in

Geskatte mielie-oes 10% kleiner in 2022

Somergewasse

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is 14,679
milj. ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,623 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,60 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 10% kleiner as die 2021-oes. Die drie belangrikste
mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 81% van die 2022-oes produseer.
Die oppervlak onder witmielies is 1,575 milj. ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,048 milj. ha.

Die produksieskatting van witmielies is 7,470 milj. ton, wat 1,09% of 82 650 tons laer is as die vorige skatting van 7,553 milj. ton. Die opbrengs van witmielies is 4,74 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 7,208 milj. ton, wat 0,53% of 38 100 ton meer is as die vorige skatting van 7,170 milj. ton. Die opbrengs van geelmielies is 6,88 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 961 350 ton, wat 0,17% of 1 650 ton minder is as die vorige skatting van 963 000 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 670 700 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,43 t/ha is.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is op 2,091 milj. ton gestel, wat 8,32% of 160 650 ton meer is as die vorige skatting van 1,931 milj. ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 925 300 ha en die verwagte opbrengs is 2,26 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is afwaarts aangepas met 22,02% of 15 500 ton, vanaf 70 400 ton na 54 900 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 43 400 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,26 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 140 820 ton, wat 2,62 % of 3 600 ton meer is as die vorige skatting van 137 220 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 37 200 ha, en die verwagte opbrengs is 3,79 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting afwaarts aangepas met 4,34 % of 2 430 ton, vanaf 55 995 ton tot 53 565 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 42 900 ha en die verwagte opbrengs is 1,25 t/ha.

NIE-KOMMERSIëLE MIELIES – OPPERVLAKTE- EN PRODUKSIESKATTING: 2022

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 378 800 ha, wat ’n toename van 4,38% verteenwoordig in vergelyking met die 362 900 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 667 000 ton, wat 4,80% meer is as die 636 440 ton van die vorige seisoen.

Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 47% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die
Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 22%.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scania SA: Stepping up sustainability

Yamaha inverter-equipped generators are silent yet powerful