in

SAID kom boere tegemoet met veiligheidskrisis

Boere kan nou diep in hulle beursies grawe om huis en haard te beskerm, want die Suid-Afrikaanse inkomstediens het onderneem om elke sent daarvan terug te betaal, op voorwaarde dat dit slegs geld is wat aan veiligheidtoerusting bestee is.

Plattelandse misdaad in die vorm van veediefstal, diefstal van toebehore, toerusting en plaasprodukte veroorsaak groot geldelike verliese vir boere. Dit noodsaak die installering van veiligheidstoerusting om boere teen sodanige verliese te beskerm.

In terme van artikel 11 (e) van die Inkomstebelastingwet, is dit nou toelaatbaar dat boere hulle veiligheidstoerusting oor ‘n termyn van vyf jaar vir belastingdoeleindes kan afskryf.

Dit volg nadat Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee die moontlikheid bespreek het en nadat Agri SA die beginsel van die aftrekbaarheid daarvan as ‘n koste vir boerderydoeleindes met SAID uitgeklaar het. Kort hierna het SAID bevestig dat sodanige toerusting ingevolge die vermelde artikel afskryfbaar is. “Die reëling geld egter nie vir veiligheidstoerusting in private wonings nie,” sê mnr Johan Pienaar, adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA.

Agri SA moedig boerelede aan om met hulle ouditeure en/of boekhouers te skakel oor dié benutting van die voordeel vir belastingdoeleindes.

Bron: Agri SA

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Timbery raak die naam in die saagmeulbedryf

Tractor Warehouse dien boere met slim tegnologie