in

TLU SA beklemtoon landbou se onmisbare rol in land

This post is also available in: Afrikaans

Dit is betreurenswaardig dat daar steeds sommige groepe is wat nie die waarde van boere in Suid-Afrika besef nie.

TLU SA wil graag die rol van landbouers deur die volgende punte beklemtoon:

  • Landelike gemeenskappe is afhanklik van suksesvolle kommersiële boere in die omgewing vir hulle voortbestaan.
  • Plattelandse dorpe is afhanklik van die koopkrag wat boere en werknemers in dorpe spandeer.
  • Landbou verskaf – afhangende die seisoenale behoefte – werk aan ongeveer een miljoen mense in die land.
  • Voldoende voedsel is een van die belangrikste stabiliserende faktore in die land.

“Die verhouding tussen boere en hulle werknemers is uitstekend en beslis een van die beter werksverhoudinge in enige ekonomiese sektor,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA.

“Van ons lede het werkers wat al vir meer as drie geslagte lank op dieselfde plaas werk. Dit dui op ‘n baie positiewe werksomgewing.

“Politici wat met hul eie verwronge agendas onsekerheid rondom landbou wil skep en voortdurend die indruk probeer skep dat plaaswerkers soos slawe behandel en misbruik word, openbaar daardeur hul totale gebrek aan kennis oor wat die werklikheid op plase is.”

Hierdie tipe uitsprake bedreig voedselsekerheid. Dit is eers wanneer voedsel nie meer beskikbaar is nie, dat hierdie mense die waarde van landbouers en ‘n stabiele landbou-omgewing sal besef. Sonder boere en hulle werkers is daar geen kos en dus geen toekoms in die land nie.

“Ons wil verder ons dank uitspreek teenoor die Suid-Afrikaners wat die afgelope tyd hulle harte vir ons boere wat deur vernietigende brande geraak is, oopgemaak het,” sê mnr. Geldenhuys.

“Verskeie rolspelers het uit hulle pad gegaan om op hulle eie manier ‘n bydrae te maak om die nood te verlig. Dit het ‘n baie groot verskil gemaak.”

Bron: TLU SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Oktober 2020 se trekker- en stroperverkope

Shoprite Zambia celebrates 25th birthday with generous give-aways