in

Plaasaanvalle in Vrystaat neem af, maar meer moorde vind in 2018 plaas

This post is also available in: Afrikaans

Altesaam 18 dorpe in die Vrystaat het vanjaar plaasaanvalle beleef en dit is veral die Oos- en Noord-Vrystaat wat deurloop. Gevaargebiede of dorpe wat geteiken word, is Ladybrand, Reitz en Bloemfontein. Dit is volgens ‘n verklaring wat deur Vrystaat Landbou uitgereik is.

Daar was ’n algehele afname in die getal plaasaanvalle in die Vrystaat, maar daar was egter ’n toename in die aantal moorde. Dit is alles waardevolle inligting wat danksy statistiek van die VKB VL Veiligheidslessenaar na vore kom wanneer plaasaanvalle en -moorde in die afgelope kalenderjaar (vanaf Januarie tot Junie 2018) met verlede jaar vergelyk word.

Die onderstaande uiteensetting is ’n vergelyking van die situasie in die Vrystaat, vanaf Januarie tot Junie 2018, met dieselfde tydperk in 2017:

Sover vanjaar (vanaf Januarie tot 30 Junie 2018) was daar 23 plaasaanvalle in die Vrystaat, waarvan vyf moordvoorvalle (met ses moorde) was. Hierdie moorde het in Bloemfontein (Bainsvlei), Vredefort, Ladybrand (twee) en Van Stadensrus plaasgevind. Daar is een werker vermoor, terwyl vier moordvoorvalle (vyf moorde) op boere was. Een hiervan het op ’n kleinhoewe plaasgevind. Daar was altesaam 16 aanvalle op boere (wat twee aanvalle op opkomende boere insluit), ses aanvalle op werkers en een aanval waar ’n boer en werkers aangeval is. Altesaam 18 dorpe in die Vrystaat het vanjaar plaasaanvalle beleef. Die plekke wat weens plaasaanvalle en moorde in die betrokke tydperk as gevaargebiede geidentifiseer kan word, is Ladybrand (drie aanvalle/moorde), Reitz (drie) en Bloemfontein (twee). Wat die geografiese ligging betref, was tien plaasaanvalle/moorde in Oos-Vrystaat, agt in Noord-Vrystaat en vyf in Suid-Vrystaat.

Verlede jaar (vanaf Januarie tot 30 Junie 2017) gedurende dieselfde tydperk was daar 31 aanvalle, waarvan twee moordvoorvalle (met drie moorde) was. Twee moorde was op boere en een op ’n werker en hulle het in Wepener en Ladybrand plaasgevind. Daar was altesaam 16 plaasaanvalle/moorde op boere, vier aanvalle op opkomende boere, twee aanvalle waar werkers én produsente geteiken is en tien aanvalle waar werkers geteiken is. Altesaam 23 dorpe in die provinsie het in die tydperk plaasaanvalle beleef. Die plekke wat weens plaasaanvalle en moorde as gevaargebiede geidentifiseer kon word, was Bloemfontein (Bainsvlei, Parkweg en Navalsig), Clocolan en Ladybrand (almal met drie voorvalle), gevolg deur Harrismith en Tweeling (twee voorvalle elk).

Uit bogenoemde kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word. Daar was ’n afname van agt in die getal plaasaanvalle in die Vrystaat. Dit is nou wanneer dieselfde tydperk met mekaar vergelyk word (31 teenoor 23). Daar was egter ’n toename in ernstige geweldsmisdade of moorde. In dieselfde tydperk verlede jaar, was daar twee moordvoorvalle met drie moorde. Daarteenoor was daar vanjaar vyf moordvoorvalle, met ses moorde. Dus het die aantal moorde verdubbel.

In 2018, het daar 15 plaasaanvalle grotendeels in noordelike en westelike gedeelte van die Vrystaat voorgekom. Dit was in die volgende clusters: Drie in Zamdela (twee in Mafube, een in Heilbron), een in Thabong (Odendaalsrus), drie in Welkom (een in Hertzogville, twee in Bothaville), een in Ficksburg (Ficksburg), een in Smithfield (Smithfield), drie in Parkweg (twee in Dealesville en een in Boshof), twee in Kroonstad (Koppies en Edenville) en een in Phuthaditjhaba (Kestell).

Proaktiewe optrede help om bedreigings doeltreffend aan te spreek. Dit word reggekry deurdat inligting vooraf deurgegee word vanaf werkers op plase en goeie skakeling met hulle nadat inligting van voornemende aanvallers/kriminele bekom is. Ander hulpmiddels is duidelik herkenbare observasieplekke, initimidasie dreigemente aan produsente wat lei tot die aanmelding van kriminele klagtes by Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), asook vooraf-inligting deur kommunikasienetwerke wat vanaf die SAPD bekom is. Dit alles help om proaktief teen misdaad op te tree.

Bron: Vrystaat Landbou

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Nissan

Bielie in die bosveld: Nissan Patrol Y62 – 5.6L V8

Dom Boer se lag vir die dag: