in

SA STAMBOEK ELITE Toekennings 2022

Die jaarlikse NASIONALE ELITE-toekennings is SA Stamboek se glansgeleentheid. Die geleentheid gee erkenning vir die BESTE van die BESTE telers, stoetkuddes en stoetdiere.

Die twaalfde Standard Bank / SA Stamboek NASIONALE ELITE Prystoekennings het op 2 Mei 2022 by Monte Bello Landgoed plaasgevind. Die geleentheid is voorafgegaan deur die gesogte Vleissentraal / SA Stamboek NASIONALE ELITE bulgroeiklas by Bloemskou.

VLEISSENTRAAL SA STAMBOEK ELITE BULGROEIKLAS

Erkenning word gegee aan al die eienaars en telers van die Bulle wat aan die Vleissentraal SA Stamboek ELITE bulgroeiklas deelgeneem het. Slegs een bul per ras kan deelneem en bulle word geplaas op grond van strukturele korrektheid en funksionele doeltreffendheid, met ‘n finale plasing van die wenner op grond van genetiese meriete vir ekonomies belangrike eienskappe, indien nodig. Sewentien bulle is in 2022 deur die onderskeie Telersgenootskappe genomineer, met een laat onttrekking.

Die wenner van die 2022 VLEISSENTRAAL / SA STAMBOEK NASIONALE ELITE BULGROEIKLAS word in die ring deur die beoordelaars tydens die Bloemskou aangekondig.

Die deelnemers vir 2022:

PLAAS MEDIA/SA STUD BOOK NATIONAL ELITE 2022 PLATINUM BULL AWARDS

Hierdie gesogte toekennings gee erkenning aan stoetbulle wat besonder goed in ‘n groeitoets presteer het, ‘n uitsonderlike genetiese meriete vir ekonomies belangrike eienskappe het en uit ‘n moeder geteel is wat in die voorafgaande opeenvolgende jare ten minste ELITE GOUE status behaal het op Stamboek se Logixstelsel. ‘n Maksimum van slegs vyf bulle kwalifiseer per jaar, volgens genetiese meriete vir die verwagte vrugbaarheid van vroulike nageslag.

Die 2022 ELITE Platinum Bulle is:

LANDBOUWEEKBLAD/SA STAMBOEK ELITE 2022 PLATINUM KOEI TOEKENNINGS

Slegs EEN KOEI per ras (per Telersgenootskap) kan vir hierdie besonderse gesogte toekenning kwalifiseer. Hierdie koeie word erken as die BESTE van die BESTE teelkoeie wat op Stamboek se Logix-stelsel aangeteken is.

Slegs koeie wat reeds as ELITE GOUD erken word (sewe of meer kalwers, met streng minimum waardes vir ouderdom eerste kalwing, kalfintervalle tussen alle kalwers, genetiese meriete vir Koeiwaarde, met inagneming van alle aspekte van winsgewendheid, kom in aanmerking. Die rangorde, en daarom die koei wat die winsgewendste nageslag sal voortbring, verteenwoordig dus haar ras.

Die ELITE PLATINUM Vleisbeeskoeie vir 2022 is:

SA STAMBOEK NASIONALE ELITE 2022 PLATINUM MELKKOEIE

Hierdie toekenning gee erkenning vir die BESTE van die BESTE melkkoeie in Suid-Afrika. Objektiewe metings en gepaardgaande genetiese meriete word gebruik om hierdie hoog kwalifiserende koeie te identifiseer. Slegs een koei per melkras kom in aanmerking om hierdie gesogte toekenning te ontvang.

Slegs koeie wat reeds ‘n vyfde laktasie voltooi het, kom in aanmerking. Elke melkras het ‘n pasgemaakte seleksie-indeks waarin die genetiese meriete vir winsgewendheid bereken word. Hierdie waardes, sowel as melk vastestowwe produksie per dag van die lewe, word in ag geneem vir hierdie gesogte toekenning.

