in ,

Grondgesondheid – bepalend vir die toekoms van lewe?

This post is also available in: English

Deur dr Louis de Lange, ABC Laboratorium: Grondgesondheid en biomassa-energie

Gesondheid is die ideaal van alle vorms van lewe. Die bestaan van mens, dier en plant word daardeur bepaal. Die mens is in die unieke posisie om gesondheid en dus die gehalte van alle vorms van lewe te verbeter.

Deur die benutting van die wetenskap en die kennis wat daaruit onttrek word, is die mens alreeds besig om op verskeie fronte die toekoms van lewe te probeer verbeter en verseker. Dit sluit in aksies om klimaatverandering om te keer, watersekerheid te waarborg en verskeie vorms van besoedeling en die negatiewe impak daarvan op die natuur, en dus lewe, te oorkom.

Die volgende front waaraan die mens as prioriteit aandag sal moet gee, is grondgesondheid. Grondgesondheid, soos alle vorms van gesondheid, is ՚n samestelling van fisiese (strukturele), chemiese en biologiese faktore. In die geval van die mens, verklaar dit die menigte van mediese spesialisasierigtings wat daarop gemik is om menslike gesondheid in stand te hou.

In die geval van grondgesondheid word die drie faktore tans gesamentlik benader. In die verlede was die klem baie sterk op die chemiese vermoë van die grond, wat veral uitdrukking gevind het in grondvrugbaarheid as aanduiding van grondproduktiwiteit; later het die biologiese kapasiteit van grond al hoe belangriker geword, met die fisiese (strukturele) samestelling van die grond vandag die oorkoepelende faktor wat grondgesondheid bepaal.

Grondgesondheid word dikwels gelyk gestel aan grondkwaliteit; in staat dus om die kwaliteit van lewe te verseker. In die breë veld van grondwetenskap gaan die drie faktore toenemend as ՚n geïntegreerde stelsel benader moet word: die invloed van die een faktor op die ander, negatief óf positief, afhangende van veranderde omstandighede, en die vermoë om verandering te meet en dan kwantitatief en kwalitatief in wetenskaplike taal uit te druk. As in ag geneem word dat grond saamgestel is uit vier basiese dele, naamlik soliede minerale, water, lug en organiese materiale (insluitend lewende biota), kan die vraag gevra word watter aksies nodig is om grondgesondheid, en die volhoubaarheid daarvan, te bewerkstellig en te verseker?

Wêreldwyd kry die wetenskap van grondgesondheid toenemend erkenning en begin die kennis toeneem deur die landbou, bosbou en die velde van grondrehabilitasie en -remediasie. Aksies wat grondgesondheid bevorder, soos geen- of minimumgrondbewerking, word alreeds in die landbou beoefen.

Africa Biomass Company (ABC) se besigheidstrategie is gemik op twee doelwitte: die verwydering van waterdorstige indringerbome soos bloekom en swartwattel om sodoende water in die ekostelsel vry te stel wat dan opgevolg word met ՚n grondgesondheidstrategie wat daarop gemik is om die grond fisies (struktureel) te beskerm terwyl die chemiese en biologiese kapasiteit van die grond, insluitend die water- en voedinghouvermoë daarvan, verhoog word. Die uitbou van die voordelige mikro-organismebevolkings in die grond is bykans ՚n noodwendige gevolg van dié proses.

ABC ontplooi ook ՚n paralelle strategie waar afvalbiomassa as energiebron vir hitte en elektrisiteit aangewend kan word. Met die oog daarop het ABC ՚n laboratorium gevestig om die wetenskap van grondgesondheid te bevorder. Hierdie laboratorium is nie net ՚n fisiese fasiliteit nie – gesetel buite Worcester in die Wes Kaap ‒ maar reik uit na elke stuk grond waar grondgesondheid die prioriteit is.

ABC is al ՚n geruime tyd gevestig in die grootskaalse oes van oorbodige of ongewenste bome waarna die biomassa verwerk word in houtspaanders (chips). Hierdie spaanders word dan aangewend as deklaag of grondkombers (mulch) as die eerste stap in die proses om grondgesondheid te bewerkstellig. Groenbemesting of dekplante kan ook as grondbedekking gebruik word, maar houtspaanders het die voordeel dat dit ՚n dikker deklaag met ՚n langer werking lewer en voortdurend aangevul kan word. Die gebruik van plastiekstroke in wingerde en boorde gaan waarskynlik in onguns verval weens openbare weerstand teen plastiekbesoedeling.

ABC het alreeds aktief, gegrond op bestaande kennis en ervaring, die voordele van spaanderdeklae begin bevorder. Dit sluit in:

• Die behoud van grondvog vir langer tydperke.

• Voorkoming van gronderosie.

• Bewerkstellig temperatuur- en vogwisselwerking in die grond.

• Onderdruk onkruidontkieming en -groei.

• Bied dus ՚n alternatief vir onkruiddoders in onkruidbeheer.

• Die grondmikrobiologie – die voorkoms van voordelige mikroorganismes in die grond – word bevorder.

• Die voorkoms van erdwurms wat floreer in koolstofryke grond word nog altyd as ՚n maatstaf van grondgesondheid gebruik.

• Verminder die toediening van chemiese bemesting.

• Verhoog die opbrengs en gehalte, insluitend voedingswaarde, van vrugte.

• Stimuleer wortelgroei en lewer beter beheer van vegetatiewe groei.

• ABC se toenemende betrokkenheid in die ontwikkeling van die wetenskap van grondgesondheid gaan die rol van spaanderdeklae in grondgesondheid verder versterk.

Soos hierdie strategieë ontvou, gaan die inligting en kennis wat daaruit ontstaan deur ABC aan grondgesondheidspraktisyns beskikbaar gestel word. Dit sal gekommunikeer word deur publikasies, die ABC-webtuiste, aanbiedings en terreinbesoeke waar grondgesondheid, gegrond op die ABC-benadering, alreeds besig is om resultate te lewer.

Vind uit hoe Africa Biomass Company jou kan help om grondgesondheid te bevorder. Skakel Willem van der Merwe, direkteur by 072-244-7737, Calie Rabie, bestuurder, Wes-Kaap by 072-602-4543, of Fanie Fourie, bestuurder, Oos-Kaap, by 073-402-0655, of stuur ՚n e-pos na info@abc.co.za.

Besoek ons by NAMPO: Standplaas: G15 & G16

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Grondverskuiwende vennootskap tussen Agri SA en Fidelity ADT om plaasgeweld en landboumisdaad te verminder

#Ondersteun #kleinkaasmakers by die SA Kaasfees