in ,

Slaap aan diens

This post is also available in: English

deur Christo Bester, LWO Werkgewersorganisasie

Werknemers wat slaap aan diens bly ’n probleem vir enige werkgewer. Moegheid kan ’n werknemer se konsentrasie, koördinasie en reaksie-spoed raak en ook die onderneming se produktiwiteit negatief beïnvloed.

Deur aan diens te slaap, stel die werknemer hom-/haarself, medewerknemers asook die werkgewer aan risiko’s bloot.

Die werknemer se pligte en verantwoordelikheid hou regstreeks verband met hierdie risiko ten opsigte van die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die werknemer-werkgewervertrouensverhouding. Daar rus ’n verpligting op die werkgewer om ’n veilige werksomgewing vir alle werknemers te skep en daarom moet hierdie oortreding in ooreenstemming met die dissiplinêre kode en prosedure hanteer word.

Bepaal of die werknemer “slaap”

Slaap aan diens gebeur gewoonlik per ongeluk wanneer werknemers insluimer sonder die bedoeling om te slaap, maar dit kan ook met opset plaasvind in gevalle waar werknemers hulleself afsonder en gemaklik maak, of selfs ’n tydelike bed bou deur materiaal uit die werksomgewing te gebruik. Enige wangedrag wat met opset plaasvind word altyd gesien as ’n ernstiger oortreding.

Wanneer die werkgewer vermoed dat ’n werknemer aan diens slaap, is dit van deurslaggewende belang dat die werkgewer bevestig dat die werknemer wel slaap deur die volgende stappe te volg:

  • Sorg dat ’n getuie teenwoordig is om ook die werknemer se gedrag waar te neem.
  • Teken die werknemer se gedrag en voorkoms aan. Vra ook getuies om hulle waarnemings aan te teken. Dit is belangrik om dit op skrif te stel.
  • Ondersoek of die werknemer slaap deur die volgende waar te neem:

–   Is die werknemer by sy bewussyn?

–   In watter posisie is die werknemer?

–   Maak die werknemer enige geluide, soos om te snork?

–   Maak ’n volledige waarneming van alle bykomende fisiese faktore wat daarop dui dat die persoon wel slaap.

  • Probeer die werknemer se aandag trek deur die volgende stappe te doen:

–   Praat met die werknemer en roep hom/haar op die naam;

–   Klop aan die deur of maak ’n soortgelyke geluid, soos om die hande teen mekaar te klap;

–   Skud liggies aan die werknemer se skouer of rug;

–   Herhaal hierdie stappe totdat die          werknemer reageer.

Die werkgewer moet alle bewyse van bogenoemde stappe op rekord plaas deur waarnemings op skrif te stel en/of foto’s of ander beeldmateriaal te neem. Dit is belangrik dat persone wat beeldmateriaal neem ook as getuies moet optree wanneer dissiplinêre stappe gedoen word.

Dissiplinêre kode

Alhoewel slaap aan diens ’n logiese oortreding is, is dit belangrik dat elke werkgewer ’n dissiplinêre kode het wat toepaslik en op datum is betreffende oortredinge en toepaslike sanksies (straf). Duidelike reëls in die werksplek beperk konflik, wrywing en misverstande en skep ’n gestruktureerde omgewing ontvanklik vir groei.  Die dissiplinêre kode dien as ’n riglyn ten opsigte van reëls met toepaslike sanksies, maar elke geval moet op eie meriete beoordeel word.

Om aan arbeidswetgewing te voldoen is nie onderhandelbaar nie en afwyking daarvan hou ’n groot sake-risiko in vir die werkgewer – bestuur dit proaktief en beskerm jou plaas.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Polisiebestuur wil met Agri SA saamwerk

Wat steek in ’n naam? PIONEER® – baanbreker met nuwe kultivars