in ,

Saag en benut bates beter

This post is also available in: English

‘n Saagmeule kan jou op die pad na bewaringslandbou plaas. Die knellende droogte wat tans groot dele van die somerreënvalgebiede in Suidelike Afrika in sy greep het, laat die vraag opnuut ontstaan of bewaringslandbou nie dalk deel van die strategie moet wees om meer volhoubaar in waterskaars Afrika te boer nie?

Bewaringslandbou sê baie eenvoudig – bewerk so min as moontlik, so vlak as moontlik en met soveel as moontlik bedekking op die grond. Deur meer geïntegreerd te boer en die wisselwerking tussen grond, water en biologiese hulpbronne saam met beperkte eksterne insette aan te moedig, kan die ongunstige resultate van tradisionele metodes, soos grondverdigting; verlies van organiese materiaal; verswakking van grondversamelings; dood of ontwrigting van grondmikrobes en ander organismes; waterverliese deur verdamping en gronderosie gestuit word.

Maar bewaringslandbou, wat uiteindelik ten doel het om meer volhoubaar te boer, kan ook deurgetrek word na die beplanningsfase wat die ontwikkeling van nuwe of die uitbreiding van gevestigde plase vooraf gaan. Dit behels tipies ontbossing wat die grootskaalse verwydering van struikgewasse en bome insluit.

Hoe dikwels word die hulpbron onbenut gelaat?

Indien die staande hout opnuut gevestigde of bestaande landbougrond van goeie gehalte is en as saaghout benut kan word, sit die boer met ‘’n potensiële bate wat ‘n waardevolle bydrae kan lewer om die plaas se inkomste aan te vul.

Ontboste materiaal wat nie omgeskakel word in saaghout, grondbedekking of selfs kompos nie, beteken nie net minder wins in die sak nie, dit kan ook die voorloper wees van ‘n onproduktiewe plaas wat gefaal het omdat volhoubaarheid op ‘’n ekonomiese, biologiese, maatskaplike en bewaringsvlak nooit deel van die aanvanklike beplanning was nie.

Wood-Mizer se reeks rateltaai en Afrika-bewese saagmeulens bied aan boere die kapasiteit om volhoubaar waarde te put uit houthulpbronne op die plaas.

Skakel die saagmeulemense by 011-473-1313 of stuur n e-pos na enquiries@woodmizer.co.za of besoek www.woodmizer.co.za.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Jupidex Geo Spread bestuur elke korrel

Dít is waarom boere LEMKEN gebruik