in

Senwes se wins na belasting is 60,7% hoër as verlede jaar

senwes

Senwes, een van die grootste landbou-organisasies in Suid-Afrika, het sy tussentydse finansiële resultate vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2017 aangekondig.

Die Groep het ‘n wins na belasting van R144,9-miljoen afgelewer, wat 60,7% hoër as die vorige jaar is. Genormaliseerde wesensverdienste het verhoog na 97,8 sent per aandeel, 81,5% hoër as die 53,9 sent per aandeel van die vergelykbare periode.

Die eerste ses maande van die 2018 finansiële jaar is gekenmerk deur ‘n rekord-hoë oesinname. Mieliepryse het op die verhoogde volumes gereageer deur op uitvoerpariteitsvlakke te verhandel. Omset het met 15,4% verlaag, weens die laer kommoditeitspryse.

Ander finansiële indikators:

  • Bruto wins het met 26,6% verhoog, vanaf R532-miljoen na R669-miljoen
  • Verdienste voor rente en belasting (EBIT) het met 27,9% verhoog, vanaf R240- miljoen na R307-miljoen
  • Totale aandeelhouersopbrengs op openingsmarkprys het vanaf 1,9% tot 20,7% verhoog
  • Die eiekapitaalverhouding het vanaf 39% na 36% verlaag
  • Rentedekking het vanaf 2,5 keer tot 3,0 keer verhoog
  • Kontant gegenereer deur bedryfsaktiwiteite het vanaf R56-miljoen na R303-miljoen verhoog.

Die wins voor belasting van die verskillende segmente is soos volg:

  • Marktoegang het met 166,7% verhoog, vanaf R57-miljoen tot R152-miljoen
  • Insetverskaffing het met 45,1% verlaag, vanaf R31-miljoen tot R17-miljoen
  • Finansiële dienste het met 2,9% verlaag, vanaf R69-miljoen tot R67-miljoen.

Vooruitsigte

Die tweede semester word gewoonlik gekenmerk deur ‘n sterk verhoging in graanvoorraadvlakke soos wat afnemers van graan en oliesade hulle produkte onttrek. Die mark sal heel waarskynlik oor abnormale hoë sagtekommoditeitsvlakke beskik teen April 2018 indien die lae verbruikstendense sou voortduur. ‘n Normale seisoen sal sy eie uitdagings bring met betrekking tot opbergingskapasiteit.

‘n Moeilike tweede semester word voorspel vir agri-toerustingverkope. Bestuur sal agri-toerustingsvoorraadvlakke omsigtig bestuur.

Dividendverklaring

‘n Interim dividend van 27 sent per aandeel (2016: 20 sent) is verklaar. Die laaste verhandelingsdag sal 12 Desember 2017 wees. Alle aandeelhouers wat as sulks geregistreer is in die aandeelhouersregister op 15 Desember 2017, sal ‘n dividend ontvang. Dividende sal op 18 Desember 2017 betaal word, netto van dividendterughoubelasting van 20%, waar van toepassing.

Vir die verhandeling van Senwes aandele, besoek www.zarx.co.za.

Bron: Senwes

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Dr Nkululeko Nyangiwe tick(led) about his doctoral studies

Brasilië se hoenderboere moet ondersoek word