in

Voorpunt-telingstegnologie aan die orde by Voermol/Stamboek Telingsimposium

sa stamboek

Suid-Afrikaanse telers het toegang tot die nuutste metodes en tegnologie om produktiewe plaasdiere te teel. Die spoed van ontwikkeling veroorsaak dikwels dat verwarrende boodskappe by telers en boere wat teeldiere wil aanskaf, lei tot verkeerde seleksiebesluite. Die 2017 Voermol/Stamboek Telingsimposium, wat tydens Alfa 2017 aangebied word gee alle rolspelers in die veebedryf inligting oor hoe die nuutste telingstegnologie ’n regstreekse impak kan hê op die winsgewendheid van veeproduksie.

Die Irish Cattle Breeders’ Federation (ICBF) (https://www.icbf.com/wp/), saam met Sheep Ireland (https://www.sheep.ie/wp/), is een van die toonaangewende organisasies in die wêreld om die nuutste telingstegnieke deel te maak van hulle bedryf. Meer as ’n derde, naamlik oor die eenmiljoen vleisbeeste in Ierland is reeds genomies getoets en die inligting word ingesluit in hulle teelwaarde-beramings, die genetiese meriete van vleisbeeste sluit oor-ras vergelykings in wat vir kommersiële boere geleentheid bied om suiwer te teel of selfs keuses te maak om optimaal beesvleis te produseer uit melkkuddes uit.

Die ICBF is ook een van die eerste organisasies om deel te neem aan die Interbeef genetiese evaluasies waar verskillende lande gesamentlik deelneem en teelwaardes vergelykbaar is oor landsgrense. Teelwaardes vir karkas-eienskappe, op grond van inligting uit kommersiële slagpale- en vleisverwerkingseenhede, sowel as voerinname van jong bulle (en veral nageslag-groepe van bulle) vorm ook deel van die genetiese voorspellings van teeldiere. Ierland hou ’n baie spesiale melkkudde in stand by Moorepark Animal & Grassland Research and Innovation Centre (https://www.teagasc.ie/animals/dairy/moorepark/) wat geneties twee standaard-eenhede beter as die landsgemiddeld vir melkbeeste is.

Die ICBF bedryf ’n onderhoud-eenheid vir elektroniese melkmeters wat op bruikhuur aan melkprodusente verskaf word om melkaantekeninge maklik te maak. Die aangepaste seleksie-waarde vir melkkoeie bevoordeel diere met ’n hoë genetiese meriete-doeltreffendheid van produksie, insluitend reproduksie en kuddelewe. Dit het tot gevolg dat Ierse telers die regte bulle kon verskaf aan hulle KI-bedryf om nageslag te verwek wat wins in die sakke plaas van kommersiële melkprodusente. Die ICBF was ook dan een van die eerste organisasies, wêreldwyd, om genomiese seleksie by melkbeeste toe te pas. Ierland voer om en by 90% van die suiwelproduksie uit na ander lande toe. Die genomiese projek vir skape in Ierland het ook suksesvol afgeskop met meer as 13 500 skape waarvoor daar reeds genomiese profiele bekom is.

Dr Francis Kearney is verbonde aan ICBF en is direk betrokke by die navorsing en ontwikkeling, sowel as die beskikbaarstelling van die tegnologie vir die veebedryf in Ierland. Hy sal die kennis en ondervinding op ’n praktiese wyse met Suid-Afrikaanse telers, kommersiële veeprodusente en ander bedryfsrolspelers deel tydens die Voermol/Stamboek simposium om 10:00 op 13 September 2017 tydens Alfa 2017 (Afridome, Parys).

SA Stamboek bied reeds genomiese dienste aan die Suid-Afrikaanse veeboere. As deel van die organisasie se internasionale deelname aan Interbull, is dit moontlik om die genetiese meriete van melkbulle wat in ander vooraanstaande lande geteel is, regstreeks te vergelyk met die plaaslike Holstein-, Jersey- en Ayrshirekoeie en natuurlik plaaslik geteelde bulle. Die dienste sluit egter ook genomiese seleksie-waardes in en die diens het reeds ’n momentum van sy eie.

Deur die diens is dit vir Suid-Afrikaanse melkprodusente moontlik om jong diere genomies te toets en ’n akkurate genetiese voorspelling te verkry, lank voor die dier fisies gemeet is vir melkproduksie, vrugbaarheid, kuddelewe of enigeen van die ander ekonomies-belangrike kenmerke.

Deelname aan die Dairy Genomic Program en die Intergenomics loodsprogram van Interbull maak nog nuwe moontlikhede vir melkboere in Suid-Afrika oop. Die onlangse vrystelling, deur Stamboek, van genomiese teelwaardes vir die Bonsmara en Beefmaster-rasse, met heelwat ander rasse in die vooruitsig, bied vir vleisbeesboere ook nuwe geleenthede waarvan net gedroom kon word so paar jaar gelede. Die omwenteling wat ekonomies-gekoppelde seleksiewaardes vir vleisbeeste nou bied beteken dat stoettelers en kommersiële vleisbeesprodusente bulle kan aanskaf wat nageslag sal teel met groter wins per hektaar. Dr Bobbie van der Westhuizen van Stamboek sal tydens die Voermol/Stamboek-simposium deelnemers inlig wat dit vir Suid-Afrikaanse vleisbeesboere beteken.

Kleinveeboere in Suid-Afrika betree ook ’n nuwe era met die opstel van nuwe genetiese modelle in die berekening van genetiese meriete vir skape en bokke. Die seleksie-waardes is in so ’n mate aangepas dat enige kleinveeprodusent kan sorg dat die regte ram gekies kan word om nageslag te produseer wat ’n verskil in winsgewendheid sal maak in sy kudde. Dr Bernice Mosterd van Stamboek, wat betrokke is by die genetiese evaluasies vir kleinvee, sal tydens die Voermol/Stamboek-simposium verduidelik hoe kleinveeprodusente die volle voordeel hieruit kan verkry. Sy sal ook verduidelik hoe om die nuwe verslae en veilingskatalogusse reg te gebruik en wat die gevolge is van seleksiebesluite vir stoettelers en kommersiële kleinveeprodusente.

Elkeen wat die simposium bywoon word geleentheid gebied om ook meer te wete te kom oor optimale voedings- en gesondheidspraktyke om die volle genetiese potensiaal van hulle diere te benut. ’n Ope bespreking onder leiding van dr Helena Theron van Stamboek bied verder geleentheid om te sorg dat elke een wat die simposium bywoon se vrae geantwoord word en die tegnologie deel is van hulle boerderypraktyke.

Koste vir die bywoon van die Voermol/Stamboek telingsimposium beloop R600 (BTW ingesluit) wat simposium-materiaal, verversings en middagete sowel as die toegangsfooi vir Alfa 2017 insluit. Spesiale tarief vir studente beloop R300.

Bron: SA Stamboek

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

stromboli

Afrikaanse STROMBOLI

Nilfisk

Cleanliness is key to combatting bird flu