in

Rol moue op SA prof Karaan

 Prof Mohammad Karaan, dekaan van die Fakulteit van Landbou aan die Universiteit van Stellenbosch, het op ‘n Obaro-inligtingsdag te Atlanta ‘n oproep op boere gedoen om meer betrokke te raak by landbou-ontwikkeling. Hy sê as kenners en belanghebbendes in die bedryf kan boere ’n groot bydra tot die stabilisering van die landbousektor lewer. 

“Daar is baie onsekerhede in die landbousektor soos waterregte, ondoeltreffende spandering van begrotings en grondhervorming. Die nasionale ontwikkelingsplan word nie tans doeltreffend gebruik nie, en het mense nodig wat bereid is om hulle moue op te rol en die plan te maak werk,” het prof Karaan in sy toespraak gesê. 

Volgens prof Karaan moet daarop gefokus word om die landbousektor te ontwikkel en hier gaan boere en landboubesighede die grootste rol speel. Navorsing en die inwerkingstelling van die nuutste landboutegnologieë, ontwikkeling en bemagtiging van plaaswerkers, ondersteuning van opkomende boere, hervestiging van plaasskole en ’n groter eenstemmigheid en kameraadskap binne die gemeenskap, sal hand aan hand gaan om die stabiliteit van die landbousektor vir die toekoms te verseker, sê hy. 

Prof Karaan het ook in sy toespraak klem gelê op die belangrikheid om landbou onder die jeug te verhef. Die jeug van vandag is meer krities oor landbou en politiek as hulle voorgangers. Hierdie geslag word gekenmerk deur aspirasie en ambisie. Dit is juis hierdie eienskappe wat hoop gee op ʼn blink toekoms in landbou. Prof Karaan het Suid-Afrikaners aangemoedig om meer leergierig te wees. Boere veral moet konstant hulself die vraag vra, “wat kan ek vandag beter as gister doen?” 

Die Obaro Inligtingsdag was daarop gerig om boere toe te rus met markverwante inligting en tegnologiese ontwikkelings. Braam van den Berg van Obaro het terugvoer gelewer op koringproewe en insetkostes op somergewasse, terwyl Janie Putter, van Triomf, grondontledings en akkurate boerderypraktyke bespreek het.  Jaco Nel het lig op die nuutste tegnologie van Zimmatic se besproeiingskedulering gewerp en Franklin het uitgebrei op hulle FPS-pompreeks. 

Obaro se reeks inligtingsdae wat regoor die maatskappy se bedieningsgebied gehou word, help die maatskappy in voeling met boere te wees. 

 

Tommie de Lange (direkteur van Obaro), Ben Lombard (nie-uitvoerende direkteur van MGK), prof Mohammad Karaan, Eben Pienaar (voorsitter van SA Besproeiings Korporasie, SABK) en Wessel Steenkamp (direkteur van SABK).

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Top landbouvroue van die Kaap gekroon

Na gaan ons boere (se oeste) geweeg word