Die Nasionale 2022 ELITE Platinum Melkkoeie is:

UNISTEL/SA STUD BOOK ELITE NATIONAL DEVELOPING STUD FARMER 2022

SA Stamboek en sy Telersgenootskap-lede moedig nuwe toetreders aan om volwaardige lede van die stoetbedryf te word. Elke jaar word erkenning gegee aan een stoetteler uit die voorheen benadeelde gemeenskappe wat aan alle aspekte en streng vereistes voldoen om ’n volwaardige stoetteler te wees.

Alle telersgenootskappe word genooi om nominasies in te dien om oorweeg te word. 2022 se Nasionale Ontwikkelende Stoetteler is Malcolm Malan, Dormer-teler van Bloemfontein. Hy het sy stoetery en eerste Dormers in 2020 geregistreer. Sy doelwit is om ‘n trop geneties voortreflike skape te teel, gebaseer op die Logix Meriete-indeks. Unistel se borgskap stel Malcolm in staat om sy kudde uit te brei deur bykomende stoetdiere aan te koop.

FARMERS’ WEEKLY/SA STUD BOOK NATIONAL MENTOR-BREEDER 2022

Stoettelers is bekend daarvoor dat hulle medeboere aanmoedig en bystaan om suksesvol te boer. Stamboek gee, in samewerking met Farmers ‘ Weekly, erkenning aan die stoetteler wat die ekstra myl stap om as mentor van nuwe toetreders op te tree. Telersgenootskappe word genooi om kandidate vir hierdie gesogte toekenning te nomineer. Norton Thompson, Bonsmara-teler van Komga, Oos-Kaap is ‘n uitstekende voorbeeld van ‘n stoetteler wat nuwe veeboere aktief bystaan om suksesvol te wees. Sy aktiewe rol van betrokkenheid en die deel van sy kennis en vaardighede aan nuwe toetreders is legendaries in sy area. Boeredae wat deur Norton gehou word, fokus op die ontwikkelende sektor om hierdie veeboere toe te rus met die regte gereedskap en vaardighede vir sukses.

RDB CONSULTING/SA STUD BOOK UNIEKE PRESTEERDER

Hierdie toekenning gee erkenning aan die teler of eienaar wat ‘n unieke prestasie gelewer het wat ‘n groot impak vir sy of haar ras of selfs vir stoetteling in die algemeen gemaak het. Die uitdaging word aan die Stamboek Tegniese Adviseurs oorgelaat om die nominasies en motiverings in te dien. Vanjaar se RDB Consulting/SA Stamboek Unieke Presteerder van die Jaar-toekenning, en gesogte prys van ‘n I7 skootrekenaar, gaan aan Lukas Eksteen van Bufland Boerdery in Limpopo Provinsie.

VLEISSENTRAAL/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE VLEISBEESKUDDE 2022 en VLEISSENTRAAL/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE KLEINVEEKUDDE 2022

Objektiewe kriteria word gebruik om die BESTE van die BESTE stoettelers vir vleisbeeste en kleinvee te identifiseer. Tien vleisbees- en tien kleinveekuddes word geïdentifiseer om as ELITE NASIONALE PLATINUMkuddes in aanmerking te kom. Hierdie kuddes moes reeds ELITE GOUD (top 10 persent op Stamboek se Logix-stelsel) status behaal vir die huidige siklus van toekennings. Kriteria is gebaseer op die aantekeningpraktyke in die kudde (volledigheid van metings), reproduksieprestasie en die gemiddelde Logix genetiese meriete vir winsgewendheid (Koeiwaarde of Logix Meriete Indeks).

Die Nasionale ELITE KUDDE EN KUDDE-toekennings kry ‘n nuwe dimensie in 2022 deur nie net die Nasionale Wenner aan te kondig nie, maar ook die kuddes/kuddes in die tweede en derde plekke.

Die wenner van die VLEISSENTRAAL/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE VLEISBEESKUDDE van 2022 is die Gelibar Bonsmara kudde van JG Viljoen & Seuns in die Oos Vrystaat. Rhenostervallei Beefmasters van Dr Hendrik Meyer is in die tweede plek en Rouvus Drakensberger van Gawie en Frik Roux derde.

NASIONALE ELITE PLATINUM Kleinveekuddes 2022:

Die wenner van die VLEISSENTRAAL/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE KLEINVEEKUDDE van 2022 is Kinko Dormerskudde van Johan Swart van die Weskaap.

RS Meintjeskudde van Robbie Meintjes van die Noordkaap is in die tweede plek met die Kinko Merinostoet van Vas As Broers (Edms) Bpk van die Weskaap derde.

STANDARD BANK/TELWIEDRÈ VOERE / SA STAMBOEK NASIONALE ELITE MELKKUDDE 2022

Objektiewe kriteria word gebruik om die BESTE van die BESTE Stoettelers vir melkbeeste te identifiseer. Ses melkprodusente word geïdentifiseer om as ELITE PLATINUM-kuddes in aanmerking te kom. Hierdie kuddes moes reeds ELITE GOUD-status (top tien persent melkkuddes op Stamboek se Logixaantekeningstelsel) behaal vir die huidige siklus van toekennings. Toekennings word gebaseer op die aantekeningpraktyke (volledigheid van metings), bestuursprestasie (binne ras), soos weerspieël deur objektiewe meetbare kriteria, en die gemiddelde Logix genetiese meriete vir winsgewendheid.

Die wenner van die STANDARD BANK/ TELWIEDRÈ VOERE/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE MELKKUDDE 2022 is Limpopo Melkery van Joubert Fourie in Limpopo Provinsie.

In die tweede plek is die Kluitjieskraal Jerseykudde van AJ, JA en PJ Schoonwinkel in die Weskaap en in die derde plek EDE Farming Holsteins van Miles Stead in Mpumalanga, met Poena van Niekerk as bestuurder.

SA STAMBOEK NASIONALE ELITE GENETIESE MELKKUDDE 2022

Die Veekundiges by SA Stamboek gebruik die genetiese meriete vir winsgewendheid om die top Melkkuddes vir elke ras te identifiseer. Die eienskappe wat verband hou met vroulike vrugbaarheid, melkkwaliteit, uiergesondheid, onderhoud, produktiewe kuddelewe en melkproduksie word in ag geneem vir die toekenning.

SA STAMBOEK NASIONALE ELITE 2022 GENETIESE MELKKUDDES:

STANDARD BANK/TELWIEDRÈ VOERE/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE PERDESTOET 2022

ELITE Platinum status word toegeken aan perde stoetkuddes wat by SA Stamboek aanteken. Objektiewe kriteria word toegepas op grond van korrekte aanteken-praktyke, tydige aantekening, data-integriteit en deelname aan bedryfsaktiwiteite.

Standard Bank/Telwiedré Voere/SA Stamboek NASIONALE ELITE PLATINUM PERDE STOETKUDDES, 2022:

Rooigras SA Boerperdstoet of Jan Joubert is die wenner van die STANDARD BANK/TELWIEDRÈ

VOERE/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE PERDESTOET van 2022 STANDARD BANK/ TELWIEDRÈ VOERE/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE STOET VIR ANDER SPESIES 2022

ELITE Platinum status word toegeken aan stoetkuddes van ander spesies soos varke, wild, honde en ander, wat by SA Stamboek aanteken. Objektiewe kriteria word toegepas op grond van korrekte aanteken-praktyke, tydige aantekening, data-integriteit en deelname aan bedryfsaktiwiteite.

