in

Nog ‘n bietjie reën word in Maart en begin April voorspel

rain

This post is also available in: English

Deur Johan van den Berg, Santam Landbou

Die somerreënvaltoestande is nou besig om nader aan die einde te staan met slegs ligte neerslae wat nog moontlik is in die laaste week van Maart en eerste deel van April behalwe oor die oostelike dele van die Somerreënvalgebied waar swaarder neerslae moontlik is. Baie min of geen reën word oor die Wes-Kaap verwag oor die kort- tot mediumtermyn nie.

1. Huidige toestande

Beter as verwagte reënvaltoestande het voorgekom in die tweede week van Maart 2019. Die baie droë sentrale dele van die land en groot gedeeltes van die Wes-Kaap het meer as 50 mm gekry en lokale oorstromings het plek-plek voorgekom. Die swaar neerslae oor die suidelike dele van die land was as gevolg van ‘n “afsnylaag” wat ontwikkel het en vog vanuit die trope oor die westelike dele van die land afgetrek het. Die reën oor die sentrale tot westelike somergraangebiede in Maart 2019 was net betyds of in sommige gevalle alreeds 1 tot 2 weke te laat om droogteskade te verhoed. Ernstige droogteskade op mielies in die beginstadiums van reproduksie het reeds in sekere gebiede voorgekom voordat dit gereën het. Die huidige droë en warm toestande is weer besig om droogteskade te veroorsaak aan graangewasse omdat daar nie voldoende grondwater is nie asook die hoë atmosferiese aanvraag van grane wat nou ‘n piek waterbehoefte bereik.

Droogtetoestande het vererger oor die verre noordwestelike, westelike en suidwestelike dele van die land. Die droogtesituasie word erger as gevolg van die winter wat op hande is en kos vir diere alreeds baie min is.

Alhoewel oppervlaktewater vir die groot besproeiingsskemas en damme in die Somerreënvalgebied voldoende is vir die winter, is daar ‘n probleem wat kan begin ontwikkel vir die 2019/20-seisoen met opgaardamme wat nie vol is nie en die reënseisoen wat einde se kant toe staan. Kleiner damme en plaasdamme is alreeds op baie lae vlakke en kan dit selfs die winterproduksie onder besproeiing benadeel. Die watersituasie in die Weskaap is beter as verlede jaar die ooreenstemmende tydperk en met die winterreënseisoen op hande. Indien daar nie voldoende reën in die volgende 3 tot 6 maande voorkom nie kan dit weer eskaleer tot erge droogtetoestande en ‘n tekort aan water.

2. El Nino en Indiese Oseaan

Die onvoorspelbaarheid van El Nino duur voort met effense laer see-oppervlaktetemperature wat begin voorkom het sedert die begin van Maart 2019. Alhoewel die gemiddelde see-oppervlaktemperature met ongeveer 0.3˚C verlaag het (behalwe in die Nino1+2-gebiede), is dit steeds stewig gevestig as ‘n swak El Nino. Dit is steeds te vroeg om voorspellings te waag wat gedurende die winter en veral die somer van 2019/20 kan gebeur omdat die Nino areas se temperature baie wisselvallig is in die winter en vroeë lente.  

Die Suidelike Ossilasie Indeks (SOI) wat die maatstaf is van die interaksie tussen die see-oppervlaktemperature en die oorliggende klimaatsisteme, bly negatief sedert die begin van Februarie 2019 met die 30-dae gemiddelde waarde op 19 Maart = -12.53 (-30 = baie sterk El Nino en +30 = baie sterk La Nina).

Verwarming van die Indiese Oseaan suid en oos van Madagaskar het plaasgevind sedert die middel van Februarie. Die Indiese Oseaan Dipool Index (IOD) het in ‘n neutrale fase inbeweeg maar verwagtings is dat dit vinnig weer neutraal/positief kan word in die volgende maande. ‘n Positiewe  fase is negatief vir reënval vir Suidelike Afrika en omgekeerd vir die negatiewe fase.   

3. Verwagte reënval en temperatuur

3.1 Somerreënvalgebiede

3.1.1 Reënval

Die somerreënvalseisoen is besig om tot ‘n einde te kom. Korttermynvoorspellings dui steeds dat ‘n bietjie reën kan voorkom in die laaste week van Maart en eerste week van April maar swaar neerslae word nie verwag oor veral die sentrale tot westelike dele van die land nie. Baie min reën word verder ook verwag oor die droogtegeteisterde gebiede van westelike dele van die land wat insluit die westelike dele van Noordwes-provinsie, westelike en suidwestelike dele van die Noord-Kaap en westelike dele van die Oos-Kaap.

3.1.2 Ryp en groeitemperature

Die ryprisiko bly steeds ‘n groot gevaar vir graangewasse maar kort- tot mediumtermynvoorspellings  dui eers temperature benede 5˚C wat kan voorkom teen die einde van April. Ryp in die laaste deel van April kan steeds skade aan die mielie- en sonneblomoes veroorsaak as gevolg van die laat aanplantings.               

3.2 Winterreënvalgebiede

Baie min reën word verwag vir die volgende weke oor die Suid-wes-kaap maar ligte neerslae is moontlik oor die Suid-Kaap en oostelike kusgebiede en aangrensende binneland.    

3.3 Namibië

Reënvaltoestande bly negatief vir die komende maande met slegs enkele ligte neerslae moontlik in die laaste week van Maart 2019.

 4. Opsomming en gevolgtrekking

Die reën in die tweede week van Maart 2019 het ernstige droogteskade aan die someroes beperk of voorkom. Die hoeveelheid en die groot gebied wat reën gekry het was beter as wat voorspellings aangedui het.

Korttermynvoorspellings is steeds negatief vir reën oor veral die sentrale tot westelike dele van die land. Hoë temperature en ‘n hoë waterverbruikstempo deur somergewasse kan weer droogteskade begin veroorsaak aan veral die laat aanplantings.

El Nino is steeds teenwoordig alhoewel dit effens minder intens is as teen die einde van Februarie. Onsekerheid is hoog oor die verdere ontwikkeling van El Nino in komende maande asook vir die somer van 2019/20.

Ernstige kommer bestaan oor die droogte in die westelike, suidwestelike en noordwestelike dele van die land wat dalk nog ‘n seisoen kan voortduur.

5. Vrywaring: Die inligting vervat in hierdie verslag word op eie risiko gebruik en die opsteller/Santam of enige ander persoon/plek genoem in hierdie verslag neem geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of toepaslikheid/interpretasie van inligting vervat in hierdie verslag nie.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Swak rand ondersteun sybokhaarmark

Jongste produksieskatting vir somergewasse