in

LIMPOPO VEE- EN WILDDIEFSTALVOORKOMINGSFORUM

This post is also available in: English

Vee- en Wilddiefstalvoorkomingsforum is ’n Nasionale RPO inisiatief wat deur Limpopo RPO (LIMRPO) gedryf en geadministreer word. Die forum hou kwartaalliks vergadering en word die vergadering sedert 2017 nie meer op ’n sentrale plek gehou nie.

Die forum word geneem na die gebiede in die provinsie waar boere baie probleme rondom vee en wild diefstal ervaar, en het daar ’n vergadering plaasgevind op 10 September 2019 by die Northam Boerevereniging saal.

Die vee- en wilddiefstalvoorkomingsforum word sterk ondersteun deur die Provinsiale SAPD Kommissaris, die Provinsiale  SAPD Veediefstal Eenhede, SAPD Sigbare Polisiëring en georganiseerde landbou organisasies wat onder die vaandel van Limpopo Landelike Veiligheid Forum (LLVF) gedryf word. Ander parmante lede van die forum is o.a. die Nasionale Vervolging Gesag (NVG), LEDET en SAFLA. 

Tydens hierdie vergadering is weer klem gelê op die rapportering van wild en veediefstal gevalle. Mnr. Douw Pelser, die voorsitter van hierdie Forum, versoek dat alle rolspelers in die rooivleisbedryf dringend ’n aktiewe rol begin speel om veediefstal te bekamp en die algemene publiek word versoek om veeboere by te staan in die stryd teen veediefstal.

Die provinsiale SAPD statistieke wys duidelik dat Polokwane, Lebowakgomo, Marble Hall en Modimolle die vier brandpunt areas is wat diefstal van beeste betref.

Die Limpopo Vee en Wild Diefstal Voorkomingsforum versoek dringend:

  • Dat alle vee-eienaars ‘n unieke brandmerk registreer, en om die geregistreerde merk op alle betrokke vee aan te bring soos omskryf in die Wet op die Identifikasie van Diere, (Wet 6 van 2002.
  • Dat die ‘Dokument van Identifikasie’ en ‘Vee-verwydering-sertifikate’ voltooi en verskaf word tydens alle transaksies.
  • Dat alle veekopers, abattoirs, voerkrale en afslaers vee-eienaarskap bevestig en weier om lewende hawe in besit te neem wat nie gemerk is nie of waar die nodige ‘Dokumente van Identifikasie’ en ‘Vee-verwydering’ die besending nie vergesel nie.

Die Registrateur op Brandmerke is besig om die Brandmerk Register op datum te bring en word alle vee-eienaars versoek om hul brandmerk sertifikaat inligting op te dateer. Die volgende inligting kan per e-pos aan Limpopo RPO se kantore gestuur word by w.prinsloo1@mweb.co.za:

  • Id nommer –
  • Volle name en van –
  • Provinsie –
  • Landdrosdistrik –
  • Plaasnaam –
  • Posadres –
  • Selnommer –  

Vee- en wildeienaars word versoek om alle diefstal sake by die SAPD aanklag kantoor aan te meld. Die CAS nommers van sake, waar probleme ondevind word, kan deurgegee word aan LIMRPO se kantore vir opvolging deur die regte kanale.

Die volgende vergadering vind plaas op 12 November 2019 in Polokwane. Die Forum doen nou reeds ’n beroep op boere en alle rolspelers om die datum in hulle dagboeke aan te teken.

Bron: Limpopo Vee & Limpopo Wilddiefstalvoorkomingsforum             

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskapwenners by ALFA 2019

Wolmark daal