in

Landbou sal sy stempel in die parlement afdruk

Die parlement sal vandag mondelinge voorleggings van verskillende organisasies en individue oor die onteieningswetsontwerp aanhoor. Vrystaat Landbou sal hom voorberei ter verdediging van eiendomsreg, die oppergesag van die reg en gesonde ekonomiese beleid.

Die organisasie sal aan die parlementslede verduidelik waarom die twee huise (die Parlement en die Nasionale Raad van Provinsies) met ’n groot meerderheid teen die wetsontwerp moet stem om ’n armoedekrisis in die land te vermy.

“Vrystaat Landbou verwerp die wetsontwerp (B23-2020) in sy huidige vorm, enige wysiging van artikel 25 van die Grondwet (Wet 108 van 1996) of enige soortgelyke wetsontwerpe wat ‘n negatiewe impak op enige vorm van private eiendomsreg kan hê. Onteiening van enige vorm van private eiendom sonder vergoeding word heeltemal verwerp,” sê dr. Jack Armour,
kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou.

Vrystaat Landbou sal enige wetgewing, insluitend onteiening sonder vergoeding, teenstaan wat ‘n negatiewe impak op enige vorm van eiendomsreg van enige vorm van privaat eiendom het. Die organisasie verduidelik dat eiendomsreg uitgebrei moet word om toeganklik vir alle Suid-Afrikaners te wees. Die onteieningswetsontwerp verminder egter eiendomsreg en bedreig dit.

Vrystaat Landbou stel voor:

  1. Om toekomsgerigte ekonomies volhoubare landbou-ontwikkeling te ondersteun.
  2. Die staat moet sy verantwoordelikheid ten opsigte van infrastruktuur,
    voorligtingdienste en ander landbou-ondersteuningsdienste in samewerking met die private sektor nakom
  3. Die staat, kommersiële banke en ander finansieringsinstellings moet modelle opstel om finansiering te verskaf wat die voltitel aan alle nuwe toetreders tot die landbou bied.

Vrystaat Landbou het gewaarsku vir gevolge indien LP’s Suid-Afrikaners se besware ignoreer en nie die wetsontwerp stop nie:

• Reeds onsekerheid, afgraderings, disinvestering.

• ‘n Gevaarlike gaping vir die verordende onteiening sonder vergoeding wat in die verkeerde hande rampspoedig vir Suid-Afrika sal wees.

• Verordende onteiening sonder vergoeding sal die fiskus dreineer vir regstryde wat  duurder is as om net die grond te koop.

• ‘n Vernietiging van alle eiendomsregte sal ons van die ontwikkelde wêreld afsny en  aan die genade van onbetroubare politici (3 regeringsfere) oorlaat vir regverdige en billike grondtoekenning = onstabiliteit.

• Onsekerheid -> Kapitaalvlug = werksverliese = meer onstabiliteit.

• ’n Onrealistiese verwagting skep onstabiliteit, rassespanning en erger landelike misdaad.

• Die impak op voedselsekerheid deur die produktiewe kommersiële landbou op al drie vlakke te vernietig, van bestaansboere tot kleinboer tot kommersieel.

• Vernietig die hoop van mense om titelaktes en eienaarskap van ‘n eiendom te ontvang om hul eie te noem – om individuele en generasie rykdom op te bou.

• Voorkom die oordrag van vaardighede en stop die welwillendheid uit die kommersiële sektor om suksesvolle nuwe boere te ontwikkel.

Vrystaat Landbou het ‘n suksesvolle veldtog geloods om die onteieningswetsontwerp te help stop deur middel van ‘n aanlynversoekskrif. Die veldtog het 85 000+ individuele besware
teen die onteieningswetsontwerp genereer. Meer inligting rakende die huidige wetsontwerp kan gevind word op https://vrystaatlandbou.co.za/stop-expropriation/

Die organisasie het gewaarsku dat die proses van vooraf sal moet begin indien onreëlmatighede wat deur die Instituut vir Rasseverhoudinge geopper is, waar is. Daarom moet die publiek nie ophou om Vrystaat Landbou se skriftelike voorleggings te steun nie. Besoek Vrystaat Landbou se webwerf om u voorlegging teen die Wetsontwerp op Onteiening te maak.

Bron: Vrystaat Landbou

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Delegering van magte vir waterlisensiëring ’n stap in die regte rigting

Wolmark daal skraps