in ,

Senwes vra skenkings vir voedselhulpprojek

Maak 'n bydrae tot hierdie saak deur mielies te lewer by enige Senwes Grainlinksilo op leweringsnommer 418688. Ander bydraes buite hierdie spektrum kan gemaak word deur na die ‘AVC Food Umbrella’-webtuiste te gaan by www.senwes.co.za/avc-food-umbrella.

This post is also available in: English

Die ontwrigting van ekonomiese bedrywighede as gevolg van die Covid-19-inperking het tot voedselnood in gemeenskappe gelei.

Boere het alreeds baie gedoen om te help met vragte kos wat aangery is, maar met die ondersteuning van Senwes as rigtinggewende rolspeler in die landbouwaardeketting, is dit nou makliker vir graanboere om ’n bydrae te lewer.

Senwes span kragte saam met die res van die landbouwaardeketting met die loodsing van die Agri Value Chain Food Umbrella (AVC Food Umbrella), wat spruit uit ’n oproep deur Agbiz om voedselsekerheid te verseker. Ter ondersteuning van Agbiz se Voedselverligtingsprojek, het Senwes as voorloper opgetree deur ander groot rolspelers in die landbousektor aan te moedig om bydraes tot hierdie saak te maak. Die doel van die inisiatief is om die gebrek aan voedsel en desperaatheid wat in arm gemeenskappe ervaar word, waar die vernietigende uitwerking van die inperking baie meer algemeen is, te verlig.

Die ‘AVC Food Umbrella’ kan as die voertuig beskou word wat voedsel vanaf die boer verkry en samewerking verseker tussen primêre produsente, landbou-ondernemings, logistiese maatskappye, verwerkers en verspreidingsentrums om ’n gesamentlike doel te bereik, naamlik om uit te reik na gemeenskappe wat gedestabiliseer is deur die maatreëls rondom die pandemie.

Senwes doen derhalwe ’n beroep op boere in gemeenskappe wat by hierdie inisiatief sal baat vind, om ’n paar ton van hulle oes aan hierdie verdienstelike saak te skenk. Wanneer boere skenkings aan die ‘AVC Food Umbrella’-rekening maak, sal Senwes se silo’s verantwoordelik wees vir die ontvangs, hantering en opberging van die mielies. Senwes se logistieke filiaal, Grainovation, sal die vervoer borg en die mielies vanaf die silo na die meule vervoer.

Die meulens sal die mielies gratis maal en verpak, waarna Senwes die verspreiding van die mielies na ouetehuise, voedselskemas en plaasskole sal organiseer. Senwes het die ‘AVC Food Umbrella’- 418688-rekening met ’n skunking geopen wat sal toesien dat 14 000 5-kg sakkies mieliemeel aan behoeftiges uitgedeel word. Die skenking sal genoeg wees om 158 730 mense te voed.

Intussen het Senwes, Bayer en Graan SA ook hande gevat en produsente sal nou een sak saad (kultivar van hul keuse) ontvang vir elke 2 ton wit/geel mielies wat geskenk word op leweringsnommer 418688, komplimente van Bayer. Produsente kan soveel mielies skenk soos wat hulle wil, hoewel die meevaller vanaf Bayer beperk word tot

’n maksimum van 5 sakke saad vir 10 ton mielies gelewer, per produsent. Die aanbod sal ophou wanneer die limiet van 2 250 sakke bereik word of teen die verstrykingsdatum van 15 September 2020; watter een ook al eerste plaasvind.

Verdere navrae kan gerig word aan Johan Le Grange, bestuurder: Korporatiewe Handelsmerke by Senwes op 018-464-7521 of jj.legrange@senwes.co.za.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

John Deere 6M-kajuittrekkers: ‘n Nuwe vlak van gerief en beheer

Kinders ook slagoffers van oorgrensmisdade wat al groter bedreiging vir VS boerderygemeenskappe se veiligheid word