in ,

Mieliekopsimptome met buiteregistrasie: Laat aanwending van glifosaat

This post is also available in: English

deur Philip Fourie, Pioneer Landboukundige

Voor die gebruik van glifosaat as ‘n na-opkoms onkruidbeheermeganisme in mielieverbouing en later, sojas, katoen en kanola, was die Suid-Afrikaanse produsent uitsluitlik afhanklik van slegs vooropkoms-onkruiddoders soos atrasien en grasdoders – van die asetanaliede groep.

Die vooropkomsmiddels is steeds in gebruik vandag, maar as gevolg van die oordragingsgevare van atrasien na daaropvolgende gewasse, het die gebruik van atrasien die afgelope paar jare afgeneem. Die Asetanaliede-groep vooropkoms-onkruidgrasdoders word wyd in die Suid-Afrikaanse mark gebruik.

Wanneer besluit word om ‘n onkruiddoderprogram of -strategie op te stel moet die produsent in gedagte hou dat dit nie moontlik is om alle onkruide met ‘n enkele praktyk uit te roei nie. Daar bestaan nie ‘n “silver bullet” wat onkruide elimineer nie en ‘n effektiewe program pas aan by die behoefte van die land en die seisoen.

Alle onkruide het ‘n spesifieke oorlewingstrategie en kan nie heeltemal uitgeroei word nie as gevolg van elke spesie se spesifieke lewensiklus en manier van reproduksie. Sommige sade lê dieper in die grond en kan selfs vir seisoene dormant wees voor dit ontkiem. Selfs as die land skoon is van ‘n spesifieke onkruidspesie besit elkeen ‘n unieke manier van verspreiding en kan dus die land weer besmet, omdat die sade deur water wind of diere versprei is.

Glifosaat is daarom nie die spreekwoordelike “silver bullet” soos wat baie van die produsente dink nie. Glifosaat kom tot sy reg as dit deel vorm van ‘n program of strategie om die lande onkruidvry te hou vir die seisoen. ‘n Menigte doktorale skripsies is wêreldwyd al gepubliseer om die nadelige effek van onkruide wat saam die mielieplant ontkiem te kwantifiseer. In die eerste paar weke van die mielie se ontkieming geniet die onkruid voorkeur aan beskikbare voedingstowwe en vog, al word daar besluit om 2 weke na opkoms die land skoon te spuit met ‘n mengsel van glifosaat, ‘n na-opkoms breëblaar kontakonkruiddoder en ook ‘n vooropkoms-onkruiddoder. Die effek van so ‘n na-opkoms kontakonkruiddoder is op so ‘n jong mielieplantjie fataal, en gaan gepaard met gereëlde sigbare onkruiddodersimptome op die mielie.

Hoe werk ‘n vooropkoms-onkruiddoder?  

Vooropkoms-onkruiddoders is ontwerp om ontkiemende onkruidsade te beheer – dit is nie ontwikkel om reeds gevestigde onkruide te beheer nie. Die onkruiddoder werk eers as die onkruidplantjie begin ontkiem. Die saadjie mag dormant in die grond lê en glad nie geaffekteer word deur die onkruiddoder nie, daarom is onkruidbeheer ‘n voordurende proses. Goeie verspreiding van die onkruiddoder oor die skoon grondoppervlakte teen die korrekte dosis, is die eerste stap tot ‘n doeltreffende onkruiddoderstrategie.

Die belangrikste faktor tot die doeltreffende werking van enige vooropkoms-onkruiddoder is dat die onkruiddoder deur vog ingewas moet word. Dit is seker die grootste uitdaging vir die Westelike mielieproduksieareas in Suid-Afrika.  

Die gebruik van glifosaat as na-opkoms onkruidbeheer meganisme

Glifosaat is die grootste onkruiddoder in die wêreld weens die wye aanwending, goeie effektiwiteit en die gebruik daarvan in glifosaatweerstandbiedende gewasse soos mielies, sojabone, kanola en katoen. Huidiglik word glifosaat in drie verskillende formulasies vervaardig: iso-propilamien, ammonium of as kaliumsout. Al drie formulasies bied redelike goeie stabiliteit, goeie tenk-meng eienskappe en absorbsievermoë. Verskillende glifosaatprodukte bevat verskillende benatters en hoef nie noodwendig saam nie-ioniese benatter (benatters wat die vetlaag van die plantoppervlakte afbreek) gebruik te word nie. Vervaardigers word ook nie verplig om benatterinformasie op etikette te plaas nie.

