in

Landbou sak terug weens seisoenale faktore

This post is also available in: English

Artikel voorsien

Eerste kwartaal se BBP oorskry verwagtinge

Statistieke Suid-Afrika (Stats SA) het Dinsdag, 8 Junie 2021 die eerste kwartaal (Kw1) se Bruto Binnelandse Produk (BBP) -statistieke vir 2021 bekend gemaak. Hiervolgens het die ekonomie teen ’n jaar-tot-jaar-koers van 4,6% (1,1% kwartaalliks) gegroei. Dit is beter as die verwagte 2,5%-3%, soos deur die meeste ekonome voorspel.

Agt handelsektore het positiewe groei in die eerste kwartaal aangeteken, met die finansiële sektor, mynwese en handelsbedrywe die toppresteerders teen groeikoerse van 7,4%, 18,1% en 6,2% onderskeidelik.

Die onlangse hoër kommoditeitspryse, asook toenemende wêreldvraag, was reeds voor die bekendmaking van die statistieke ’n goeie aanduiding dat ekonomiese herstel van Covid-19-verwante gevolge meer dramaties kon
wees as wat aanvanklik verwag was. Van belang is die positiewe BBP-syfer vir huishoudelike verbruik, wat 4,7% in die dieselfde verslagjaar toegeneem het en wat as verdere impetus in hierdie verband sal dien. Dit volg ’n week
nadat die land se werkloosheidsyfer tot ’n rekord-32,6% gestyg het.

Met betrekking tot die landbousektor, het die landbou-BBP met 3,2% gekrimp, met ’n bydrae van -0,1% tot die groei in BBP. Hierdie afname word hoofsaaklik toegeskryf aan die laer produksie van akkerbou- en diereprodukte. Dit was te verwagte aangesien die eerste kwartaal van die jaar gewoonlik gekenmerk word deur beperkte landbou-aktiwiteite. ’n Groot deel van die landbou-BBP is gekonsentreer in akkerbou.

Wat somergewasse betref, word daar geplant ná afloop van die eerste seisoenale reëns (ongeveer Oktober), wat normaalweg voortduur tot Januarie met die oesseisoen wat in Mei afskop (April vir vroeë oeste).

Soortgelyk word wintergewasse hoofsaaklik in die tweede kwartaal van die jaar aangeplant en dié oeste is nie baie groot in omvang in vergeleke met die someroes nie. Wintergrane word gewoonlik in die derde en vierde
kwartaal van die jaar geoes. Hierdie seisoenale faktore speel ’n rol in die laer BBP-syfer, wat behoort te herstel in die tweede kwartaal veral gegewe positiewe vooruitsigte vir somergewasse.

Diereproduksie is ook negatief beïnvloed, hoofsaaklik weens die droogte in sekere dele van die land en siekteuitbrake in ander dele. Namate kuddes egter herbou word, kan ’n positiewe uitkoms vorentoe verwag word.

Navrae:
Kulani Siweya
Agri SA Landbou-ekonoom
(S) 084 018 6019


Nicol Jansen
Voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie
(S) 082 948 2629

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wolprys vaar steeds goed

Knittex se nuttige skadunet is die lig aan die einde van die tonnel