in , ,

Opleiding verseker doeltreffende gewasbeskerming

Produsente sê tereg dat die duurste bespuiting die tweede of verkeerde  bespuiting is. Spuitklinieke, wat saam deur InteliGro en WinField United aangebied word, maak nou seker dat die eerste bespuiting die beste een is.

Sonder gewasbeskerming produkte (chemies of biologies),  waarmee landbougewasse beskerm word, sal dit onmoontlik wees om genoeg kos te produseer vir die groeiende wêreldbevolking. Hierdie waardevolle inset moet egter veilig en verantwoordelik gebruik word in die langtermynbelang van die omgewing, mense en diere asook om te verseker dat daar nie weerstand teen die spesifieke middels opbou nie. Die klem is dus op die gebruik van die regte produk, vir die regte doel op die regte tyd.

“Landbouchemikalieë word al hoe duurder, peste ontwikkel weerstand teen produkte en nuwe middels raak al hoe skaarser,” sê Duard Bruwer van WinField United. “Teen hierdie agtergrond het WinField United en InteliGro aan die begin van die somergraanseisoen kragte saamgesnoer om ‘n reeks spuitklinieke vir produsente en spuitoperateurs aan te bied.”

Tot op datum het 10 spuitklinieke reeds in die Vrystaat, Mpumalanga en Noord-Kaap plaasgevind. Meer word beplan gegewe produsente se belangstelling en die oorweldigende positiewe terugvoer.

Tweeledige benadering

Volgens Janet Lawless van InteliGro staan die spuitklinieke op twee bene, naamlik die verantwoordelike gebruik van landbouchemiese produkte en effektiewe toedieningspraktyke. “Onderliggend aan beide is die beklemtoning van die verantwoordelikheid vir die bewaring van die omgewing en die welstand van mense en diere,” sê sy. “Hierdie rentmeesterskap begin, soos alles anders wat ons doen, op die plaas.”

Met hierdie tweeledige fokus is die doel van die spuitklinieke om gewasbeskermingsprodukte die beste moontlike kans te gee om doeltreffend en koste effektief gebruik te word.

Die deel van die verrigtinge wat op verantwoordelike gebruik van produkte fokus, sluit onderwerpe in soos hoe om ‘n produketiket reg te lees en te interpreteer, waarom dit belangrik is om veiligheidsmaatreëls noukeurig na te kom en hoe om van leë houers ontslae te raak.

“Ons vind soms dat spuitoperateurs nie die gevaar verstaan wat gepaard gaan met die hantering van landbou chemiese produkte nie en die korrekte hantering en wegdoening van leë hours kan nie oorbeklemtoon word nie. Onder geen omstandigehde mag leё landbou chemikalieë houers vir enige ander doel gebruik word nie, dit moet hanteer word volgens die Croplife SA riglyne en gelewer word by n goedgekeurde versamelpunt, vanwaar dit dit gebruik kan word vir plastiek herwinning deur geakrediteerde instansies. Al hierdie inligting is beskikbaar op Croplife se webstuise by www.croplifesa.co.za. .

“Ons lê ook heelwat klem op hoe skadelik dit vir die omgewing, mense en diere kan wees indien die produkte nie reg hanteer word nie.”

Effektiewe toediening word onder drie opskrifte bespreek:

  1. In die tenk fokus op die korrekte volgorde waarin produkte gemeng moet word en die belangrikheid van waterkwaliteit.
  2. In die lug dek aspekte soos optimale druppelgrootte om verdamping of afloop te voorkom, spuitstukbestuur, kalibrering van toerusting en die impak wat omgewingstoestande – wind, temperatuur en humiditeit – op toediening het.
  3. Op die teiken verduidelik waarom sekere onkruide, swamme en insekte moeilik beheer word en hoe bymiddels gebruik kan word om peste se verdedigingsmeganismes te omseil.

Die kort, praktiese lesings word in die gehoor se moedertaal gegee voordat demonstrasies gedoen word om die beginsels en praktyke te verduidelik. Elke persoon kry ook ‘n emmertjie met handskoene, ‘n masker en ‘n veiligheidsbril – alles wat nodig is om produkte veilig te hanteer.

Lawless voeg by dat hul ambisie is om elke boer in die land met die spuitklinieke te bereik. “Die boodskap dat effektiewe toediening op die plaas begin, en dat die basiese beginsels in plek moet wees, is uiters belangrik.”

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Boere dankbaar oor vol damme in Sentraal- en Klein Karoo

Drastiese aanpassing van SASRIA-tariewe totaal uit voeling met ekonomiese realiteite