in

Voorlopige oppervlakteskatting vir somer- en wintergewasse

Somergewasse  – 2018

Die voorlopige oppervlakteskatting is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye. Minder gunstige reënvalneerslae en warm temperature in die westelike produserende gebiede die afgelope paar weke het boere verhinder om hulle beoogde oppervlakte met somergewasse aan te plant, veral in die Vrystaat en Noordwes-provinsies.

Kommersiële mielies:

Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,309 miljoen ha, wat 12,15% of 319 400 ha minder is as die 2,629 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 6,53% of 161 200 ha minder as die voornemens om te plant syfer van 2,470 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2017.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,285 miljoen ha, wat ’n afname van 21,81% of 358 400 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,643 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,024 miljoen ha, wat 3,96% of 39 000 ha meer is as die 985 500 ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse:

Let asb daarop dat net die nasionale aangeplante area vir die voorlopige oppervlakte van die grondbone, sorghum en droëbone vir die huidige produksieseisoen vandag vrygestel word.

Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 560 100 ha, wat 11,90% of 75 650 ha minder is as die 635 750 ha aangeplant die vorige seisoen. Aangesien sommige boere nog nie klaar geplant is nie, hoofsaaklik weens ongunstige weersomstandighede, kan reënval binne die volgende twee weke steeds boere se  besluite om sonneblomsaad te plant, beïnvloed.

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 701 000 ha, wat ’n toename van 22,14% of 127 050 ha verteenwoordig vergeleke met die 573 950 ha geplant die vorige seisoen. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 53 000 ha, wat 5,36% of 3 000 ha minder is as die 56 000 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 40,97%, van 42 350 ha tot 25 000 ha teenoor die vorige seisoen. Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 52 000 ha, wat 15,43% of 6 950 ha meer is as die 45 050 ha geplant vir die vorige seisoen.

Wintergewasse – 2017 produksieseisoen

Die verwagte kommersiële produksie vir koring is onveranderd gelaat op 1,475 miljoen ton, met ‘n verwagte opbrengs van 3,00 t/ha. Die oppervlakteskatting vir koring is 491 600 ha.

Ander gewasse:

Die produksieskatting vir moutgars is 307 064 ton, wat 2,85% of 8 500 ton meer is as die vorige skatting van 298 564 ton. Die oppervlakte beplant is beraam op 91 380 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,36 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is effens opwaarts aangepas met 1,16% of 1 068 ton na 93 468 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 84 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,11 t/ha.

Neem asseblief kennis dat die die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2018 en die finale produksieskatting vir wintergewasse vir 2017 op 27 Februarie 2018 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bly paraat!

afriq water

Besproeiing: ’n Plan vir elke plaas