Die wenner van die STANDARD BANK/TELWIEDRÈ VOERE/SA STAMBOEK NASIONALE ELITE STOETKUDDE 2022 vir ANDER SPESIES is Bostu Boerboele van Chereen Boshoff

SA STAMBOEK BESTE TELERSGENOOTSKAP-JAARVERSLAG TOEKENNIG, 2022

SA Stamboek, as Registrasie-owerheid, moedig sy lede aan om nie net aan die vereistes van die Diereverbeteringswet te voldoen nie, maar om ook ‘n uitstekende diens aan hul lede te lewer. Om erkenning te gee aan die Telersgenootskap wat aan al die wetlike vereistes voldoen en spesiale moeite aan die dag lê met hul jaarverslag, insluitend finansiële state en bestuur, identifiseer SA Stamboek jaarliks die top jaarverslag.

Die BESTE JAARVERSLAG toegeken by die 2022 SA STAMBOEK/STANDARD BANK/ TELWIEDRÈ VOERE ELITE TOEKENNINGS gaan aan die DRAKENSBERGER TELERSGENOOTSKAP VAN SUID AFRIKA.

Die top mededingers vir 2022 was die Boran, Ille de France en Nguni Telersgenootskappe SA Stamboek gee ook graag erkenning aan spesiale mense in die industrie.

Die President van SA Stamboek ken sedert 2018 die PRESIDENTSTOEKENNING aan ’n persoon of instelling toe wat ’n verskil gemaak het in die wel en weë van SA Stamboek. Iemand wie se aksies lojaliteit teenoor Stamboek wys en in belang van die Vereniging optree.

Die President van die Suid-Afrikaanse Stamboek en Diereverbeteringsvereniging is in die bevoorregte posisie om erkenning te gee aan die persoon wat ons doelstellings ondersteun en so diep spore trap in die wel en weë van die Vereniging, die Stoetbedryf, Veeprodusente en die Suid-Afrikaanse Samelewing.

Hierdie SA STAMBOEK PRESIDENTSTOEKENNING eer die ontvanger vir onbaatsugtige toewyding, integriteit en lojaliteit. Eienskappe en dade wat as voorbeeld dien vir ‘n ieder en elk wat deel vorm van die Stoet- en verwante bedrywe.

Dit is vir SA Stamboek se President, Uitvoerende Raad, Topbestuur en Personeel ‘n besondere eer om die 2019 SA STAMBOEK PRESIDENTSTOEKENNING toe te ken aan:

DANIE BOSMAN is the worthy receiver of the SA Stud Book PRESIDENT AWARD for 2022

Danie Bosman het nog altyd ’n passie vir die veebedryf, en spesifiek diereteling, gehad en het sy hele lewe daaraan toegewy. Reeds as ’n jong man het hy ’n verskil gemaak deur dit wat hy van sy mentor, Jan Bonsma, geleer het, toe te pas. Sy diepgaande kennis van die aanpassingsmeganismes en funksionele vereistes van plaasdiere, en hoe objektiewe metings ingespan kan word vir die doeltreffende teling van plaasvee, het hom in ’n klas van sy eie geplaas. Sy sagte dog ferm aanslag het die veebedryf, en veral die vleisbeesbedryf, in die regte rigting gestuur, sodat prestasiemeting vandag algemeen in die teelprogramme van plaasdiere toegepas word.

Selfs na sy aftrede het Danie met die nuutste verwikkelinge in diereteling tred gehou, en het hy die SA Stamboek wetenskaplikes besig gehou met innoverende nuwe insigte, die verwerking en interpretasie van data, die skryf van artikels en verslae, asook praatjies.

Sy afsterwe vroeër vanjaar laat ’n groot leemte in die veebedryf, ook vir SA Stamboek en ons lede. Vir Koos Vosloo, president van SA Stamboek, en vir ons uitvoerende komitee, lede en personeel is dit ’n groot eer om die SA Stamboek 2022 Presidentstoekenning postuum aan Danie Bosman toe te ken.

Bron: SA STAMBOEK

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Draakvrugte wen vinnig veld

Dis g’n strooi, ons praat hooi: Deel 2