in ,

John Deere gee die pas aan: Wat vereis die toekoms van landbou?

This post is also available in: English

Artikel verskaf
deur: Stehan Cloete

Wanneer ons oor die toekoms praat, is die grootste druk, of eerder geleentheid, in landbou sekerlik die groeiende wêreldbevolking en die verwagte toename van 50% in die vraag na voedsel teen 2050. Die dryfveer agter tegnologie is dus grootliks die verbetering van produktiwiteit. Meganisasie het ten doel om op ‘n verantwoordelike manier meer te produseer op dieselfde grootte grond en met dieselfde hulpbronne.

Toerusting wat aangekoop word om die sukses van ‘n oes of ander boerdery-vertakkings te verseker, is slegs ‘n middel tot ‘n doel. Om volhoubare sukses op die plaas te verseker, is meganisasie slegs een speek in die wiel van sukses. Om dié rede moet die fokus verskuif word vanaf die toerusting self en eerder na die oplossing wat dit bied om op die lang duur winsgewind te boer en vooruitstrewend te wees. Die dae toe ‘n trekker net ‘n trekker of ‘n stroper net ‘n stroper was, is verby – dit het nou juis die middel tot ‘n langtermyn volhoubare doel geword.

In 1994 het ons die eerste reeks presisietoerusting bekendgestel en sedertdien brei die oplossings uit. Vandag stel ons gemiddeld drie maal per jaar nuwe geïntegreerde oplossings vry en soveel as ses maal per jaar nuwe digitale oplossings.

Vandag vier ons suksesse wat vele toekennings verwerf en dié oplossings is juis op verhoogde produktiwiteit gemik. Uit ‘n meganisasieoogpunt kan ‘n boer verseker word van ‘n hoër opbrengs deur meer hektaar so na as moontlik aan die ideale plantdatum te plant.

Ons kombinasie van die 8RX-trekker en ons 24-ry 1775NT ExactEmerge-planter bevat saam 300 sensors en beheerders wat soveel as 15 000 metings per sekonde neem. Die uiteinde is ‘n effektiewe plantspoed van 16 km/u wat jou bestaande planttyd moontlik van 20 dae na 10 dae kan verkort. Jy behaal steeds optimale saadspasiëring en saad-tot-grond kontak wat eweredige ontkieming verseker.

Die nuutste X9-stroper het onlangs verskeie toekennings ontvang vir sy verhoogde produktiwiteit en doeltreffendheid, waar een van die toekennings in die robotika-kategorie is. In die toetsfase het boere terugvoer gegee van 100% verbetering in produktiwiteit teenoor die klas 9-stropers wat hulle vandag gebruik.

“Machine Learning” en “Artificial Intelligence” word al vir ‘n geruime tyd op ons reeks stropers gebruik, waar bykans 100% verliese uitgeskakel word. Tegnologie wys dat selfs jou mees gesoute operateur nie kan byhou met die konstante verandering in toestande gedurende strooptyd nie.

Dit is ons verantwoordelikheid by John Deere om vir jou as produsent die oplossings te bied om gereed te wees vir die toekoms. Ons kan jou in ‘n posisie plaas waar jy met verantwoordelikheid teenoor die omgewing, jou eindverbruikers en jou finansiële welstand voedsel kan produseer.

Tegnologie en data word gebruik om tendense en die wisselwerking tussen die verskillende elemente in landbou te identifiseer. Waarde kom uit die rou data na vore en ingeligte besluite kan geneem word om jou doelwitte te help bereik en ook jou volhoubaarheid te verseker. Wees dus toeganklik vir tegnologie wat jou doelwitte ondersteun.

Dit is onseker hoe ‘n plaas in 2050 sal lyk, maar waarvan ons wel seker is, is dat konstante verbetering benodig word en dat die tendens reeds jare gelede afgeskop het.

Op dié stadium lyk dit of 5G of kommunikasietegnologie ‘n groot deel sal uitmaak van die grondslag waarop die toekomstige plaas gebou sal word. Die hoeveelheid data wat tans op plaasvlak versamel kan word vereis verhoogde bandwydte. Dan is toekomstige toerusting nog nie ter sprake nie en ook nie die doelwit om nie slegs grondsones te bestuur nie, maar selfs op individuele plantvlak te kan optimiseer.

Om produktiwiteit verder te versnel, gaan die toekoms in aanloop tot 2050 oplossings in ten volle geoutomatiseerde toerusting, vlootintelligensie en ook individueleplantvlak-bestuur inhou.

Met John Deere se handelaarsnetwerk het jy die regte vennoot om jou in jou reis tot ‘n toekomsboer te ondersteun.

Belê in die toekoms – belê in John Deere.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Besproei sonder inperkings met Irrigation Unlimited

Vleispryse tel kop op na uitdagende jaar