in ,

Eridanus: Belê in boerdery en vermy belasting

This post is also available in: English

Om te kan boer is nie vir almal beskore nie. Om ՚n boerdery te begin vereis baie kapitaal en die boer moet vir ՚n hele aantal jare kan oorleef voordat daar ՚n noemenswaardige wins sal wees.

Behalwe vir die grond wat die voornemende boer moet kan bekostig, is daar ook ՚n groot verskeidenheid uiters duur en tegnologies gevorderde toerusting wat aangekoop moet word en dan kom die insetkoste van die jaar se oes, of kudde, nog daarby.

Daar is wel ‘n goeie oplossing vir mense wat graag by die landboubedryf betrokke wil raak sonder om self ՚n pit in die grond te plant of ՚n enkele bees te koop. Die antwoord is SARS-goedgekeurde Eridanus VCC wat volgens Artikel 12 J van die Belastingwet no 58 van 1962 geregistreer is. By Eridanus VCC kan jy in boerdery belê sonder om self te boer.

Vir beleggers om te kwalifiseer vir belastingverligting moet ՚n reeds betaalde belegging gemaak word voor of op 28 Februarie 2021. Die minimumbelegging is R100 000, wat elke belegger geregtig maak op een aandeel in Eridanus VCC. Beleggers ontvang een uitgereikte aandeelsertifikaat vir elke belegging van R100 000. Privaatbeleggers word beperk tot R2 500 000 per finansiële jaar en regsentiteite tot R5 000 000 per finansiële jaar.

Privaatpersone kan kwalifiseer vir belastingverligting tot ՚n maksimum van 45% per finansiële jaar en regsentiteite tot ՚n maksimum van 40% per finansiële jaar. Om die maksimum belastingvoordeel te verkry moet die belegging vir ՚n minimum tydperk van 5 jaar in stand gehou word. Eridanus VCC voorsien dat dividende twee keer per jaar verklaar en uitbetaal sal word. Gedurende die afgelope boekjaar het beleggers ՚n gemiddeld van 13% van die kapitaalbedrag terug verdien in dividende.

Cobus Nel, CA (SA), hoofbeleggingsbeampte van Eridanus VCC, voorsien dat voornemende beleggers se gemiddelde dividende (alhoewel dit nie gewaarborg kan word nie) oor die volgende 5 jaar nie onder die 10%-vlak sal daal nie. Boonop is die dividend wat die aandeelhouers ontvang nie belasbaar in hulle hande nie, indien hulle Suid-Afrikaanse burgers is.

Indien ՚n belegger sy kapitaal wil onttrek voor of nadat die 5-jaartydperk verstryk het, kan hy dit doen mits hy drie maande skriftelik kennis gee. Daar sal dan ook gevolge wees ten opsigte van die belasting wat betaal moet word. Vir meer inligting in die verband kan u gerus vir Eridanus VCC kontak by die kontakbesonderhede onder aan die artikel.

“Eridanus VCC belê die kapitaal van beleggers op advies van hulle beleggingsadvieskomitee in boerderyentiteite wat mielies onder besproeiing aanplant en in kommersiële en spekulatiewe beesboerderye,” vertel Cobus.

Alle beeste wat deel van die projek vorm, word verseker teen diefstal en vrektes terwyl mielie-aanplantings verseker word teen hael, brand en onluste. Eridanus VCC se doel is om maksimum voordeel te verseker vir alle betrokke partye. Beleggers kry ՚n reggevestigde belastingvoordeel en bogemiddelde groeikoers op hulle beleggings, terwyl boere optimaal kan produseer en waarde toevoeg tot voedselsekerheid in Suid-Afrika.

“Ons langtermyndoel is om vir kwalifiserende boere verligting te bewerkstellig deur beleggings te maak in hulle boerdery-ondernemings, terwyl ons ook betrokke raak by die boerderybedrywighede om optimale produksie te verseker deur beskikbaarstelling van kundigheid, kapitaal en streng finansiële bestuur. Dit sal ook groot besparings teweeg bring in vergelyking met duur finansiering wat tans in die kommersiële bankwese beskikbaar is,” sê Cobus.

Die beleggingsadvieskomitee van Eridanus VCC is dan ook op die uitkyk, en sal veral in die toekoms voortdurend ondersoek instel, na moontlike nuwe projekte om ՚n allesinsluitende beleggings- en adviesdiens aan boerderybedrywe waarin belê word, te verseker.

Eridanus sal oor volgende dekades verhoudings vestig met hulle beleggers en beleggingsentiteite om sterk verhoudinge in die beleggingsbedryf en hulle beleggingsentiteite te vestig en geleenthede te kweek tot die maksimum voordeel van alle betrokkenes.

Om voordeel te trek uit die geleenthede wat Eridanus aan beleggers en boere bied, kan Eridanus gekontak word by info@eridanus.co.za of skakel 011-888-8604, 082-926-5366, 084-660-9830 of 082-553-3306. Besoek gerus die webblad by www.eridanus.co.za. *Bepalings en voorwaardes geld.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 50.000000%

Belê in jou plaas se groei met Valley Besproeiing

Sorghum as somerweiding sorg vir gesonde skape