in

Kommersiële mielie-oesskatting is 0,42% meer as die vorige skatting

mielies

This post is also available in: English

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 10,979 miljoen ton gestel, wat 0,42% of 46 200 ton meer is as die vorige skatting van 10,933 miljoen ton.  Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,301 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 4,77 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 12% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 80% van die 2019 oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 miljoen ha.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 5,572 miljoen ton, wat 1,53% of 84 200 ton meer is as die 5,488 miljoen ton van die vorige skatting.  Die opbrengs van witmielies is 4,29 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,407 miljoen ton, wat 0,70% of 38 000 ton minder is as die 5,445 miljoen ton van die vorige skatting.  Die opbrengs van geelmielies is 5,40 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad het toegeneem met 7,28% of 44 500 ton na 655 640 ton.  Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,27 t/ha is.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is 1,170 miljoen ton, wat 3,79% of 46 050 ton minder is as die vorige skatting van 1,216 miljoen ton.  Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 730 500 ha en die verwagte opbrengs is 1,60 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes het met 8,26% of 1 700 ton tot 18 880 ton afgeneem, met ’n verwagte opbrengs van 0,94 t/ha. Die oppervlakteskatting vir grondbone is 20 050 ha.

Die produksieskatting van sorghum het ook afgeneem met 4,65% of 7 500 ton, van 161 450 ton tot 153 950 ton.  Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500 ha, en die verwagte opbrengs is 3,05 t/ha. 

In die geval van droëbone is die produksieskatting effens afwaarts aangepas met 0,26% of 175 ton – van 66 530 ton na 66 355 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300 ha, en die verwagte opbrengs is 1,12 t/ha.

Nie-kommersiële mielies

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbousektor word geskat op 296 000 ha, wat ‘n afname van 5,98 % verteenwoordig in vergelyking met die 314 835 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 549 180 ton, wat 7,54% minder is as die 593 975 ton van die vorige seisoen.  Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 43% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 27%.

Wintergewasse – 2019 produksieseisoen

Die voorlopige oppervlakteskatting is gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise en weerspieël die situasie teen die middel van Julie 2019, sowel as insette van die PDL verteenwoordigers.  Let wel, inligting van die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (“PICES”), soos gedoen deur die Nasionale Oesskattingskonsortium, sal vir die Wes-Kaap in Augustus 2019 gerapporteer word en vir die Vrystaat in September 2019.

Koring:  Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder koring beloop 536 950 ha, wat 6,68% of 33 600 ha meer is as die 503 350 ha wat verlede seisoen aangeplant is.  Die beraamde oppervlakte beplant in die Wes-Kaap is 324 000 ha, wat 6 000 ha meer is as die 318 000 ha wat verlede seisoen aangeplant is. Vir die Vrystaat is die aanplantings 125 000 ha, wat 25 000 ha meer is as die 100 000 ha wat verlede seisoen aangeplant is. Die oppervlakte beplant in die Noord-Kaap is 36 000 ha, wat 2 000 ha minder is as die vorige seisoen.

Ander gewasse: Die voorlopige oppervlakskatting vir moutgars is 120 500 ha, wat 1,26% of 1 500 ha meer is as die 119 000 ha van verlede seisoen. Die oppervlakte onder kanola is 74 000 ha, wat 3,90% of 3 000 ha minder is as die 77 000 ha wat verlede seisoen aangeplant is.

Na aanleiding van ’n versoek van die bedryf, is daar besluit om hawer (ontbytgraan) in toekomstige skattings te inkorporeer. Die voorlopige oppervlakteskatting vir hawer vir die 2019-seisoen is 22 000 ha.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Verbeterde plaagdoders beskerm boere teen impak van plantpeste en siektes

Plan om plaasgemeenskap te beveilig