in

SA Stamboek en Diereverbeteringvereniging se nuwe Uitvoerende komitee (Exco) verkies

Freddie Wasserfall

Tydens die Algemene Jaarvergadering van SA Stamboek wat op 2 November 2017 in Bloemfontein gehou was is Freddie Wasserfall herverkies as President van die Vereniging. Freddie is tans ook president van die Charolais Beestelersgenootskap van Suid-Afrika. Hy dien dus nou in ’n tweede termyn as President van Stamboek.

Russel Clark, raadslid van SA Hereford en visevoorsitter van die Tuli Beestelersgenootskap van Suid-Afrika is verkies as visepresident van SA Stamboek. Michiel Burger, raadslid van SA Boerperd, is verkies as tesourier. Duncan Serapelwane, raadslid van Bonsmara SA is herverkies op Exco, Carel Nel, vorige tesourier op Exco en verteenwoordiger van die Drakensbergergenootskap van Suid-Afrika dien ook weer as Exco lid. Ander lede wat steeds dien en waarvan termyne nog nie verstreke is nie, is dr Johan Jooste (verteenwoordiger van Jersey SA), PW van Heerden (verteenwoordiger en president, Meatmaster Skaaptelersgenootskap van Suid-Afrika) en Christopher Melamu (Bonsmara SA).

In sy presidentsrede het Freddie Wasserfall onder ander verwys dat die stoetbedryf steeds die basis van genetiese diereverbetering in Suid-Afrika bly en die hele veebedryf hierby baat, hetsy direk of indirek. Stamboek se impak op dienslewering aan die groter bedryf, en deur die bydrae van die vereniging se lede, kan gemeet word aan die feit dat ongeveer 80% van die diere in die stoetbedryf by die vereniging aanteken en gebruik maak van sy dienste.

Hy het ook klem gelê op die kernwaardes waaronder die stoetbedryf, en veral Stamboek moet besigheid doen, naamlik eerlikheid, toewyding tot innovering en nuwe denke, toewyding vir voortreflikheid en erkenning aan elke lid en gebruiker van dienste en produkte wat voortspruit uit stoetteling. Die tempo van tegnologiese ontwikkelings verg al hoe meer nugtere denke vir stoettelers en natuurlik ook alle ander produsente van landbougewasse. Stamboek wil vir alle stoettelers in besonder, maar ook ander veeprodusente oor die algemeen, die onderbou bied om kompeterend te bly en die nuwe ontwikkelings reg aan te wend.

Bron: SA Stamboek

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

eggs

Voëlgriep tref die vraag na eiers

Praktiese opleidingsprogram om ooikuddes se produksie te maksimaliseer