in

Verwagte kommersiёle mielie-oes 1,62% meer as vorige skatting

This post is also available in: Afrikaans

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 12,420 miljoen ton gestel, wat 1,62% of 197 550 ton meer is as die vorige skatting van 12,223 miloen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies het met 16 150 ha toegeneem na 2,319 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,36 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 26% kleiner as die 2017-oes, wat die grootste oes was wat die RSA nog ooit geproduseer het. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes-provinsies, gaan na verwagting 81% van die 2018-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,268 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,051 miljoen ha. Die produksieskatting van witmielies is 6,363 miljoen ton, 4,18% of 255 100 ton meer is as die 6,108 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,02 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,057 miljoen ton, wat 0,94% of 57 550 ton minder is as die 6,115 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,76 t/ha.

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die LNR vir die Mpumalanga provinsie, in April 2018 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2018. Die huidige opbrengs syfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Sonneblomsaad:

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 749 205 ton, wat 2,42% of 17 700 ton meer is as die 731 505 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is opwaarts aangepas met 16 600 ha na 601 500 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,25 t/ha is.

Ander gewasse:

Die produksieskatting van sojabone is 1,395 miljoen ton, wat 1,46% of 20 100 ton meer is as die 1,375 miljoen ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is opwaart aangepas met 11 900 ha na 787 200 ha en die verwagte opbrengs is 1,77 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is 80 6000 ton, wat 9,29% of 8 250 ton minder is as die 88 850 ton van die vorige skatting. Vir grondbone is die oppervlakteskatting onveranderd gelaat op 56 300 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,43 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 84 750 ton, wat 8,38% of 6 550 ton meer is as die 78 200 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is opwaarts aangepas met 4 000 ha na 28 800 ha, en die verwagte opbrengs is 2,94 t/ha. In die geval van droëbone is die produksieskatting 68 210 ton, wat 3,62% of 2 560 ton minder is as die 70 770 ton van die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is verminder met 3 240 ha na 53 360 ha, en die verwagte opbrengs is 1,28 t/ha.

Die derde produksieskatting vir somergewasse vir 2017, op 25 April 2018 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Veilings – April 2018

Vrystaat Landbou

VL stig unieke ondersteuningsnetwerk vir boere