in

Sowaar nog mielies

Die jongste raming van die Oesskattingskomitee maak voorsiening vir nog amper 300 000 ton meer mielies as wat vroeër geskat is. Die komitee sê die jongste skatting is hoofsaaklik gegrond op werklike produsentelewerings, soos gemonitor deur SAGIS. 

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 14,307 miljoen ton gestel, wat 2,07% of 290 200 ton hoër is as die vorige skatting van 14,017 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is onveranderd gelaat op 2,688 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,32 t/ha is. 

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 7,697 miljoen ton, maar dit is die geelmielies wat 4,59% of 290 200 ton meer is as die 6,320 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,81 t/ha. 

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 853 325 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 598 950 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,42 t/ha is. 

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 944 340 ton met ‘n verwagte opbrengs van 1,88 t/ha. 

Die verwagte grondbone-oes is afwaarts aangepas met 5,56% of 4 600 ton na 78 090 ton terwyl die verwagte opbrengs 1,50 t/ha is. 

Die produksieskatting van sorghum het toegeneem met 5,17% of 13 220 ton na 268 920 ton en die verwagte opbrengs is 3,41 t/ha. 

In die geval van droëbone is die produksieskatting afwaarts aangepas met 4,53% na 82 130 ton en die verwagte opbrengs is 1,47 t/ha. 

Wintergewasse: 2014 produksie-seisoen 

Koring: Die verwagte produksie vir koring is 1,780 miljoen ton, wat 4,82% minder is as die vorige seisoen se oes van 1,870 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,80 t/ha is. 

Die oppervlakteskatting vir koring is hersien na 468 000 ha, wat 16 000 ha minder is as die 484 000 ha teenoor die vorige skatting. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 310 000 ha of 66%, die Vrystaat is 60 000 ha of 13% en 38 000 ha of 8% is in die Noord-Kaap. 

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 313 080 ton, wat 17,04% of 45 580 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 267 500 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 85 125 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,68 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is 139 500 ton, wat 24,55% of 27 500 ton meer is as die vorige seisoen se oes van 112 000 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 90 000 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,55 t/ha. 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Geweld in Midde-Ooste ontspoor Suiwelspitsberaad

RPO en Voerkraalvereniging haaks oor invoerregulasies