Latest stories

  • in

    TLU SA Noord-Streek versoek Suid-Afrikaners om vandag nog voorstelle in te dien oor die wysiging van Artikel 25

    Vandag is die laaste dag waarop voorstelle oor die wysiging van Artikel 25 van die Grondwet aan die betrokke parlementêre komitee gemaak kan word. TLU SA Noord-Streek het ook ‘n voorlegging gemaak, wat hieronder volledig weergegee word. Streekvoorsitter Henk van de Graaf het ‘n beroep gedoen dat soveel moontlik mense nog vandag van die geleentheid […] More

  • in

    Agri SA waarsku ad-hoc komitee oor wysiging van artikel 25 van die Grondwet

    Op 6 November 2019, het Agri SA ‘n grondwetlike dialoog oor grondbesit, wat gereël is deur die Ad-hoc Komitee in die Parlement, wat getaak is met die inisiëring van wetgewing ter wysiging van die eiendomsklousule, bygewoon. Agri SA en verskeie ander organisasies en kundiges is genooi om daaraan deel te neem. Annelize Crosby, Agri SA […] More