in ,

Mieliesaailingopkoms en eenvormigheid op lande met baie plantresteop plantreste

pioneer

This post is also available in: English

Deur: Pioneer Agronomie

Boere het mielies nodig wat in kort plantseisoene met meer volhoubare bewerkingspraktyke kan presteer, maar die nuwe neigings bring nuwe uitdagings.

Vroeër aanplantings met bewaringsbewerkingstelsels verhoog die risiko van oneweredige, laer stande en gevolglike opbrengsverlaging. Grondtemperature is dan tipies baie laer as die optimum van 29°C vir opkoms. Gronde met swaar materiaalbedekking is ook baie natter en kouer as oop grond in die vroeë lente. Dit bring bykomende kouespanning en siektedruk mee.

Oneweredige plantmateriaal op die grond veroorsaak ook wisseling in plantdiepte, wat bydra tot oneweredige opkoms en vertraagde plante ‒ minstens een blaar agter. Om vestiging van ’n goeie stand te verseker moet hierdie risiko’s met goeie bestuurspraktyke bestuur word.

Kultivarseleksie vir lande met baie plantreste

Corteva Agriscience se navorsingseenheid doen elke jaar uitgebreide mielie-opkomsproewe op ’n wye reeks spanningsomgewings en grondtipes, insluitend vroeggeplante- en verminderdebewerkingslande.

Data van die spanningsgebied asook laboratoriumtoetse wat spanningstoestande namaak word gebruik om aan kultivars ’n spanningshanteringstelling toe te ken. Dit is gegrond op die genetiese potensiaal van ’n kultivar om ’n goeie stand onder spanningstoestande soos koue, nat grond met kort, intense kouetydperke te vestig.

Hierdie spanningstellings wissel van 1 tot 4 (ondergemiddeld), 5 tot 6 (gemiddeld) en 7 tot 9 (baie goeie potensiaal) om tydens spanningstoestande normale stande te behaal.

Kultivars met tellings van 1 tot 4 sal dus nie aanbeveel word wanneer erge koue, nat toestande na plant verwag word nie.

In opkomstoestande wat in hoëspanningsomgewings uitgevoer is, was kultivars met hoër tellings daartoe in staat om beter stande te vestig as laertellingkultivars (Figuur 1).

Figuur 1: Verwantskap tussen vroeë stand en spanningsopkomstelling in spanningsvolle, Corteva Agriscience-navorsingsplekke met baie plantreste in 2018.

In Corteva Agriscience hoëplantreste-opkomsproewe het Pioneerprodukte met ’n lae HRS-telling (X) gemiddeld laer stande opgelewer as kultivars wat vir ’n deklaag aangepas is (S), of hoogs aangepas is (HS) ongeag temperatuur-spanningsvlakke (Figuur 2).

Figuur 2: Verwantskap tussen vroeë stand en “hoëresidu-geskiktheid- (HRS) -telling” in Corteva Agriscience-navorsingsplekke met baie plantreste in 2018.

Vertraagde plante

Verminderdebewerkingstelsels kan ook tot onegalige stande en vertraagde plante lei. In die Corteva Agriscience-proewe het kultivars met ’n HS-telling ook minder vertraagde plante opgelewer (plante minstens een blaar minder) as die aangepaste kultivars (S) en swak aangepastes (X), soos Figuur 3 aandui.

Figuur 3: Verwantskap tussen vroeë vertraagde plante en hoëresidu-aanpasbaarheid- (HRS) -tellings in Corteva Agriscience-navorsingsplekke met baie plantreste in 2018.

Spanningsopkoms

Genetiese potensiaal vir ’n kultivar om stand te vestig in spanningtoestande (1 tot 9-skaal):

7 tot 9 = Goeie opkomspotensiaal

5 tot 6 = Gemiddelde potensiaal

1 tot 4 = Ondergemiddelde potensiaal

Hoëresidu-aanpasbaarheid

Tellings van kultivarprestasie in vermin-derde bewerkingstelsels:

Hoog aangepas (HS)

Aangepas (S)

Swak aangepas (X)

Aanpasbaarheidtellings is gegrond op veldwaarnemings en ’n geweegde berekening van tellings vir:

• Grysblaarvlekweerstand

• Spanningsopkoms

• Antraknose stamvrot

• Noordelike blaarskroei

• Diplodia kopvrot

Hoë-residu aanpasbaarheidtellings mag wissel tussen omgewing en geografie.

Aanplanting op hoëresidulande

Verminderdebewerkingstelsels stel uitdagings aan boere. Swaar plantresbeladings kan plantpogings verhinder soos Figuur 4 aandui.

Figuur 4: Baie materiaal in mielie-op-mielie-lande veroorsaak fisiese versperrings vir saailingopkoms in Corteva Agrisciences se mielie-opkomsproewe.

