.

“Tot dusver is ITEST™ Carbohydrates baie goed ontvang deur boere wat groot waardering het vir die bydrae wat hierdie nuwe tegnologie tot die verbeterde bestuur van ‘aan-af’ gewassiklusse lewer,” voeg hy by.

De Vries wys daarop dat internasionale markte, insluitend die VSA, Australië, Spanje, Nieu-Seeland en Peru, reeds monsters by Agri Technovation se Plantfisiologie- Navorsingsentrum ingedien het en sedertdien puik resultate ontvang het.

Vir meer omvattende inligting omtrent die werking van koolhidrate in sitrus en die deurslaggewende rol wat Agri Technovation se ITEST™ Carbohydrates-ontledingsprogram speel, besoek gerus https://www.laeveld.co.za/wp-content/uploads/2020/07/laeveld-groei-14-winter-2020-1.pdf

Vir meer inligting, besoek www.agritechnovation.co.za

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ProAgri

ProAgri: So groei ons

Prieska

Prieska se boere op hulle knieë