in

Stamboek se werksaamhede afgestel oor Corona

This post is also available in: English

Boodskap vanaf Japie van der Westhuizen, hoofbestuurder, SA Stamboek

Beste Telersgenootskap en Logix Deelnemer, die maatreëls wat afgekondig is om die COVID 19 mutasie van die CORONA virus te bekamp het ‘n invloed op Stamboek se werksaamhede. Die onmiddellike uitwerking is om aan die vereiste te voldoen om byeenkomste af te las waar meer as 100 persone teenwoordig is. Die onsekerheid oor die duur van die beperkings maak dit ook moeilik om vir die korttermyn toekoms te beplan. Om die rede word heelwat byeenkomste nou gekanselleer. 

Van belang vir Stamboek is natuurlik die kansellasie van Veeverwante byeenkomste wat deur ons Telersgenootskappe beplan was, Landbouskoue en vertonings. Die kansellasie van die Bloemskou en die 100 persoon beperking wat die Regering ingestel het, het ‘n direkte effek op die komende Vleissentraal/SA Stamboek ELITE Bulgroeiklas en Standard Bank/Telwiedré Voere Stamboek ELITE toekenningsfunksie wat beplan was vir 27 April 2020 in Bloemfontein. 

Stamboek moet ongelukkig die byeenkomste uitstel.   

Alternatiewe reëlings word tans getref om dit steeds moontlik te maak dat die beoordeling van die bulle kan voortgaan en telers en hulle diere vereer kan word, soos in die verlede. Stamboek sal hierdie reëlings bekend maak sodra dit getref is.

Intussen maak die bestuur van Stamboek ook aanpassings in ons werkswyse ten einde te voldoen aan die afgekondigde maatreëls en versoeke. Higiëne en ander voorsorg is opgeskerp, ook vir besoekers aan Stamboek se gebou. Waar moontlik, word ook van elektroniese media gebruik gemaak vir deelname aan vergaderings of alternatiewe reëlings word getref. Dienste en produkte aan telers en Telersgenootskappe en ander groepe gaan voort soos normaal.

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om ons lede en deelnemers uit te nooi om my te skakel, indien daar enige wenke is om ons dienslewering verder op te skerp of om meer vernuwende denke aan die dag te lê. Stamboek wil graag die instrument wees om by te dra tot die sukses van jou onderneming en Vereniging.

Bron: SA Stamboek

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

corona

TLU SA stel riglyne bekend oor hantering van koronavirus op plase

NAMPO OESDAG 2020 uitgestel