in

Produksiekatting vir somergewasse: Mielies is 0,74% minder as vorige seisoen

This post is also available in: English

Somergewasse – 2019

Kommersiële mielies: Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2 301 800 ha, wat 0,74% of 17 050 ha minder is as die 2 318 850 ha wat verlede seisoen aangeplant is, maar 1,45% of 32 900 ha meer as die voorlopige oppervlakteskatting van 2 268 900 ha soos vrygestel in Januarie 2019. Die verwagte kommersiële mielie-oes is 10 510 020 ton, wat 15,99% of 1 999 980 ton minder is as die 12 510 000 ton van die vorige seisoen (2018). Die opbrengs van mielies is 4,57 t/ha.

Die oppervlakte beplant syfers is hoofsaaklik verkry vanaf die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (PICES), soos deur die Nasionale Oesskattingskonsortium gerapporteer vir Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes-provinsies. Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die Konsortium vir die Mpumalanga provinsie, in April 2019 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2019. Die huidige opbrengs syfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Die oppervlak onder witmielies is 1 298 200 ha, wat ’n toename van 2,37% of 30 100 ha verteenwoordig vergeleke met die 1 268 100 ha die vorige seisoen.  Die produksieskatting van witmielies is 5 152 900 ton, wat 21,21% of 1 387 100 ton minder is as die 6 540 000 ton van die vorige seisoen.  Die opbrengs van witmielies is 3,97 t/ha.  In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1 003 600 ha, wat 4,49% of 47 150 ha minder is as die 1 050 750 ha geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting van geelmielies is 5 357 120 ton, wat 10,27% of 612 880 ton minder is as die 5 970 000 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van geelmielies is 5,34 t/ha.

Ander somergewasse: 

Sonneblomsaad: Die hersiene oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 ha, wat 14,32% of 86 150 ha minder is as die 601 500 ha aangeplant die vorige seisoen. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 563 590 ton, wat 34,62% of 298 410 ton minder is as die 862 000 ton van die vorige seisoen.  Die verwagte opbrengs is 1,09 t/ha.

Ander gewasse: Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 730 500 ha, wat ’n afname van 7,20% of 56 700 ha verteenwoordig vergeleke met die 787 200 ha geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting is 1 276 035 ton, wat 17,14% of 263 965 ton minder is as die 1 540 000 ton van die vorige seisoen.  Die verwagte opbrengs is 1,75 t/ha.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 20 050 ha, wat 64,39% of 36 250 ha minder is as die 56 300 ha geplant vir die vorige seisoen.  Die verwagte grondbone-oes is 20 100 ton – 64,74% of 36 900 ton minder as die 57 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,00 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het toegeneem met 75,35% of 21 700 ha, van 28 800 ha tot 50 500 ha teenoor die vorige seisoen.  Die produksieskatting van sorghum is 168 400 ton – 46,43% of 53 400 ton meer as die 115 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 3,33 t/ha.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 59 300 ha, wat 11,13% of 5 940 ha meer is as die 53 360 ha geplant vir die vorige seisoen.  Die produksieskatting is 70 950 ton, wat 2,29% of 1 590 ton meer is as die 69 360 ton van die vorige seisoen.  Die verwagte opbrengs is 1,20 t/ha.

Wintergewasse -2018 produksieseisoen

Koring:  Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,841 miljoen ton, wat 2,35% of 42 250 ton meer is as die vorige skatting van 1,799 miljoen ton. Die verwagte opbrengs is 3,66 t/ha.  Die oppervlakteskatting vir koring is 503 350 ha.

Ander gewasse:

Die produksieskatting vir moutgars is onveranderd gelaat op 421 790 ton.  Die huidige skatting van 421 790 ton is die hoogste oes nog ooit geproduseer in die RSA.  Die oppervlakte beplant is beraam op 119 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,54 t/ha beloop. Die verwagte kanola-oes is onveranderd gelaat op 103 950 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 77 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,35 t/ha.

Die tweede produksieskatting vir somergewasse vir 2019 sal op 26 Maart 2019 vrygestel word en die  die voorneme om wintergewasse te plant vir 2019 op 25 April 2019 vrygestel word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

SA sal teen 2050 die helfte meer kos moet produseer om ‘n krisis te vermy

Trekker- en stroperverkope laer in 2019