Glifosaat produkte verskil van basisformulasie (soos bo genoem) en -konsentrasie wat weer die dosis bepaal. Glifosaat het ook nie hoë watervolumes nodig om doeltreffend te werk nie.

Toedieningstyd en gewasbestuur  

Die optimum tyd vir toediening van glifosaat is ‘n komplekse onderwerp, omdat veranderinge in weer, vog en temperature faktore is wat bestuursbesluite beïnvloed. Dit is baie vêr van die normale kniehoogte of “laaste keer wat die trekker kan oorgaan” praktyk verwyder. Onkruidbeheer maak een deel van die maksimum opbrengs vaatjie vol en is nie regtig nodig vir die hele groeisiklus van die gewas nie, maar dit is uiters krities tydens die eerste 4-6 weke na plant. Die tyd staan bekend as die “kritiese onkruidvrye tyd” en onkruide moet gedurende die tyd beheer word om opbrengsverliese te beperk.

By mielies is die kritiese tye vanaf VE (opkoms) tot V7 (7 ontvoude kragieblare). Die einde van die periode kan wees tussen V5 (5 blare) en VT (pluim).

Navorsing toon dat die optimum tyd van glifosaattoediening is V3/V4 (Myers et al. 2005; Gower et al. 2003; Cox et al. 2006). Die navorsing het getoon dat glifosaat die minste nadelige effek op die mielieplant het, maar die grootste effek op die onkruide. Met alle respek, ons is amper 20 jaar later, en ek glo tegnologie en teling het so verbeter dat daar nog minder nadelige effekte op die jong mielieplant sal wees as gevolg van ‘n glifosaatbespuiting. Deur vroeg te spuit en klein ontkiemende onkruidjies te beheer, verhoog die tendens vir ‘n groter hoeveelheid laat-ontkiemende onkruide, dus word die besluit geneem om die risiko te verhoog vir skade op ‘n latere groeistadium van die mielieplant, maar dan word ‘n beter en verlengde onkruidvrye land verkry. Dus, om onkruidbespuitings uit te stel verkry ons verhoogde onkruidbeheer, maar daar sal definitief ‘n mate van opbrengsverlaging wees.

Waarmee laat dit ons?

Ons forseer onsself om van ‘n kleiner vensterperiode vir glifosaattoedings gebruik te maak en hoop dan dat ons maksimum onkruidbeheer sal verkry. Die klein venster wat onsself verkies sit druk op ons bestuurspraktyke en logistiek, veral as groot aantal hektare ter sprake is.

In die pasafgelope 2020-2021 seisoen het ek dit eerstehands ondervind. In van die navorsingsprojekte was dit ‘n nagmerrie om sekere bespuitings op die regte tyd te doen. As die lande nie te nat was om te probeer spuit nie, moes ons noodgedwonge wag vir die reën om oor te trek, of het ons glad nie gespuit nie, want dan was die lande weereens te nat.

Glifosaat-etiketwaarskuwings:

ROUNDUP READY MIELIES

Algehele toediening (bo-oor die mielies):

Onkruiddoder toediening kan slegs gedoen word vanaf die grondkraakstadium tot en met die V8 stadium van die mielie. Die V8 stadium word bereik wanneer die eerste plante agt blare het waarvan die blaarskede die hoofstam volledig omvou. Die getal sigbare blare kan egter meer wees.

As jou definisie is “ek spuit as dit kniehoogte is” kan kniehoogte vanjaar jou redelik mislei het. Met die koeler weer was die internodes korter as gewoonlik, met ander woorde, die mielieplant was al verder gevorderd gewees as wat ons gedink het. Die plant kon maklik al by V10 of V11 gewees het, maar hy was net kleiner en korter as gewoonlik.

