in ,

Mieliekopskade: Risiko met laat, buiteregistrasietoediening van glifosaattoediening glifosaat

deur Philip Fourie Landboukundige, Pioneer

Risiko’s met laat toediening van glifosaat

•Die toediening van glifosaat buite die aanbevole riglyne van die etiket mag lei tot skade aan die koppe en selfs opbrengsverliese.

•Simptome op mieliekoppe wat verbind word met laat buiteregistrasie toediening van glifosaat word in Engels beskryf as borrelkorrel- of warboelkorrel-sindroom.

•Die verskil tussen die simptome het te doen met die ouderdom wanneer die simptome waargeneem word. Borrelkorrel wys op R2- tot R3-stadia, terwyl warboelkorrel-sindroom waargeneem word as die koppe al geduik (R5) of fisiologies (R6) ver ontwikkel is.

•Aangetaste koppe bestaan uit mieliepitte wat nie ten volle ontwikkel het nie, en dan oorkompenseer gesonde pitte vir die swak onontwikkelde pitte.

Figuur 1: Oneweredige saad kom voor op die linkerkantse mieliekop as gevolg van laat buiteregistrasie toediening van glifosaat, in vergelyking met ՚n normaal ontwikkelde mieliekop regs. (Foto: Clyde Tiffany, Pioneer Hi-Bred, 2010).

Meganisme van hoe skade manifesteer

 • Skade gebeur as glifosaat teenwoordig is wanneer die ontwikkelde kop vatbaar is vir skade.
 • Glifosaat is floëem-mobiel (ditword deur die geleidende vate van plante vervoer) en pak saam in nuutgevormde plantdele soos wortels en blare.
 • Glifosaatmolekules bly in hulle aktiewe vorm in die plant en kan nuwe ontwikkelde groei beskadig waar uitdrukking van die weerstand-biedende geen onvoldoende is (Feng et al., 2010).

Toedieningstyd vir glifosaat

 • Lees altyd die gebruiksbeperkings van die etiket.
 • Onkruiddodertoediening kan slegs gedoen word vanaf die grondkraakstadium tot en met die V8-stadium van die mielie. Die V8-stadium word bereik wanneer die eerste plante agt (8) blare het waarvan die blaarskede die hoofstam volledig omvou. Die getal sigbare blare kan egter meer wees.
 • Vir mielies ouer as V8 word slegs bespuiting met val-arms aanbeveel, met geen glifosaatmengsel wat in die kelk van die plant val nie.

 Faktore wat skade kan vererger

 • Die hoofoorsaak vir skade is te laat toedienings.
 • Verhoogde dosisse, ook waar die toediening oorvleuel.
 • Die graad van skade wissel ook onder verskillende omgewingstoestande (Mahoney et al., 2014).
Figuur 2: Die kop aan die linkerkant in R3- tot laat-R3-stadia toon duidelike borrelkorrel simptome. Die kop aan die regterkant is later in ontwikkeling (R5-stadium), waar die beskadigde pitte wegkrimp en verdwyn. Die aangrensende pitte probeer kompenseer deur die beskikbare ruimtes op te neem en te vul. (Foto’s: Dan Emmert en Curt Hoffbeck, DuPont Pioneer Veld Agronome, 2010 (L) en 2014 (R)).

Invloed op opbrengs

 • ՚n Mieliekop bestaan teoreties uit 25% glifosaat-vatbare pitte, wat nie enige bydrae lewer tot gewig nie.
 • In die meeste gevalle is opbrengsverlies nie noemenswaardig nie, maar in die geval uitgelig op die fotos, was die opbrengsverlies dramaties, nadat 4 lt/ha op V10 toegedien is.
 • Die verliese is nie gewoonlik groot in terme van gewig nie, omdat die aangrensende pitte die pitte wat wegkrimp kan aanvul.
Figuur 3: Mieliekoppe aan die linkerkant toon simptome van buiteregistrasie, laat toegediende glifosaat. Koppe aan die regterkant is van mielies op dieselfde land, tyd en plek wat nie behandeling ontvang het met glifosaat nie. (Fotos: Philip Fourie, Pioneer Veld Agronoom, 2021).

Bestuursaanbevelings

 • Volg die etiket soos voorgeskryf met betrekking tot tydsberekening en dosisse.
 • Moenie later toedien as voorgeskryf nie en indien glifosaat later as V8 toegedien moet word, moet dit slegs met val-arms toegedien word.

 Vir meer inligting, kontak Pioneer by info.rsa@pioneer.com.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SA Suiwelkampioenskappe lok meer as 900 inskrywings

My Kleine Winkel: Sekuriteitsbenodighede teen sakpas pryse