in

Somer- en wintergewasse 2019: Produksieskatting en voorneme om gewasse te plant

This post is also available in: Afrikaans

Somergewasse – 2019

Kommersiële mielies: Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 10,655 miljoen ton gestel, wat 0,90% of 94 650 ton meer is as die vorige skatting van 10,561 miljoen ton.  Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,301 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 4,63 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 15% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes-provinsies, gaan na verwagting 79% van die 2019 oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 miljoen ha.

Die produksieskatting van witmielies is 5,287 miljoen ton, 1,26% of 66 000 ton meer as die 5,221 miljoen ton van die vorige skatting.  Die opbrengs van witmielies is 4,07 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,369 miljoen ton, wat 0,54% of 28 650 ton meer is as die 5,340 miljoen ton van die vorige skatting.  Die opbrengs van geelmielies is 5,36 t/ha.

Die opbrengs-bepaling per ha vir die Mpumalanga-provinsie is gebaseer op wetenskaplike en objektiewe resultate verstrek deur die LNR. Neem kennis dat die objektiewe resultate vir die Vrystaat en Noordwes-provinsies, in Mei 2019 gerapporteer sal word.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 611 140 ton, wat 8,44% of 47 550 ton meer is as die vorige skatting se 563 590 ton.  Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,19 t/ha is.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is op 1,296 miljoen ton gestel, wat 1,55% of 19 810 ton hoër is as die 1,276 miljoen ton van die vorige skatting.  Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 730 500 ha en die verwagte opbrengs is 1,77 t/ha. Die verwagte grondbone-oes het met 12,96% of 2 605 ton toegeneem, vanaf 20 100 ton na 22 705 ton, terwyl the verwagte opbrengs 1,13 t/ha is. Neem asseblief kennis dat ‘n korreksie gemaak is ten opigte van die oppervlakte beplant met grondbone in die Vrystaat (3 500 ha bygevoeg) en Noordwes (3 500 ha afgetrek) provinsies. Die nasionale oppervlakteskatting vir grondbone is wel onveranderd gelaat op 20 050 ha.

Die produksieskatting van sorghum is 165 850 ton, wat 1,50% of 2 450 ton meer is as die 163 400 ton van die vorige skatting.  Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500 ha, en die verwagte opbrengs is 3,28 t/ha.  In die geval van droëbone het die produksieskatting effens met 1 500 ton toegeneem, vanaf 70 950 ton na 72 450 ton.  Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300 ha, en die verwagte opbrengs is 1,22 t/ha.

Wintergewasse – 2019

Produsente se voorneme om wintergewasse te plant is gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en weerspieël die situasie teen die middel van April 2019. Die syfers vir koring verteenwoordig die totale aantal hektare wat werklik beplant gaan word vir graan, uitgesluit alle hektare wat beplant gaan word vir groenvoer en weiding. Vroeë aanduidings is dat produsente van voorneme is om 513 450 ha koring te plant vir die 2019-produksieseisoen.  Dit is 2,01% of 10 100 ha meer koring aangeplant as doe 503 350 ha in 2018. Die grootste produserende gebiede is in die Wes-Kaap, met 324 000 ha (63%), gevolg deur die Vrystaat met 105 000 ha (20%) en die Noord-Kaap met 34 000 ha (7%). Die verwagte aanplantings van moutgars is 118 500 ha – 0,42% of 500 ha minder as die 119 000 ha van die vorige jaar.  Die verwagte aanplantings van kanola is 80 000 ha, wat 3,90% of 3 000 ha meer is as die 77 000 ha wat aangeplant was in 2018.

Die vierde produksieskatting vir somergewasse vir 2019, sal op 28 Mei 2019 vrygestel sal word en die voorlopige oppervlakteskatting vir wintergewasse vir 2019 sal op 25 Julie 2019 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

#Ondersteun #kleinkaasmakers by die SA Kaasfees

Firearms owners at wit’s end about firearm licensing fiasco