Latest stories

  • Trending

    in ,

    Stook waarde in jou afvalprodukte

    Aartappels nie die regte grootte nie? Piesangs se skille te bruin? Graanpryse betaal nie eers die diesel silo toe nie? Daar is ՚n manier om waarde toe te voeg tot gewasse soos graan en vrugte wat normaalweg nie op die plaas verwerk word nie. Stook dit! Daar is ՚n hele nuwe mark vir handgemaakte, gedistilleerde […] More