Plantprobleme soos haarnaald, kantwalkompaksie, verlies aan deurlopende plantdiepte en mislukking van die plantvoor om goed toe te maak bo-oor die saad, verminder almal kritieke saad-grondkontak.

Ryskoonmakers

Die gebruik van ryskoonmakers (materiaalhanteerders) om die plantvoor van plantreste skoon te maak kan die plantproses en opkoms help deur fisiese hindernisse op die grondoppervlak te verwyder. Dit kan ook die grond na ’n koue tydperk verwarm (figuur 5).

Figuur 5: Mislukte ryskoonmaking (middelste ry) het die stand en groeikragtigheid benadeel in vergelyking met die ander rye in ’n mielie-op-mielie land naby Schuyler, Nebraska.

Gespeekte of spinnekop-ryskoonmakers kan voordelig wees in swaar en nat gronde. Dit kan gestel word om materiaal te verskuif sonder om die grond te versteur, wat verwarming en uitdroging op die ry bewerkstellig.

Drywende ryskoonmakers wat die grondoppervlakkontoere beter volg is by sommige vervaardigers beskikbaar.

Plantdiepte

Wanneer effens dieper (minstens 5 cm diep) geplant word, kan dit van die vog- en temperatuurwisseling naby die grondoppervlak in verminderdebewerkingsgronde help oorkom.

’n Aggressiewe verstelling vir afwaartse druk mag nodig wees om die drukwiele in ferm kontak met die grond te hou. Saadfermers kan ook help met korrekte saadplasing in die voor.

Toetrapwiele

Verskeie variasies van toetrapwiele is beskibaar om die plantvoor toe te maak, afhangend van die fisiese grondeienskappe en voginhoud. Gespeekte wiele werk beter op swaar, nat gronde waar sywalkompaksie verminder word terwyl die plantvoor toegetrap word. Andersins kan die boer een speekwiel en een rubberwiel gebruik.

Plantdatum

As gevolg van die impak op standvestiging en opbrengs is die keuse van plantdatum een van boer se belangrikste bestuurspraktyke. As geplant word wanneer die grond te nat is, beïnvloed dit die toemaak van die plantvoor en sywalkompaksie.

Gee genoeg tyd vir grond met baie plantreste om af te droog voordat geplant word. Grondtemperatuurdata versamel by Corteva Agriscience-navorsingspersele bevestig dat stand benadeel word as daar geplant word terwyl die temperatuur 10°C of minder is.

Weerpatrone moet gemoniteer word om weertendense te bepaal. Sneeu, koue, reën of verlengde tydperke van koue weer na planttyd plaas wesenlike spanning op mieliesaailinge.

Goeie deklaagmateriaalbestuurspraktyke is noodsaaklik om die voordele van verminderdebewerkingstelsels te benut.

Die keuse van die regte kultivar en plantdatum, asook aanpassing van die planter, help alles om ’n goeie stand in lande met baie plantreste te bewerk-stellig.

Die vinnige, geel besproeiingskultivar, P1197, beskik oor die uitstekende eienskappe waaroor die artikel handel. Dit het ’n sterk saailing wat vinnig uit die grond is, teenoor ’n hele paar goeie besproeiingskultivars, insluitende basters van mededingers.

Opsomming

• Kultivarkeuse is van deurslaggewende belang om ’n produktiewe stand met ’n hoë opbrengs te bereik op lande met baie plantmateriaal op die oppervlak.

• Corteva Agriscience Navorsing plant vroeë proewe in digtedeklaaglande om kultivarprestasie tydens vroeë seisoenale spanningstoestande te evalueer.

• Pioneer-kultivars met goedaangepaste (HS) en aangepaste (S) tellings vir digte materiaal, vestig beter stande in ’n omgewing met baie plantreste as produkte met laer (X) tellings.

• Hoëplantreste-omgewings word meer algemeen verbind met oneweredige opkoms en vertraagde plante as gevolg van oneweredige plantdiepte, temperatuur- en vogwisseling, asook fisiese materiaalversperrings.

• Die gebruik van ryskoonmakers en ander plantermeganismes kan saadgrondkontak verbeter, grondverwarming bevorder en vertraagde plante verminder.

• Wanneer in grondtemperatuur bo 10°C of tydens ’n warmer tydperk geplant word, bespoedig dit vinniger en eweredige opkoms in hoëplantrestelande.

Ross Ennin, senior navorsingsvennoot, en dr Mark Jeschke, agronomiebestuurder, Corteva Agriscience

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Boer saam met die natuur: Só beïnvloed nethuiskonstruksie insekgetalleinsekgetalle

Tap glad en lekker met die regte tapkar