in

Senwes presteer ondanks die droogtesiklus

Senwes

Senwes, een van die grootste landbou-ondernemings in Suid-Afrika, het sy tussentydse finansiële resultate vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2016 aangekondig.

Nieteenstaande die droogte is goeie resultate behaal. Die maatskappy toon ‘n wins na belasting van R91-miljoen, teenoor die wins na belasting van R103-miljoen vir die ooreenstemmende tydperk van die vorige jaar.

Dividendverklaring

Die direksie het besluit om die oorweging van ‘n interim dividend uit te stel tot Maart 2017, wanneer daar meer duidelikheid sal wees oor die potensiaal van die huidige seisoen.

Belangrike finansiële aanwysers

  • Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel is 53,9 c (57,4 c verlede jaar).
  • EBITDA verhoog na R262-miljoen (+9,6%)
  • EBIT is R240-miljoen (+10,6%)
  • Opbrengs op ekwiteit van 4,8%
  • ‘n Verhoging in die netto batewaarde van 46 c per aandeel.

Vooruitsigte

‘n Goeie tot normale reënseisoen word steeds voorspel vir die volgende ses maande en indien dit sou realiseer, word goeie tot bo-normale aanplantings verwag. Dit sal egter eers ‘n positiewe impak op die 2018 finansiële jaar hê en die groep sal steeds die volgende ses maande met lae bedrywighede en ‘n hoë risiko-omgewing moet oorleef.

Verwagte brandstofprysverhogings, die uitwerking van die sterker dollar na die verkiesing in Amerika, ons eie onstabiele politieke omgewing en die moontlike verdere verlaging in kommoditeitspryse vir die nuwe seisoen kan produsente onder verdere druk plaas. Senwes sal omsigtig wees met betrekking tot die uitrol van sy strategie en sodra ‘n goeie seisoen bevestig word, sal hy voortgaan met sy strategiese ontplooiingsprogram.

Uitgereik deur: Senwes

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

finansies

Sekere insetkostes in die landbousektor gaan in 2017 verlig

trekkers

November 2016 se trekker- en stroperverkope