in ,

NAMPO: Moet ek koop of nie

This post is also available in: English

Die hele land is reeds in rep en roep want Mei is Nampotyd waar meer en meer uitstallers en besoekers elke jaar wys en kyk wat hierdie uitstalvenster van die landbou bied.

Boere vra hulleself dikwels af hoe hulle dit wat uitgestal en bekendgestel word moet benader. Wat het ek werklik nodig en wat kan ek bekostig – of beter gestel hoeveel ekstra koste/kapitaal kan my plaas dra?

Die antwoord is: Gebruik harde en duidelike feite om die bes moontlike ingeligte besluit te neem omdat boerdery ՚n komplekse besigheid is en volgens betroubare en vaste sakebeginsels bestuur moet word.

Ons leef in baie onseker tye en die landbou dalk meer so. Toonaangewende persone verkondig van die verhoë dat boere nie hulle metodes goedsmoeds moet verander nie. Maak seker dat dit wat u beplan behoorlik deurdink is en dat aankope voldoen aan die beginsels van goeie, sinvolle meganisering.

Meganisering van ՚n boerdery is om die samestelling van meganisasiegoedere (trekkers, werktuie en toerusting) vir ’n spesifieke boerdery te bepaal, sodat alle meganisasietake betyds, doeltreffend en so ekonomies as moontlik uitgevoer kan word.

Moet daar op NAMPO gekoop word?

Die uitstallers by Nampo se oogmerk is sekerlik om hulle jongste toerusting met nuwe tegnologie aan die boere ten toon te stel, maar sekerlik ook om goedere te verkoop of dan minstens ՚n bestelling te kry of ՚n uitnodiging om toerusting op die plaas te kom demonstreer.

Dikwels maak spesiale aanbiedings en finansiële feite van hoër brandstofpryse en ՚n rand wat verswak die versoeking groot om daar en dan te koop. Die raad aan boere is om, soos hierbo genoem, ՚n behoorlike meganisasieplan op te stel en om te weet of daar tekortkomings in die plan is voordat enige besluit oor nuwe aankope geneem word.

Beplanning het vandag ‘n sleutelwoord geword. Daar is baie min terreine waar die inhoud en betekenis van hierdie woord nie ywerig nagestreef word nie. In elke toespraak wat gelewer word, van watter aard ook al, kom die beginsels van die woord, beplanning, na vore. Daar word planne beraam teen die inflasie- en devaluasiemonsters.

Op elke terrein van die lewe word daar koppe bymekaar gesit om te beplan of beter te beplan. Net so is dit in hierdie tydperk, waar die meeste boerderysektore ՚n stryd om voortbestaan voer, van groot belang dat boere deeglik sal besin en beplan oor die aankoop van trekkers en landbouwerktuie.

Moet groter toerusting oorweeg word?

Op Nampo sal boere van die kleinste tot die grootste toerusting te sien kry en die vraag ontstaan of ՚n boer moet groter gaan met sy werktuie. Uit verskeie meganisasiebeplannings het dit geblyk dat ՚n kilowatt-per-hektaarverhouding van 0,5 tot 0,75, waar die trekkers oor ՚n reeks kilowattlewerings versprei is, voldoende is om alle werksaamhede binne beplande tydgrense te voltooi.

Wanneer daar na groter trekkers en planters en ander werktuie beweeg word, kan dit dus alleen geregverdig word indien dit voldoen aan die definisie van meganisering soos hierbo uitgespel.

Dit is tog goed om te kyk na die kostebydrae van verskillende sektore op die plaas. Meganisasiekoste dra ongeveer 25% tot totale boerderyuitgawes by en ongeveer 15% van bruto produksiewaarde. Arbeidskoste maak ongeveer 15% van totale boerderyuitgawes uit en ongeveer 9% van bruto produksiewaarde. Hierdie twee uitgaweitems beloop dus ongeveer 40% van totale boerdery-uitgawes. Sorgvuldige beplanning het dus noodsaaklik geword om by te dra tot volgehoue boerderysukses. Impulsiewe aankoopbesluite kan ՚n negatiewe invloed op hierdie sukses hê.

՚n Kostegids as hulpmiddel

Die Meganisasiegids, opgestel deur JP, ME en CF le Roux, verskyn vanjaar vir die dertigtste keer en word landwyd deur verskeie sektore gebruik om die juiste koste van verskillende tipe bewerkings te bereken. Die gids maak dit moontlik om die koste per uur of per hektaar van trekkers met die toepaslike werktuie, afsonderlik of as kombinasie, van die tabelle af te lees. Die werktempo in ha/10-uurdag en brandstofverbruik in liter/uur of liter/ha word ook aangetoon.

Die syfers kan nuttig aangewend word om ՚n meganisasiebeplanning te doen en/of ook om ՚n kostevergelyking tussen verskillende bewerkingstelsels te doen. 31 klasse trekkers, sowel as trekkers toegerus met rusperbande, selfaangedrewe spuite en stropers, is in die gids ingesluit.

In Tabel 1 word die koste per hektaar vir ՚n paar vierwielaangedrewe trekkers, toegerus met die korrekte wydte wisselgangskottelêe aangetoon. Daar kan uit die gids natuurlik verskeie kombinasies saamgestel word en die dieselverbruik sowel as koste per hektaar kan bepaal word.

Tabel 1 Koste van wisselgangskotteldiste

Die Meganisasiegids kan van Koos le Roux bestel word by selfoon 082-828-9531 of by koosleroux@live.co.za

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

jcb

Werk vinnig, ver, hoog en laag met JCB

Ontsluit goeie groei met Inteliseed