in

Produksieskatting vir somergewasse 2021

This post is also available in: Afrikaans

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 15,922 milj. ton gestel, wat 0,46% of 72 830 ton meer is as die vorige skatting van 15,849 milj. ton. Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,755 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,78 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 4% groter as die 2020-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 84% van die 2021-oes produseer.

Die hersiene oppervlak onder witmielies is 1,692 milj. ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,063 milj. ha. Die produksieskatting van witmielies is 8,796 milj. ton, 0,04% of 3 470 ton minder is as die 8,799 milj. ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,20 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 7,126 milj. ton, wat 1,08% of 76 300 ton meer is as die 7,050 milj. ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,70 t/ha.

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die LNR vir die Mpumalanga provinsie, in April 2021 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2021. Die huidige opbrengs syfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 696 290 ton, wat 2,34% of 16 650 ton minder is as die vorige skatting van 712 940 ton. Die hersiene oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 477 800 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,46 t/ha is.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is verhoog met 6,62% of 107 250 ton na 1,728 milj. ton. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 827 100 ha en die verwagte opbrengs is 2,09 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is op 57 900 ton gestel, wat 0,90% of 525 ton minder is as die vorige skatting van 58 425 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 38 550 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,50 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 187 670 ton, wat 10,01% of 17 080 ton meer is as die 170 590 ton van die vorige skatting. Die hersiene oppervlakteskatting vir sorghum is 49 200 ha, en die verwagte opbrengs is 3,81 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 62 117 ton. Die hersiene oppervlakte beplant met droëbone is 48 890 ha, en die verwagte opbrengs is 1,27 t/ha.

Neem asseblief kennis dat die derde produksieskatting vir somergewasse vir 2021, op 29 April 2021 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

SA suiwelproduk van die jaar: Driekuns vir Woolworths Mature Gouda

Infrastructure for stock farming