Identifikasie van die regte groeistadium (ouderdom): 

‘n Ontwikkelende mielieplant se ouderdom word bereken deur die aantal ten volle ontwikkelde kragies aan die blaarskede te tel, nie halfontwikkelde kragies nie! Figuur 1 dui aan hoeveel kragies getel sal word om die V9 groeistadium aan te dui. V9 is een groeistadium ouer as die maksimum toelaatbare V8 stadium om glifosaat algeheel bo-oor die mielieplant toe te dien.

Figuur 1: V9 – Groeistadiumidentifikasie
Figuur 2: Dieselfde V9 plant gedissekteer. 
                                     Ontwikkelende klein mieliekoppies wat reeds gevorm is op die nodes en moet ontwikkel (in rooi aangedui).

Figuur 1 en 2: Grain Crops Extension, University of Kentucky, Chad Lee, Ph.D. Grain Crops Extension Specialist

Algehele toedienings na die V8 stadium kan lei tot oesverliese of vertraagde rypwording.

In Figuur 2 kan duidelik gesien word dat die mieliekoppies op die nodes klaar geïnduseer is en net moet ontwikkel. Sulke klein koppies kan reeds beskadig word en hoe ouer die mielieplant hoe groter die ontwikkelende mieliekoppies en meer vatbaar vir enige ongunstige omstandighede.

Skadesimptome as gevolg van te laat bespuitings

Soos verduidelik het die afgelope seisoen ook gepaard gegaan met ‘n paar draaiballe wanneer daar na-opkoms onkruiddoderbespuitings gedoen moes word.

  • Deur glifosaat in “Round-Up” bestande mielies te spuit, later as die aanbevole etiket, kan lei tot beskadigde mieliekoppe, simptome wat eers sigbaar is op R2/R3 fase, terwyl skade plaasgevind het op ‘n V9 – VT stadium.
  • Die simptome wat geassosieer word met laat, buite etiket aanwending van glifosaat word na verwys as “bubble kernel” sindroom en “jumble ears” sindroom. Die verskil tussen die twee is op watter stadium die simptome waargeneem word – “bubble kernel” vanaf R2/R3 en ”jumble- ears” nadat die kop ten volle ontwikkel het en begin afdroog.
Figuur 3: “Bubble Kernel” sindroom
Figuur 4: “Jumble Ear” sindroom (onderste kop)

Hoekom word slegs sekere pitte aan die kop beïnvloed?

  • Alle F1 plante is heterosigoties vir die RR eienskap, met ander woorde, een weerstandbiedende en een vatbare alleel. Die weerstandbiedende alleel is egter dominant oor die vatbare een.
  • Die bestuifde pitte op die koppe wat ons sien is die F2 generasie, met ander woorde, dis die produk van ‘n F1 heterosigotiese mannetjie en ‘n F1 heterosigotiese wyfie.
  • Biologie 101 se uitkoms voorspel dus:
Uitkoms: RR 25% Rr 50% Rr 25%  – die gedeelte wat simptome wys            

Probeer om die skade te kwantifiseer:

  • Bespuiting is op V10 gedoen
  • Dosis is 2lt/ha
  • Watervolume 240lt/ha

Die verskil tussen koppe op die twee behandelings:

Dit was die eerste keer in drie seisoene dat ek dit kon regkry om die simptome te induseer. Pasop vir “maar ek spuit elke jaar op die stadium” – dit kan jou net byt.

Die opbrengsverlaging behoort nie 25% te wees nie, omdat die aangrensende pitte probeer kompenseer vir die verlies aan pitte op die kop, maar as alles reg verloop om skade te kry, kan die verlies steeds substansieël wees.

Gevolgtrekking

  • Volg die aanwendingsriglyne op die etiket om skade te beperk.
  • Jy sal nie altyd die probleem optel nie, omgewingsfaktore soos temperatuur en vog speel ‘n groot rol, nie net die laat spuit van glifosaat op mielies nie.

Vir meer inligting of om een van ons Landboukundiges te kontak, gaan na www.pioneer.com/za of stuur ‘n e-pos na info.rsa@pioneer.com

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Die belangrikheid van plantvoorbereiding

Beveilig jou plaas met Sensor Sekuriteit