in

Verwagte kommersiёle mielie-oes is 2,09% minder as vorige skatting

This post is also available in: Afrikaans

Somergewasse 2018

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 12,931 miljoen ton gestel, wat 2,09% of 276 100 ton minder is as die vorige skatting van 13,207 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,319 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,58 t/ha is.

Die oppervlak onder witmielies is 1,268 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,051 miljoen ha. Die produksieskatting van witmielies is 6,802 miljoen ton, wat 1,14% of 78 400 ton minder is as die 6,880 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,36 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,130 miljoen ton, wat 3,12% of 197 700 ton minder is as die 6,327 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,83 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 858 605 ton, met ’n geskatte oppervlakte van 601 500 ha en ‘n verwagte opbrengs van 1,43 t/ha.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 1,551 miljoen ton met ’n geskatte oppervlakte van 787 200 ha en ‘n verwagte opbrengs van 1,97 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is verhoog met 3,37% of 1 750 ton na 53 750 ton. Die oppervlakteskatting is 56 300 ha, terwyl die verwagte opbrengs 0,95 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is ook opwaarts aangepas met 4,50% of 4 735 ton na 109 855 ton. Die oppervlakte beplant met sorghum is 28 800 ha. Die verwagte opbrengs is 3,81 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 69 360 ton, wat 5,72% of 3 750 ton meer is as die vorige skatting van 65 610 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 53 360 ha, en die verwagte opbrengs is 1,30 t/ha.

Nie-kommersiёle mielies: Voorlopige oppervlakte- en produksieskatting 2018

Die voorlopige oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 314 835 ha, wat ‘n afname van 14,13 % verteenwoordig in vergelyking met die 366 650 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 593 975 ton, wat 18,74% minder is as die 731 000 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 40% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word.

Wintergewasse 2018 produksieseisoen

Koring: Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,845 miljoen ton, wat 2,05% of 37 050 ton meer is as die vorige skatting van 1,808 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,63 t/ha is. Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 890 400 ton (48%), in die Vrystaat 367 500 ton (20%) en in die Noord-Kaap 292 600 ton (16%).

Die oppervlakteskatting vir koring is onveranderd gelaat op 508 350 ha. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 318 000 ha of 63%, die Vrystaat is 105 000 ha of 21% en 38 000 ha of 7% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is onveranderd gelaat op 390 840 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 119 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,28 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is 111 650 ton, wat 0,31% of 350 ton minder is as die vorige skatting van 112 000 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is afwaarts aangepas met 3 000 ha na 77 000 ha en die verwagte opbrengs is 1,45 t/ha.

Neem asseblief kennis dat die ‘voorneme van produsente om somergraangewasse te plant’ vir 2019 en  die derde produksieskatting vir wintergewasse vir 2018 op 25 Oktober 2018 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Fuel increases ‘catastrophic’

Celebrate farm life at the “GROOT PLAASPROE”