in

Nog reën verwag vir einde Maart/April

Foto: Pixabay

Deur Johan van den Berg, Onafhanklike Landbouweerkundige (M.Sc Agric, Landbouweerkunde, UFS)

Minder reën het voorgekom oor veral die sentrale tot westelike dele van die somerreënvalgebied sedert die middel van Februarie maar daar word verwag dat toestande vir reën weer gaan verbeter teen die einde van Maart en begin April.  

La Nina het begin verswak maar is steeds op matige sterk La Nina-vlakke en dit sal na verwagting voortduur tot April/Mei.

Huidige toestande

Droër toestande het voorgekom sedert die tweede week van Februarie oor die sentrale tot westelike dele van die land maar verspreide buie het steeds gedurende Februarie voorgekom oor die Noordwes-provinsie, Gauteng, Limpopo, KZN en die oostelike dele van die Vrystaat en noordelike dele van die Oos-Kaap. Swaar neerslae van meer as 50 mm het plek-plek voorgekom in distrikte soos Mussina, Vryburg, Klerksdorp, Secunda, Madikwe, Machadodorp, Tzaneen, Richardsbaai en Wepener. 

Tropiese laagdruksisteme in en rondom die Mosambiekkanaal was tot op hede verantwoordelik vir die afgelope tyd se swakker reënvaltoestande oor die sentrale tot westelike dele asook groot dele van Namibië. Siklonale aktiwiteit (stygende lug) rondom Madagaskar veroorsaak as teenpool die ontwikkeling van hoogdruksisteme (dalende lug) in die bolug oor die sentrale en westelike binneland en Namibië met min reën.   

Die droër toestande wat voorgekom het sedert die tweede deel van Februarie is oor die algemeen verwelkom in die grootste deel van die Somergraanproduksiegebiede na die baie swaar reën teen die einde van Januarie en eerste week van Februarie. Die sonnige en warm toestande het veroorsaak dat graangewasse redelik herstel het of ten minste die opbrengste laat stabiliseer het waar daar nie te veel permanente skades was nie en het waterversadige gronde laat afdroog.

Redelike permanente skades het voorgekom aan veral die mielie-oes in distrikte soos Wesselsbron, Bothaville, Bultfontein, Wolmaransstad en in die Senekal/Arlington-omgewing.  Rekordopbrengste word egter verwag waar versuiptoestande nie voorgekom het nie in distrikte soos Koppies, Kroonstad, Lichtenburg, Schweizer Reneke en Delareyville.  Hierdie distrikte is dikwels die distrikte waar die droogte die ergste skades aanrig maar vanjaar rekord opbrengste gaan lewer.   
     
Rampdroogtetoestande heers steeds in groot dele van die suidwestelike dele van die Noord-Kaap. Reën het verligting gebring in gedeeltes van die Kalahari maar ‘n gebrek aan opvolgreën bedreig nou weer weidingstoestande met die winter op hande.  Goeie reënneerslae het egter die droogte opgehef in die westelike dele van die Noordwes Provinsie in distrikte soos Vryburg en aangrensende dele van die Noord-Kaap soos Kuruman en Vanzylsrus waar merkwaardige veldherstel plaasgevind het na die ekstreme droogte. 

Baie min verligting het ook voorgekom in terme van droogtetoestande oor die sentrale tot oostelike dele van die Ooskaap, veral vir die gedeelte suid en suidoos van Graaff Reinet tot by Port Elizabeth. 

Die watervlak van die Karibadam het gestyg tot 37% teenoor die 11% verlede seisoen dieselfde tyd terwyl die Katzedam in Lesotho meer as 78% vol is teenoor die 33,6% verlede jaar dieselfde tyd. Die Hardapdam in Namibië is op 72,6%.  

ENSO en Indiese Oseaan

ENSO (El Nino Suidelike Ossilasie)
See-oppervlaktemperature bly steeds by La Nina-vlakke vir al vir die belangrike Nino-gebiede en is tussen 0.9°C en 1.2°C koeler as normaal. Daar was ‘n kort periode van verwarming in Februarie na tussen 0.5°C en 0.9°C koeler as normaal maar daar het weer ‘n afkoeling plaasgevind in die laaste deel van Februarie.   

ENSO keer gewoonlik terug na neutrale vlakke vanaf April tot Augustus en ontwikkel dan weer na óf La Nina, óf El Nino óf bly op neutrale vlakke.

Huidige voorspellings gee ‘n redelike waarskynlikheid van ‘n terugkeer na La Nina of neutraal vanaf Augustus/September met ‘n baie klein kans vir die ontwikkeling van ‘n El Nino. 

