in

Senwes slaan ‘n goeie ses

Die Senwes-groep se netto wins na belasting beloop R187 miljoen vir die eerste ses maande van die jaar. Dit is ’n styging van 65,5% vanaf die vorige jaar se R113 miljoen, terwyl die omset van R7,3 miljard op dieselfde vlakke is as die vorige jaar. Wesensverdienste styg met 6,7% van 66,9 c/aandeel na 71,4 c/aandeel.

Bedryfskapitaal is 8,6% hoër as die vergelykende tydperk die vorige jaar weens die verhoging in heelwerktuie-voorraad, verhoging in handels- en graandebiteure en ’n verhoging in graanvoorraad, hoofsaaklik die gevolg van hoër kommoditeitspryse. Die eiekapitaal-verhouding van 39,9% is steeds binne die kapitaalhandhawingsriglyne van tussen 35% en 45%.

Die netto batewaarde het sedert jaareinde van R7,57/aandeel na R8,44/aandeel toegeneem nadat ’n finale dividend van 15 c/aandeel in September 2012 betaal is.

’n Tussentydse dividend van 26 c/aandeel (2011: 20 c/aandeel) is verklaar. Dividende sal op ongeveer 14 Desember 2012 aan die aandeelhouers betaal word.

Senwes sê in ‘n nuusvrystelling die graanvoorraadvlakke is steeds onder druk en sal na verwagting negatief inwerk op silobergingsinkomste vir die volgende ses maande. Indien die graanpryse bo uitvoerpariteit bly verhandel, word hoër oordragvoorraadvlakke as April 2012 voorsien wat ’n beter sakegrondslag vir die komende finansiële jaar sal bied. Senwes verwag dat die bullopie van meganisasie vir die grootste gedeelte van die oorblywende deel van die jaar sal voortduur. Die gunstige kommoditeitspryse en verhoogde aanplantingsvoornemens stel ’n positiewe insetjaar in die vooruitsig. Buitengewone lae of laat reënval kan egter die verwagting omkeer.

Die groep sal waarskynlik nie die eerste ses maande se prestasie in totaal herhaal nie, maar ’n bestendige tweede helfte word in die vooruitsig gestel.

Saamsmelt met Afgri-takke

In November het die direksies van Afgri en Senwes ’n transaksie goedgekeur in terme waarvan die twee landboumaatskappye hul landbou-kleinhandelsbesighede sowel as Partrite, die Afgri groothandelsfiliaal, sal saamsmelt om ’n nuwe gesamentlike onderneming tot stand te bring, waarin beide partye ’n 50% aandeel sal hou. Die gesamentlike onderneming sal die meganisasiebesighede in die vorm van John Deere agentskappe uitsluit. Die transaksie is onderhewig aan die goedkeuring van die Mededingingskommissie.
 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Wolpryse bereik rekordhoogtes

Trekkerverkope-het-effe-afgekoel