in

Sasol-se-kunsmisdebakel

Sasol het by Graan SA se jaarkongres by Nampopark bekendgemaak dat hulle ‘n landboutrust van R30 miljoen gaan stig wat die mededingendheid van die landboubedryf moet ondersteun. Kort hierna het TLU SA bekendgemaak dat hulle uiters teleurgesteld is met Sasol se houding met betrekking tot die kunsmissamespanning en hulle oorweeg regstappe.

Volgens mnr Bennie van Zyl, hoofbestuurder van TLU SA, het hulle probeer om die aangeleentheid sonder enige litigasie op te los. Die TLU tree op as fasiliteerder van boere se eise ter verhaling van skade ten aansien van samespanning in die kunsmisbedryf waarby Sasol betrokke was.

Volgens mnr Van Zyl het Sasol aanvanklik aangedui dat boere met regmatige eise vir die skade weens die samespanning in die kunsmisbedryf vergoed sou word.  Nieteenstaande volle blootlegging en verskeie gesprekke deur TLU SA het Sasol dit nie eens waardig geag om met enige redelike teenvoorstel en in die belang van landbou die aangeleentheid af te handel nie.  Met hierdie optrede dwing Sasol die boere wat eise instel om die hof vir bepaling van skade te nader.  

Boere wat van 1996 tot 2004 kunsmis by Sasol gekoop het, kan die TLU SA voor einde Maart kontak.

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Staalmeester-se-JF-Stoll-FCT-955-Pro-Tec:-Die-veelsydige-kuilvoerkampioen

Wat-van-die-wurms-wat-wegkom?