in

Voerinnamemetings van vleisbeeste

This post is also available in: Afrikaans

Geskiedenis is gemaak toe belanghebbendes wat gemoeid is met die akkurate meting en sinvolle aanwending van voerinname by vleisbeeste saamgekom het op 7 Augustus 2018. Die Sernick groep was die gasheer op die plaas Liebenbergstroom, Edenville.

Die inisiatief spruit voort uit die besluit van Stamboek se Logix Vleisbeesforum om díe belangrike aspek van aantekening en genetiese verbetering vir voerdoeltreffendheid by Vleisbeeste prominensie te gee.

Naas die toepassing van genomiese inligting om die akkuraatheid van genetiese meriete te voorspel, is die meting en evaluasie van diere vir doeltreffendheid van produksie besig om die pas aan te gee in die teling van plaasvee. Die tegnologiese ontwikkelings op die gebied van individuele voerinname-metings stel progressiewe telers in staat om leiding te neem deur eie fasiliteite te skep vir hierdie metings en die aantekening daarvan. Sernick het lank gelede reeds die waarde van voerdoeltreffendheid besef toe ’n eie fasiliteit in die jaar 1990 opgerig is om die metings te doen. Soortgelyke fasiliteite in privaatbesit het stelselmatig gevolg.

SA Stamboek stel teelwaardes vir voerdoeltreffendheid tot die beskikking van rasse met voldoende metings. Dit word ingesluit in teeldoelwitte sodat die totale produksiedoeltreffendheid in die waardeketting verhoog kan word. Die aantal metings in ’n ras was tot dusver die grootste beperking. Dit word gesnap deur progressiewe telers wat tans belê in fasiliteite om die metings op ’n veel breër basis moontlik te maak.

SA Stamboek se aantekening- en verbeteringsdienste voldoen aan ICAR (International Committee for Animal Recording) se internasionale standaarde en daarom is dit ook belangrik dat riglyne daargestel word waaraan die aantekening en verwerking van hierdie eienskappe, wat aangeteken word, moet voldoen.

Die volgende aspekte is tydens die byeenkoms aangespreek:

  • Akkreditasie/Sertifisering van Sentra om aan internasionale standaarde te voldoen.
  • Fenotipiese verwerkings teenoor BLUP teelwaardes en die insluiting van genomiese inligting in teelwaarde-voorspellings.
  • Toekennings vir prestasie en brandmerke op teeldiere waarvan voerinname gemeet is.
  • Riglyne, gewigsgrense, Ouderdomsgrense, toelating van bulle, aansoeke en datums by sentra.
  • Eienaarskap van data en inligting.
  • Prosessering en voorafbehandeling van toetsdiere.
  • Voedings- en behandelingsregimes.
  • Outomatisasie van voerstelsels en oordra van data na rekenaars.
  • Koppeling, verwerking en aantekening op Logix met Plaassagteware.

Benewens die personeel van SA Stamboek wat gemoeid is met die meting en aantekening van vleisbeeste en genetiese evaluasies, was die geleentheid bygewoon deur verteenwoordigers van agt van die nege toetssentra in privaatbesit wat reeds bedryf word, telers wat van voorneme is om sentra in die toekoms te bedryf, verteenwoordigers van twee vleisbeestelersgenootskappe, ’n LNR verteenwoordiger en verteenwoordigers van voermaatskappye wat voer aan sentra verskaf sowel as die vervaardigers van die toestel wat voerinname meet.

Suid-Afrika is ’n baanbreker-land op die gebied van aantekening van vleisbeeste. Die plaaslike basis vir die meting van voerinname was geskep by die bultoetssentra wat aanvanklik op Irene, Vryburg en Queenstown gebou was en later uitgebrei is na Cedara, Glen en uiteindelik Elsenburg.

Vandag pluk progressiewe telers die vrugte van volgehoue deelname aan díe belangrike metings en word dit doeltreffend aangewend in seleksieprogramme. Die privaatinisiatief golf lei ’n nuwe era in. Stamboek se nuwe diens wat genomiese inligting gebruik om die akkuraatheid van teelwaardes vir vleisbeeste te verhoog gaan hand aan hand met die opwindende beweging.

Bron: SA Stamboek en Sernick-groep

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Farmers will not allow their farms to be stolen

sheep

Veilings- Augustus