in

Syngenta belê in jong landbouleiers se potensiaal

This post is also available in: Afrikaans

Landbou is die antwoord op verskeie van Suid-Afrika se klaarblyklik onoplosbare uitdagings, insluitend werkskepping en landelike ekonomiese ontwikkeling. Syngenta se Landbou Leierskapsakademie help om die denke te vorm wat nodig is om sulke uitdagings aan te spreek.

In sy begrotingsrede van 26 Februarie, het die minister van Finansies, Tito Mboweni, landbou en toerisme uitgesonder as dryfvere van werkskepping. Die nuutste werkloosheidsyfers wat ‘n paar weke gelede vrygestel is, het dit duidelik gemaak dat ‘n inklusiewe benadering noodsaaklik is vir ekonomiese herstel. Die regering en die sakesektor kan nie op hul eie die nodige veranderinge teweegbring nie, en stede kan nie die hele land se werkdrome verwesenlik nie.

Landbou is ‘n impakspeler in enige poging om landelike ekonomieë te laat herleef, in stand te hou en aan te moedig. Plase kan nie alleen funksioneer nie en produsente maak staat op nabygeleë dorpe vir produkte en dienste. Ten spyte van die groeiende rol wat meganisasie speel, het plase steeds werkers nodig en verkies boere om mense van die omgewing in diens te neem.

Landbou is die hartklop van menige plattelandse dorp, en hierdie landelike ekonomie moet beskerm en uitgebrei word in belang van ‘n gesonde nasionale ekonomie. Dit kan slegs bereik word deur progressiewe produsente wat vooruit dink en ‘n benadering volg wat gemik is op wedersydse voordeel.

Met hierdie doelwit in gedagte, het Syngenta sy agtste leierskapsprogram vir jong landbouleiers van regoor die landbouspektrum op 25 en 26 Februarie van stapel gestuur. Syngenta is die stigter en hoofborg van die Landbou Leierskapsakademie, voorheen bekend as die Grain Academy, ‘n inisiatief wat deur Graan SA onderskryf word.

Onder sy nuwe naam, gaan die 2020 program voortgaan om deelnemers toe te rus om nuut te dink, te lei en op te tree ten einde diepgaande verandering in hul ondernemings, gemeenskappe en georganiseerde landbou in Suid-Afrika teweeg te bring.

“Landbou kan hierdie land verander en heelmaak,” het Jannie de Villiers, HUB van Graan SA, in sy verwelkomingsrede gesê. “Ons maak staat op jong produsente en landboukundiges om verreikende verandering aan die hand te werk.”

Tydens sy spreekbeurt het Prof Jan van Romburgh, direkteur van die Noordwes-Universiteit se Besigheidskool, die beginsel van wederkerigheid beklemtoon: “In landbou en opvoeding moet ons ons sterkpunte tot mekaar se voordeel aanwend as ons wil floreer.”

Die Landbou Leierskapsakademie word nou in vennootskap met NWU se Besigheidskool aangebied en het sy omvang en reik uitgebrei om meer as een program per jaar aan te bied. Die programme staan onder leiding van Thinking Fusion Africa en elk word deur 25 kandidate bygewoon.

“Daar is geen twyfel nie dat die sektor, en die land, produsente nodig het wat toegerus is om uitdagings en geleenthede wat ver buite hul plaasgrense val, te hanteer,” sê Antonie Delport, besturende direkteur van Syngenta Suid-Afrika.

“Die Landbou Leierskapsakademie is gebou op Syngenta se oortuiging dat landbou se toekoms nie aan toeval oorgelaat kan word nie, maar aktief gevorm moet word. Ons wil dus ons deel doen om jong kommersiële produsente te help om landelike ekonomiese ontwikkeling, grondhervorming en voedselsekuriteit positief te beïnvloed, en ‘n bydrae te lewer tot die toekoms van ons bedryf. Die Leierskapsakademie is Syngenta se ‘Boer slim’ filosofie in aksie deur kandidate toe te rus om beter mense, beter produsente en beter lede van die samelewing te wees.”

Bron: Syngenta

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

corona

Corona-krisis bedreig wêreldwye handel in landbou

On your marks! Get set! Bale!