in

Pretoria Hoë Hof beslis téén verkoop van waterregte

This post is also available in: Afrikaans

Die Pretoria Hoë Hof het teen die verkoop van waterregte beslis. In drie afsonderlike sake wat in Oktober 2019 geargumenteer is namens die Suid-Afrikaanse Vereniging van Waterverbruikerverenigings (SAAFWUA), die Doornkraal Besigheidstrust (Doornkraal) en die De Kalk Besigheidstrust (De Kalk), het ‘n volbank van die hof beslis dat dit nie meer moontlik is vir die houer van ‘n watergebruiksreg om sodanige reg te verhandel of te verkoop nie, soos vantevore toegelaat was deur die Departement van Water en Sanitasie.

Die hof het sy uitspraak op die doelstellings van die Nasionale Waterwet, 36 van 1998 gebaseer. Die hof het bepaal dat om voort te gaan om die handel in watergebruiksregte toe te laat sou beteken dat bestaande houers van sodanige regte die toekomstige ontvangers van sulke regte sal kan identifiseer en kies; dat dit neerkom op die privatisering van water; en dat dit diskrimineer teen diégene wat nie die nodige pryse of vergoeding kan bekostig nie. Die hof het bepaal dat die verkoop van watergebruiksregte gelyke toegang tot water frustreer en dat dit histories benadeelde persone uit die landbousektor hou.

“Die uitspraak het verreikende gevolge vir die kommersiële landbousektor” sê Wayman Kritzinger, voorsitter van Agri SA se Natuurlike Hulpbronne sentrum van uitnemendheid.

“Ons sal die uitspraak moet bestudeer en in oorlegpleging met die regsverteenwoordigers van Doornkraal, De Kalk en SAAFWUA die onmiddellike volgende stappe oorweeg.”

Agri SA het Doornkraal in hierdie saak finansieel ondersteun, en het saam met SAAFWUA ‘n beduidende belang in die uitkoms van hierdie aangeleentheid.

Bron: Agri SA

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

The operation and application of medium and big square balers: Part 8 – Introduction to the big square baler

Besoek NAMPO vanjaar vanuit jou huis