in

Maak voorsiening vir droogtes

droogte

This post is also available in: English

Geskryf deur: Dr. Kobus Swart, PhD; Pr. Sci. Nat, Dierevoeding. (kobus@mixcure.co.za), www.mixcure.co.za

Wat kan ons uit huidige droogte leer wat ons slimmer en meer voorbereid maak vir die volgende een wat kom?

  • Die natuurverskynsel van droogte kom siklies  en gereeld in Suid-Afrika voor en kan verwag en dus voor beplan word om te sorg dat die nadelige effek daarvan so min as moontlik is.
  • Hierdie opmerkings is op tipiese seisoenale en eenjarige droogtes van toepassing, daar waar ons kan sorg dat ons broek nie tot op ons knieë sak nie – soms is die droogtes meer jare agtermekaar en ons kan nie doeltreffend daarvoor voorberei nie.
  • Daar is nie ‘n kortpad of wondermiddel nie, diere het daagliks ‘n minimum hoeveelheid verteerbare energie nodig om te oorleef (onderhoud) en bykomende energie om te kan produseer – bykomende voer moet dus verskaf word of die getal diere moet verminder word om met beskikbare voer hierdie energie te kan verskaf.
  • Die herkouer beskik oor ‘n unieke verteringstelsel van mikrobevertering en hersirkulasie van stikstof en is in staat om energie uit laegraadse ruvoer (vesel) te ontsluit – hierdie eienskap moet maksimaal benut word deur ook die regte aanvulling (stikstof of proteїen) te verskaf.
  • Daar is tye van oorvloed en goedkoop voer wanneer ruvoer oor tyd opgeberg moet word en opgeberg moet bly, selfs in tye van gunstige klimaatsomstandighede – ten minste 3 maande se gebruik moet so opgeberg word en beskikbaar bly.
  • Die hoeveelheid ruvoer wat nodig is om aan die onderhoudsbehoefte van beeste te voldoen, is 10kg ruvoer per GVE (grootvee-eenhede; 450kg LM) per dag – dit beteken 100 ton voer (±400 ronde bale van ±250kg elk) vir 100 dae vir 100 GVE’e.
  • Hierdie bale moet verkieslik in miedens van 50 ten minste 20m weg van mekaar af, gepak word om die risiko van brand te verlaag.
  • ‘n Veiliger keuse om ‘n voorraad voer vir sporadiese droogtes op te berg en wat nie ‘n brandgevaar inhou nie, is kuilvoer in een of ander vorm – om droogtevoer  vir 100 GVE’e vir 100 dae in die vorm van mieliekuilvoer op te berg, sal ±160 ton nat kuilvoer nodig wees wat teen 16kg per dag per GVE verskaf moet word.
  • Saam met hierdie ruvoer of kuilvoer kan goeie gehalte hoendermis (droë braaikuikenmis) opgeberg word, wat hoogs doeltreffend en ekonomies as droogtevoer aangewend kan word – onthou om die diere teen botulisme of lamsiekte in te ent (ten minste twee keer en ten minste twee weke uit mekaar).
  • Indien hoendermis ook gebruik word, kan 50% van die 10kg ruvoer per dag en 10% van die 16kg kuilvoer met hoendermis vervang word om ‘n onderhoudsvoer te maak – hier sal die hoendermis as stikstofbron dien om beide die ruvoer en kuilvoer se tekort aan stikstof aan te vul en die energie te ontsluit – die minimum lek, indien enige, sal dan ook nodig wees.

Bron: Ruvasa siekteverslag

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Melkproduksie eindig sterk in 2018

Om te vlieg op die rug van ‘n groen monster: 2019 Porsche 911 GT3 RS met Weissach Pakket