in

Vrystaat Landbou reageer op die grondkwessie

vrystaat landbou

This post is also available in: Afrikaans

In die lig van Dinsdag, 27 Februarie 2018, se parlementêre stemming om die lang proses van ʼn grondwetlike wysiging van artikel 25 na te streef om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak, neem Vrystaat Landbou die volgende posisie in:

– Ons ondersteun privaat eiendomsreg as die grondslag van enige oop, vrye en regverdig groeiende ekonomie.

– Ons sal veg vir regverdige en billike vergoeding ingevolge Artikel 25 van die Grondwet vir enige onteiende grond totdat enige wysigings na aanleiding van die regte en behoorlike proses aangebring word.

– Ons sal ten volle deelneem aan die lang en omvattende openbare deelnameprosesse wat benodig word vir grondwetlike wysigings met samewerking van Agri SA om toegang tot die beste regsadvies te verkry.

– Ons sal daarop aandring dat bewysgebaseerde navorsing en geloofwaardige feite die proses lei en doen ʼn beroep op die media asook politici om van politieke retoriek en ideologie af te sien.

– Ons sal data en inligting beskikbaar stel aan regmatige liggame onderskryf deur die staat wat vereis dat enige geloofwaardige grondoudit uitgevoer word of enige feite versamel wat benodig word om die mees realistiese beeld aan te bied wat moontlik die beste in die openbare belang sal wees.

– Ons sal voortgaan met ons transformasie-aksies op die grond wat volhoubare suksesse lewer en sal enige ondersoek ondersteun om die korrupsie en plundering van staatshulpbronne uit te wis wat tot die massiewe mislukking van die staatsgedrewe grondhervomings-prosesse tot op datum gelei het.

– Ons sal nie onwettige grondbesettings op privaat grond of enige intimidasie taktieke wat gepaardgaan met geweld teen plaasbewoners duld nie en sal die volle mag van die reg gebruik om met die polisie saam te werk om sulke voorvalle te voorkom.

– Ons aanvaar dat grond in sekere gevalle uit die eienaar/inwoners onder die Swart-grondwet van 1913 en daaropvolgende wetgewing se besit verwyder is en ondersteun die proses in terme van die Wet op die Herstel van Grondregte.

– Ons is van mening dat artikel 25 van die Grondwet soos dit tans daaruitsien, voldoende is om landbougrond in openbare belang te verkry.

– Ons as boere in die Vrystaat sal voortgaan in geloof en hoop om ons gekoesterde beroep met passie uit te voer, om redelik en vredeliewend met ons werkers saam te werk, om ons plattelandse gemeenskappe te dien en voedsel te produseer vir ons hoofsaaklik verstedelikte nasie, ondanks die politieke onsekerheid wat geskep word deur hierdie parlementêre besluit.

Bron: Vrystaat Landbou

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Ankole

Grondmosie – populistiese politiek seevier oor nasionale belang

Obaro

Obaro skiet wortels in Pretoria-Oos