Indiese Oseaan

Die grootste deel van die Indiese Oseaan se oppervlaktemperature is steeds koeler as normaal alhoewel daar ‘n poel van warmer water ontstaan het vanaf die Mosambiekse kus, deur die Mosambiekkanaal en dan suidooswaarts in die Indiese Oseaan. Hierdie poel van warmer water is verantwoordelik vir die reeks tropiese laagdruksisteme en tropiese storms oor hierdie deel van die Oseaan in die laaste twee maande. Daar was egter ‘n effense verwarming wat plaasgevind het ook oor ander gedeeltes van die Indiese Oseaan maar dit is steeds grotendeels koeler as normaal.

Verder het daar ‘n strook van koeler water langs Afrika se ooskus ontwikkel tot so ver suid as die noordkus van Suid-Afrika wat sal help om minder siklonale aktiwiteit te veroorsaak. Die Indiese Oseaan Dipool (IOD) indeks bly neutraal en voorspellings dui dat dit neutraal of negatief gaan wees vir komende maande (koeler as normaal in die westelike Indiese Oseaan).  

Reënval- en klimaatsvooruitsigte

Somerreënvalgebied

Reënval

Tropiese depressie/sikloon-aktiwiteit het tydelik reënvaltoestande oor die sentrale tot westelike dele negatief beïnvloed.  Met die verwagte veranderinge in die Indiese Oseaan is dit baie waarskynlik dat reënvaltoestande weer gaan verbeter in veral April en Mei.

Minder tropiese storms in die Indiese Oseaan sal veroorsaak dat vogtige lug weer weswaarts skuif oor Botswana en Namibië voor die einde van die reënseisoen en die kanse vir reën weer verbeter oor Suid-Afrika. Gemiddelde tot bogemiddelde reënval word steeds verwag oor veral die sentrale tot westelike dele voor die winter.  

Die huidige steeds baie droë suidwestelike dele van die Noord-Kaap en sentrale tot suidoostelike dele van die Oos-Kaap kan steeds reën verwag voor die einde van die reënseisoen. Die maande met die hoogste gemiddelde reënval vir hierdie gebiede is vanaf Februarie tot April wat beteken dat ten minste twee maande van die reënvalseisoen nog oor is.

Met die moontlike terugkeer na La Nina en verwagte redelike gunstige toestande van die Indiese Oseaan oppervlaktemperature vanaf Augustus 2021, is dit baie waarskynlik dat gunstige reënvaltoestande ook gaan voortduur gedurende die 2021/22 somerseisoen.   

Temperatuur

Redelike warm toestande sal voortduur vir die grootste deel van Maart. Minimumtemperature behoort nie onder 10°C te val voor die middel van April nie en die eerste ryp behoort nie voor die einde van April oor die sentrale tot suidelike dele voor te kom nie en nie voor middel Mei oor die sentrale tot noordelike dele nie.       

Winterreënvalgebied 

Baie min of geen reën word verwag oor die grootste deel van die Wes-Kaap vir die eerste helfte van Maart nie maar toestande kan verbeter vanaf 20 Maart oor die suidoostelike dele. Die huidige La Nina bly in plek en dit kan ‘n later as normale begin van die winterreënvalseisoen beteken, veral vir die Suidweskaap en die Weskus. Die Suidkaap en Tuinroete kan egter steeds reën verwag uit somerreënvalstelsels in April en Mei.  

Namibië

Voorspellings bly positief vir gemiddelde tot bogemiddelde reënval in April en Mei as gevolg van die impak van La Nina. Meer reën behoort oor die sentrale tot noordelike dele voor te kom.

Opsomming en samevatting

Na die droë periode wat voorgekom het in Februarie en eerste deel van Maart, kan reënvaltoestande weer verbeter in die tweede deel van Maart maar veral in April en Mei in die Somerreënvalgebied.

Die huidige La Nina het tydelik weer teruggekeer na sterker vlakke na ‘n periode van verwarming in Februarie maar behoort teen April/Mei in ‘n neutrale toestand te wees. Dit is egter tans nog sterk genoeg om ‘n positiewe impak op reënval uit te oefen voor die winter.

Dit is baie moontlik dat die winterreënvalgebied vanjaar later as normaal die eerste winterreënval gaan kry, veral die suidwestelike dele.

Vrywaring: Die outeur of Santam of enige ander partye in die dokument genoem of aangehaal,  waarborg geensins die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van die inligting in die dokument nie. Enige aksies of besluite wat geneem word op grond van die inligting in hierdie dokument word op eie risiko geneem en sal die outeur, Santam of enige ander partye genoem in die dokument geensins verantwoordelik wees vir enige verliese of skades in verband met die gebruik van die inligting soos wat dit voorkom in hierdie dokument nie.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Goat production guide – Part 5: Turn your goat farming into a commercial business

Oes groter winste met dié stropers