in

“Solank-daar-mense-is-wat-eet,-sal-daar-landbou-wees”

Mnr Gerrit van Rensburg, minister van Landbou in die Wes-Kaap, het aan ‘n groep leerlinge wat Agro Expo se Yogurt-dag vir jong ondernemers by Sandringham buite Stellenbosch gesê daar sal altyd ‘n toekoms vir landbouers wees.

Die grootste uitdaging vir die landbouleiers van môre is dat daar vir meer mense kos voorsien moet word. Mnr Van Rensburg sê: “Ons voel reeds die impak van al hierdie mense op ons planeet. Klimaatsverandering; lugbesoedeling, gronderosie en die uitputting van skaars waterbronne is reeds realiteite.”

Hy het aan die kinders gesê dat hulle kosvoorsiening sal moet verhoog in onsekere klimaatsomstandighede en dat hulle ook meer omgewingsvriendelik sal moet boer. Hulle sal ook die politieke vraagstukke moet oplos sodat alle Suid-Afrikaners veilig en welkom voel in hulle land.

Mnr Van Rensburg sê: “In Suid-Afrika is daar ook ‘n politieke element by landbou. Boerdery word gekoppel aan grond, en weens ons verlede is die verdeling van grond baie ongelyk in Suid-Afrika. Daar is `n behoefte aan grond, alhoewel daar nie noodwendig ‘n behoefte is om te boer op daardie grond nie. Ek moet vandag vir julle jongmense sê dat ek skaam is dat my generasie na amper 20 jaar nog nie veel vordering met hierdie kwessie gemaak het nie. Dit raak dus julle probleem.”

Hy het die jongmense ook aangemoedig om wiskunde en wetenskap as vakke te neem, naskoolse opleiding te kry en om op hoogte te bly van wêreldgebeure. Hy sê landbouleiers moet geleenthede raaksien en dit tot voordeel van almal ontwikkel: “So lê 60% van die wêreld se onbenutte landbougrond tussen Suid-Afrika en die Sahara-woestyn. Watter geleenthede kan dit vir Suid Afrikaanse landbouers, en die land in geheel, inhou?”

Hy meen die belangrikste ding wat jongmense nou kan doen is om positief te wees oor landbou.
 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Heeltemal anders

In Jeremia 33:3 lees ons