in

Produsente moet minder mielies plant

mielies

Deur Fanie Brink, Onafhanklike Landbou-ekonoom

Mielieprodusente moet vanjaar minstens 500 duisend hektaar minder mielies aanplant.

Die basiese beginsel om te besluit om mielies te plant berus eerstens op die vraag of ‘n produsent hierdie seisoen sy veranderlike koste (saad, kunsmis, oesbekerming, brandstof, ens) kan verhaal, want sy vaste koste sal daar wees of hy plant of nie. Indien hy nie sy totale veranderlike koste kan verhaal nie beteken dit dat hy bloot net sy totale verlies sal verhoog. Indien hy meer as sy veranderlike koste kan verhaal sal hy ook ‘n deel van sy vaste koste kan betaal en dus sy totale verlies verminder. Natuurlik is dit produsente se mikpunt om beide hulle veranderlike en vaste koste te verhaal en ‘n wins te realiseer.

Mielieboere het hulle die afgelope seisoene weer uit die mark geproduseer as gevolg van hulle verhoogde doeltreffendeid in produksie. As al die mielieboere elkeen net 100 hektaar hierdie seisoen minder mielies sou aanplant, kan dit die totale oppervlakte van ongeveer 2,6 miljoen hektaar wat verlede seisoen aangeplant was, met 500 duisend hektaar verminder. Dit sal nie alleen die totale veranderlike koste vir die meiliebedryf verminder nie, maar sal in elk geval nie ‘n wesentlike invloed op die totale vaste koste hê nie.

As dit hierdie seisoen nog bestyds en genoeg reën sal ‘n goeie opbrengs per hektaar soos altyd die enigste manier wees hoe die produksiekoste per ton verlaag kan word. Minder aanplantings sal ook ‘n beter prys tot gevolg hê, onderhewig aan die vraag- en aanbodsituasie van mielies in die land wat grootliks deur die markruimte, die grootte van die oes en die oordragvoorrade bepaal sal word.

Produsente kan eerder hierdie hektare laat oorlê tot volgende seisoen of weidingsgewasse daarop aanplant, want hulle sal nie regtig in beide ‘n goeie of ‘n swak  seisoen slegter af wees as hulle 500 duisend hektaar minder mielies geplant het nie omdat hulle totate koste laer sal wees en hulle heelwaarskynlik ‘n beter prys sal realiseer!

As produsente die winsgewend van mielieproduksie oor die langtermyn wil verbeter, sal hulle die aanplantings van mielies nou permanent met 500 duisend hektaar moet verminder!

Dit is nie die verantwoordelikheid van landbouprodusente om voedselsekerheid vir die land te verskaf nie want geen produsent in die wêreld kan voedsel produseer teen pryse wat arm mense kan bekostig nie. Dit is suiwer die verantwoordelikheid van die regering om na hierdie mense om te sien. Voedselsekerheid kan slegs volhoubaar wees as die produksie van voedsel winsgewend is.

Die regering bepaal die land se landbou en ekonomiese beleid, maar beskik nie eers oor ‘n plan vir die langtermyn kommersiële produksie van voedsel nie. Die regering gee ook nie om of arm mense swaar kry nie solank die president van die land en sy meelopers hulself net deur korrupsie en die plundering van die staatskas kan verryk en hulle weer, soos gewoonlik, met die aanloop na die ANC se konferensie volgende maand en die volgende verkiesing in 2019, op menselyding kan kapitaliseer deur voor te gee asof hulle daaroor bekommerd is.

Terselfdertyd het nie een van die presidentskandidate, net soos die minister van Finansies, eers die vaagste idee hoe ekonomiese groei geskep kan word om die land van finale ondergang te red nie.

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

wol

Wolmark styg met 1,3%

ProAgri

ProAgri 213 – November 2017